Home About Browse Search
Svenska


Östblom, Josef and Smith, Susan, 2017. Att skapa förutsättningar för stadsliv genom inkluderande design : ett gestaltningsförslag för S:t Eriks torg i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

När städer förtätas bli kvalitativa offentliga rum en viktig faktor för livet i staden. De offentliga rummen
är medborgarnas gemensamma resurs. Genom design som verktyg kan alla inkluderas i en stad med god
livsmiljö. Det huvudsakliga målet med denna kandidatuppsats är att reda ut hur landskapsarkitektur kan
användas som verktyg för att skapa inkluderande offentliga miljöer med stadsliv. Bilar hämmar mänsklig
aktivitet. En plats som tas i anspråk av bilar löper stor risk att upplevas ödslig och bli folktom. S:t Eriks
torg i Uppsala är ett exempel på en plats med potential att bli ett människovänligt offentligt rum men som
i dagsläget används som parkeringsplats och omringas av bilvägar. Genom att studera litteratur hittade
vi viktiga gestaltningsprinciper som vi sedan applicerade på S:t Eriks torg i ett gestaltningsförslag. För
att få en referens på hur en plats kan utformas inkluderande besökte vi kontoret Mandaworks AB som
gestaltat Slussplan i Malmö. Delägaren Martin Arfalk beskrev hur de använde sig av design för att skapa
en flexibel och inkluderande gestaltning med exempelvis platsspecifika bänkar. Slussplan fick en ny
identitet med sin karaktärsfulla vegetation, sina färgstarka konstverk och sitt flexibla golv av stenmjöl,
sammansatt till en dynamisk helhet. Under gestaltningsprocessen inventerade vi platsens förutsättningar
och funktioner och analyserade sedan hur vi kan ta bort och tillföra element som skapar förutsättning
för stadsliv. Detta kom att resultera i ett nytt gestaltningsförslag för torget. Under arbetet hittade vi
viktiga samband mellan tillgänglighet, uteslutande av vissa målgrupper och mänsklig aktivitet i den
byggda miljön. För att designa för människor krävs att en förståelse för olika människors behov och
förutsättningar. Arkitekter och planerare måste prioritera människor i första hand, i synnerlighet när
bilismen under flera decennier hämmat möjligheten till att röra sig fritt och vistas i staden. Genom att
tillgängliggöra attraktiva lägen för människor istället för bilar, kan vi som landskapsarkitekter skapa nya
innovativa rum för liv och rörelse. Det offentliga rummet ska inkludera alla grupper och individer oavsett
exempelvis kön, socioekonomisk status, ålder eller etnicitet.

,

The outcome of urbanization is high-density cities. When public spaces are getting fewer and the city’s
population is rising it’s essential to design spaces of high quality where city life can take place. Public
places are fundamental resources that belongs to all citizens. The primary aim with this bachelor thesis
is to untangle how landscape architects can use design as a tool to make public spaces an inclusive place
where life can take place. Cars depress city life. If a place is occupied by a great number of cars, the
place will presumably be perceived as lifeless and empty. S:t Eriks square in central Uppsala is a parking
space surrounded by roads. We think the square has the potential of becoming a humane public space. By
studying literature we have concluded design principals that has reinforced a design proposal for S:t Eriks
square, promoting city life. In order to get a reference of how a public space can be designed to support
city life, we visited the design office Mandaworks AB to learn about a project they executed in Slussplan
in Malmö. Martin Arfalk, partner at Mandawork, described how they used design to make a flexible and
inclusive design including site specific furniture. Slussplan has a new identity with its vivid greeneries,
colorful art pieces and a flexible stone dust surface, all combined in a dynamic layout. We observed
the example S:t Eriks torg by doing an inventory. We visited the place to map out the conditions and
functions that character S:t Eriks torg today. The analysis of data, made it possible to identify conditions
that support city life, which the design proposal are built upon. During this bachelor thesis we have found
substantial correlations between accessibility, exclusion of certain groups in society and human activity
in the built environment. Designing for people deals with varied needs and interests to please diverse
groups and individuals, therefore landscape architects need to learn lines of actions to include all citizens
into public space. People have to be the highest priority in urban environments. The opportunity to move
around without obstacles and having high quality spaces to stay in is essential for city life. If we give
people access to public spaces by removing cars and applying inviting landscape architecture we can
make innovative places where people can meet; for instance people of different gender, socio-economic
class, age or ethnicity.

Main title:Att skapa förutsättningar för stadsliv genom inkluderande design
Subtitle:ett gestaltningsförslag för S:t Eriks torg i Uppsala
Authors:Östblom, Josef and Smith, Susan
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, inkluderande design, mänsklig aktivitet, offentliga rum, stadsliv, tillgänglighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7712
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7712
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:44
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 06:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics