Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Linnéa and Olsson, Julia, 2017. Stadsträdgården, Uppsala : en studie utifrån Gunnar Jarle Sortes teori om parkkvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Parker har en central roll inom landskapsarkitektur och en stor inverkan på
människors hälsa. För att förstå vad som gör att vissa parker föredras framför andra
kan miljöpsykologisk forskning studeras. I denna kandidatuppsats ligger fokus på
den del av miljöpsykologin som handlar om hur människor upplever utomhusmiljö
och varför gröna miljöer är viktiga. Gunnar Jarle Sorte, professor emeritus i
landskapsarkitektur, har utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv konstruerat åtta
parkkvaliteter baserade på upplevelsemässiga värden. Kandidatuppsatsen
analyserar huruvida dessa åtta parkkvaliteter finns representerade i Uppsalas
stadspark Stadsträdgården och hur det går att förbättra kvaliteterna. Studien
innefattade en litteraturstudie och tolkning av Sortes parkkvaliteter samt en
platsstudie av Stadsträdgården i form av inventering och analys. Resultatet visade
att alla åtta parkkvaliteter finns i Stadsträdgården men är representerade i
varierande grad i parkens olika delar. Analysen visade även att parkkvaliteterna är
beroende av varandra och när flera parkkvaliteter uppnås eller inte uppnås på en
plats beror det oftast på samma påverkande faktorer. Utifrån analysen gjordes
principskisser med syftet att tillföra parkkvaliteter baserade på miljöpsykologi. Att
gestalta parker utifrån miljöpsykologisk forskning är ett användbart verktyg för att
säkerhetsställa en hög kvalitet i parker. Förtätningen som idag sker runt om i
Sverige tar till viss del parkmark i anspråk och bidrar till att trycket på befintliga
parker ökar. För att parker ska ha en fortsatt god inverkan på människors hälsa
krävs en hög standard och god planering.

,

Parks are very important in Landscape architecture and many studies have showed
that they have a positive impact on the wellbeing and health of people.
Environmental psychology can help us understand why some parks are preferred
before others. This Bachelor’s thesis is concentrating on how people are perceiving
their environment and why green areas are important in the matter of wellbeing.
Gunnar Jarle Sorte, professor emeritus in Landscape architecture, has developed a
theory about eight park qualities based on environmental psychology. The
Bachelor´s thesis analyzes the presence of these park qualities in Stadsträdgården,
the city park of Uppsala and how they could be improved. The study includes a
literature review, an interpretation of Sorte´s park qualities and a place study of
Stadsträdgården including inventory and analysis. The result showed that all park
qualities where present in Stadsträdgården but not completely represented
everywhere in the park. The analysis also stated that the park qualities are
depending on each other and weather the qualities are present or not often relates to
the same factors. Design proposals where made using the analysis with the
intention to add the missing qualities based on environmental psychology. Using
environmental psychology to design parks is one way to ensure high quality. The
ongoing urbanization in Sweden is partly using green areas and parks for urban
growth and more people are using the remaining parks. To make sure that parks
will continue to have a positive impact on people’s health a high standard of parks
is needed.

Main title:Stadsträdgården, Uppsala
Subtitle:en studie utifrån Gunnar Jarle Sortes teori om parkkvaliteter
Authors:Gustafsson, Linnéa and Olsson, Julia
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förbättringssförslag, Gunnar Jarle Sorte, miljöpsykologi, parkkvaliteter, Stadsträdgården
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7719
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7719
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 07:15
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 07:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics