Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Nils and Klingstedt, Rasmus, 2018. Belysning och upplevd trygghet : ljusgestaltning av ett delstråk i Stadsskogen, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Många upplever otrygghet när de rör sig utomhus nattetid, inte minst i grönområden. Få studier undersöker belysning och upplevd trygghet i skogsstråk, därav är det relevant att undersöka frågorna: Vilka belysningsstrategier kännetecknar upplevd trygghet i skogsstråk? Hur kan ett skogsstråk i teorin ljusgestaltas för att främja upplevd trygghet? För att besvara första frågan gjordes en bakgrund om perception och ljus, följt av en tematisk litteraturöversikt om belysningsstrategier som påverkar upplevd trygghet. För att besvara andra frågan användes dataprogram till att ta fram ett ljusgestaltningsförslag för en del av ett skogsstråk. Till grund för ljusgestaltningen ligger, förutom litteraturen, två platsanalysmetoder. Den första ger verktyg för att analysera delstråkets utseendemässiga egenskaper. Den andra ger verktyg för att koppla utseendemässiga egenskaper till upplevd trygghet. Svaret på första frågan tyder på att följande aspekter är särskilt viktiga beakta vid ljussättning i trygghetssyfte: öppenhet, slutenhet, sikt, återgivning av omgivningen, ljuskontraster och ljusfärg. Vidare bör kombinationen av nämnda aspekter säkerställa läsbarhet och visuell kontroll. Svaret på andra frågan är att stolpbelysning, LED-bollar, upplysta träd, vitt ljus och varma ljusfärger är lämpliga i delstråket i syfte att främja den upplevda tryggheten. För att avgöra om en ljusgestaltning ökar den upplevda tryggheten rekommenderas att den omsätts i praktiken och testas genom enkäter.

,

It is common to feel unsafe outdoors during night, not least in green areas. Few publications investigate lighting and perceived safety in forest paths, hence it is relevant to investigate the questions: What lighting strategies characterize perceived safety in forest paths? In theory, how can a forest path be designed with lighting to favor perceived safety? To answer the first question a background about perception and light was made, followed by a thematic literature overview about lighting strategies affecting perceived safety. To answer the second question a lighting design proposal for a part of a forest path was made using software. The lighting design is based, in addition to the literature, on two site-based analysis methods. The first provides tools for analyzing aesthetic qualities. The second aims to connect aesthetic qualities to perceived safety. The answer to the first question suggests that the following aspects are particularly important to consider in a lighting design of a forest path: openness, enclosure, prospect, rendering of the environment, light-dark contrast and color temperature of light. The use of these aspects should assure readability of space and visual control. The answer to the second question suggests that lamp posts, LED-balls, illuminated trees, white light and warm color temperature of light, are suitable for the chosen forest path in order to favor perceived safety. To determine whether a lighting design enhances perceived safety, it is recommended that the lighting design is tested on site by questionnaires.

Main title:Belysning och upplevd trygghet
Subtitle:ljusgestaltning av ett delstråk i Stadsskogen, Uppsala
Authors:Svensson, Nils and Klingstedt, Rasmus
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:belysning, ljusgestaltning, perception, skogsstråk, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9620
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9620
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2018 11:45
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics