Home About Browse Search
Svenska


Schedin, Karin, 2018. Från San Francisco till Ursvik via en parklet : två idéskisser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En bänk, utrullat gräs och ett träd fanns plötsligt på en parkeringsplats år 2005 i centrala San Francisco. Parkeringen var betald för två timmar och efter det var installationen borta. Fenomenet som kallas ”Parklet” var fött. En parklet är en liten park uppförd på en parkeringsyta som syftar till att bidra med ökat offentligt utrymme i staden. Det offentliga rummet i staden är viktigt och uppfyller en rad olika funktioner, bland annat spelar det en stor roll inom social integration och är viktigt för människors vardagsliv och för fritidsaktiviteter. Det är en viktig arena som tillhandahåller funktionen för människor att interagera med varandra. San Francisco har utvecklat ett program som syftar till att skapa ett bättre användande av det offentliga rummet för människor och ett sätt att göra detta är att skapa en parklet. Syftet med mitt kandidatarbete är att beskriva vad parklets är och skapa två idéskisser för en parklet med utgångspunkt i San Franciscos Parklet Manual. Frågan är ”Hur kan man gestalta en parklet i Stockholm som bidrar till ökade sociala värden?” Under en förstudie granskades Parklet Manual och Stockholms stads villkor för användning av offentlig plats – tillfällig park vilka sammanfattades till ett antal riktlinjer viktiga att tänka på vid val av plats för en parklet samt för gestaltningen. Riktlinjerna låg till grund för två idéskisser vilka med stöd av litteraturen antas bidra till ökade sociala värden. Det krävs dock vidare undersökningar om vad en parklet måste innehålla för att bidra till ökade sociala värden. Kanske kan det resultera i en Parklet Manual för Stockholm?

,

A bench, rolled out grass and a tree were suddenly in a parking lot in 2005 in central San Francisco. The parking was paid for two hours and after that the installation was gone. The phenomenon called "Parklet" was born. A parklet is a small park built on a parking space that aims to contribute to increased public space in the city. The public space in the city is important and fulfills a variety of functions, among other things, it plays a major role in social integration and is important for people in the pursuit of everyday life and for leisure time. It is an important arena that provides the function of people to integrate with each other. San Francisco has developed a program aimed at creating better use of public space for people and a way to do this is by creating a parklet. The purpose of my graduate thesis is to describe what parklets are and to create two ideas for a parklet based on San Francisco's Parklet Manual. The question is 'How can you figure out a parklet in Stockholm that contributes to increased social values?' During a preliminary study, Parklet Manual and Stockholm City's terms of use of public space - temporary parks were examined, which were summarized into a number of guidelines important to consider when selecting place for a parklet and for the design. The guidelines laid the foundation for two sketches, which, based on literature, are believed to contribute to increased social values. However, further studies are needed for what a parklet must contain to contribute to increased social values. Maybe it could result in a Parklet Manual for Stockholm?

Main title:Från San Francisco till Ursvik via en parklet
Subtitle:två idéskisser
Authors:Schedin, Karin
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Berglund, Ulla and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:diy-urbanism, parklet, public space, tillfällig park, urban design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9643
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9643
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2018 10:26
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics