Home About Browse Search
Svenska


Johannesson, Emma and Östlund, Maria, 2018. Det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster utförda av stadsträd i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
934kB

Abstract

Stadsträd i urbana miljöer utför många viktiga ekosystemtjänster, som annars skulle behöva ersättas av tekniska lösningar. En ekonomisk värdering av ekosystemtjänsterna skulle kunna utgöra argument för att bevara och plantera stadsträd. Denna studie har använt sig av analysverktyget i-Tree Streets för att ekonomiskt värdera de ekosystemtjänster som utförs av Uppsala kommuns stadsträd. Det ekonomiska värdet av Uppsalas stadsträd analyserades med hjälp av inventeringsdata som importerades till i-Tree Streets. De ekosystemtjänster som analyserades var energibesparingar, minskning av luftföroreningar, minskning av koldioxidhalten, interception av regnvatten och ökning av fastighetsvärde. Det sammanlagda värdet av Uppsalas stadsträd uppskattades till strax under 25 miljoner kr per år, med ett genomsnittligt värde på 955 kr/träd och år och en kostnad-nytta-kvot på 4,13:1. De arter som bidrog mest med ekosystemtjänster var lönn och lind vilket beror på att de även var de mest förekommande arterna. Arter med högst värde per träd var alm och bok. Resultatet indikerar att kostnaderna för skötsel och underhåll väl uppvägs av värdet av ekosystemtjänsterna som produceras. Detta kan ses som ett argument för att fler träd planteras i våra urbana miljöer.

,

Urban trees provide many important ecosystem services that otherwise must be replaced with technical solutions. An economic valuation of the ecosystem services can be used as an argument to preserve and plant urban trees. This study has estimated the economic value of ecosystem services produced by urban trees in Uppsala municipality, using i-Tree Streets. The economic value provided by urban trees in Uppsala was analysed using inventory data imported to i-Tree Streets. The ecosystem services analysed were: energy saving, air quality improvements, reduction of carbon dioxide, storm water runoff and an increase in property value. The total value provided by urban trees in Uppsala was estimated to 25 million kr per year, and an average of 955 kr/ tree and year. The Benefit-Cost-Ratio was calculated to 4.13:1. Species that contributed the most to ecosystem services were Maple and Bashwood, also being the most abundant species. Species with highest value per tree were Elm and Beech. The result indicates that the value of the ecosystem services provided by urban trees well exceeds the cost for maintenances. This could be used as an argument for planting more trees in urban environments.

Main title:Det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster utförda av stadsträd i Uppsala
Authors:Johannesson, Emma and Östlund, Maria
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Johansson, Rolf and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekonomiskt värde, ekosystemtjänster, i-Tree Streets, stad, träd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9784
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9784
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2018 10:26
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics