Home About Browse Search
Svenska


Fritzell, Hanna Fideli, 2018. Landskapsarkitekten, konstnären och den kreativa processen : en beskrivning och analys av samarbetet mellan landskapsarkitekt och konstnär i arbetet med offentlig gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
269kB

Abstract

Det här arbetet sammanfattar ett urval faktorer i den gemensamma gestaltningsprocessen som är viktiga för att dialogen och den kreativa processen mellan landskapsarkitekt/arkitekt och konstnär ska nå ett önskvärt resultat. Arbetet inleds med en kort historik över de två yrkenas verksamhet i Sverige och redovisar sedan en litteraturstudie som berör vilka faktorer som påverkar den gemensamma gestaltningsprocessen och den ömsesidiga kommunikationen. Vidare redovisas intervjuer genomförda med sex konstnärer, landskapsarkitekter/arkitekter och landskaps-arkitekter vilka medverkat i samverkansprojekt utförda under Statens Konstråds uppdrag; Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Studien visar att faktorer som påverkar samverkan är ömsesidig förståelse för gestaltningsprocessen, användning av skissen som kommunikationsverktyg, samverkan i ett tidigt skede, en förståelse för roller och förväntningar, vikten av möten samt en gemensam kunskap hos yrkesgrupperna. Den övergripande tendens som kan utläsas är att behovet finns hos konstnärer att få en större förståelse för byggprocessen och dess praktiska aspekt samt för de kompromisser som kommer med samverkan. Landskapsarkitekten/arkitekten uttrycker en önskan om utöka sin kunskap om olika konstnärliga tillvägagångssätt för att kunna möta konstnären med större förståelse och ha möjlighet att verka i samma begreppsvärld. Resultatet i studien tyder på ett behov av ökad gemensam kunskap hos yrkesgrupperna.

,

This study aims to summarize a number of important factors that facilitates dialogue and creativity in the design process between architect/landscape architect and artist. The study partly consists of a literature study that touches upon the factors that affect the common design process and the mutual communication between the professions. Furthermore the study accounts for interviews executed with six artists, landscape architects and architects. All of whom have cooperated in the collaboration-projects initiated by the Swedish state art council under the governmental assignment: Collaboration through design of public spaces. During the interviews the participants reflect on which factors that affect the concerted process and possible improvements to the process as it is today. The study shows that the factors which alter the collaboration are; mutual understanding of the design process, the use of sketching as a communication tool, collaboration early on in the process, mutual understanding of roles, stereotypes and expectations, the importance of meeting and mutual knowledge and education possibilities. The overall tendency seems to be that there is a need amongst artist to gain an extended understanding about both the building process and its practical aspects and the compromising aspects that comes with collaboration. Architects on the other hand need to gain knowledge about different artistic approaches to be able to meet the artist on equal and professional terms. Generally the study shows that there is a need of common education and shared knowledge between the professional groups.

Main title:Landskapsarkitekten, konstnären och den kreativa processen
Subtitle:en beskrivning och analys av samarbetet mellan landskapsarkitekt och konstnär i arbetet med offentlig gestaltning
Authors:Fritzell, Hanna Fideli
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:arbetsprocess, gestaltningsprocess, landskapsarkitektur, offentlig gestaltning, offentlig konst, konstnär, statens konstråd, samverkansprojekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9360
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9360
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2018 13:19
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page