Home About Browse Search
Svenska


Hasselberg, Susanne and Thor, Sara, 2018. Jämställdhet i parker : en undersökning av hur parker kan gestaltas jämställt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Landskapsarkitektur kan användas som ett sätt att öka jämställdheten i det offentliga rummet. Kvinnor har historiskt sett tagit mindre plats i städer än män, vilket lever kvar i dagens samhälle. Vad som bidrar till dessa samhällsstrukturer redogörs tidigt i arbetet följt av hur användandet av aktivitetsytor skiljer sig mellan unga män och kvinnor. Litteraturstudien visar även upp statistik på hur könsfördelningen ser ut mellan olika aktiviteter. I detta avsnitt redogörs vilka faktorer som bidrar till trygga miljöer, samt statistik på att kvinnor i högre mån känner sig otrygga i offentliga miljöer än män. I nästa avsnitt redovisas två intervjuer som utförts med landskapsarkitekter vilka varit med vid gestaltningen av Alby folkhälsopark respektive Solvallsparken. Slutligen så utfördes en analys av respektive park för att avgöra vilka fysiska principer som finns på platserna som kan bidra till att fler kvinnor vill använda parkerna. Resultatet i uppsatsen visar att varierande aktiviteter och mångfunktionella ytor minskar konkurrensen mellan unga män och kvinnor vilket har positiva effekter på jämställdheten. Olika typer av rumsligheter är även ett viktigt inslag, detta kan få fler att känna sig bekvämare i offentliga miljöer. Att blanda organiserade idrotter med spontanidrotter har också positiv inverkan. När det kommer till trygghetsaspekten är de tre viktigaste aspekterna välskötta ytor, bra uppsikt samt belysning för att öka tryggheten i en park.

,

Landscape architecture can be used as a way to increase the gender equality in public spaces. Women have historically taken less space in cities than men, which in some ways still can be shown in today's society. What contributes to these social structures is described early in the work followed by how the use of activity areas differs between young men and women. The literature study also shows statistics on the gender distribution between different activities. The next section presents two interviews conducted with landscape architects who participated in the design of Alby Folkhälsopark and Solvallsparken. The purpose was to investigate the principles used in the formulation that can contribute to gender equality. Finally, an analysis of each park was conducted to determine which physical principles can be used to attract more women to parks. The result shows that varied activities and multifunctional areas reduce competition between young men and women, which has a positive effect on the gender equality. Different types of spatiality are also an important element, this can make people more comfortable in public environments. Mixing organized sports with spontaneous sports also has positive effects. When it comes to the safety aspect, the three most important aspects are well-maintained surfaces, good visibility and lighting to enhance the safety of a park.

Main title:Jämställdhet i parker
Subtitle:en undersökning av hur parker kan gestaltas jämställt
Authors:Hasselberg, Susanne and Thor, Sara
Supervisor:Tag-Eldeen, Zeinab
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Aktivitetsyta, idrott, jämställdhet, park, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9890
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9890
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2018 13:29
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics