Home About Browse Search
Svenska


Yachnin, Oscar, 2018. System för lokalt omhändertagande av dagvatten : litteraturen och praktiken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Genom sammanställningen av litteratur och utvärdering av dagvattenstrategin för ett befintligt exploateringsprojekt i Sala, Sverige bidrar denna uppsats till att tydliggöra behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att tackla växande utmaningar associerade med urbanisering och klimatförändringar. Aktuell litteratur på sex dagvattenhanteringssystem som kan med varierande lämplighet användas på två vägsträckor i exploateringsprojektet sammanställs. Sammanställningen kontrasteras med en kvalitativ utvärdering av dagvattenstrategin på exploateringsprojektet (bestående av en samling rapporter, utredningar och planer) och demonstrerar därigenom främst två saker: (1) hur forskningen manifesteras i praktiken och (2) längs med vilka parametrar som utvecklingen av dagvattenstrategin på exploateringsprojektet i Sala potentiellt kan ske. Slutsatser dras om att dagvattenstrategin till stor del följer den aktuella litteraturen men att detaljeringsgraden som är nödvändig för att uppnå strategins huvudsakliga mål är bristande. Med litteraturöversikten över systemen för LOD identifieras bland annat vilka hanteringssystem som bäst lämpar sig för rening av dagvattnet från fosfor och att den i rapporterna föreslagna lösningen med skelettjordar kan kompletteras med användningen av biokol som substrat.

,

Through a review of current literature and the assessment of a development project’s strategy for best management practice (BMP) in Sala, Sweden this thesis illuminates the need for local BMPs in contributing to the mitigation of issues arising from urbanization and climate change. The current literature on six systems for local BMPs that are applicable in the development project in Sala are reviewed. They are consequently contrasted with the qualitative assessment of the strategy for stormwater management (consisting of reports, investigations and site plans) which serve to demonstrate two fundamental points: (1) how current literature on BMPs manifests itself in practice and (2) along which parameters the continued development of the strategy for stormwater management likely should follow. Conclusions are drawn that the strategy in large part follows current literature but that its level of detail is insufficient in achieving its goals. With the review of BMPs as a basis, the best system for removal of phosphor is identified as well as recommending the supplement of biochar in structural soils.

Main title:System för lokalt omhändertagande av dagvatten
Subtitle:litteraturen och praktiken
Authors:Yachnin, Oscar
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvatten, dagvattenhantering, LOD, dagvattenstrategi, urbanisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9732
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2018 12:54
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics