Home About Browse Search
Svenska


Reppen, Adrian and Näsman, Frida, 2017. Den kompakta staden : täthetsidealets framställning i Dagens Nyheter 2009-2016. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
845kB

Abstract

Täthet är idag ett rådande stadsplaneringsideal. Dock uttrycker både yrkesverksamma och forskare att begreppet präglas av en rad otydligheter. Arbetet ämnar analysera och diskutera begreppet täthet. 16 artiklar från Dagens Nyheter, publicerade mellan 2009–2016 med koppling till idealet, ligger till grund för undersökningen. Att arbetet avgränsas till den debatt som förekommer i Dagens Nyheter motiveras dels med att begreppets otydlighet anses vara särskilt tydligt i dagstidning som medium, dels att ämnet behandlas i större utsträckning i Dagens Nyheter än liknande dagstidningar. Det sistnämnda innebär ett bredare underlag, vilket bidrar till en klarare bild av de kontexter som begreppet förekommer i. Artiklarna granskades och kategoriserades i enlighet med metoden kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i tre huvudkategorier, eller kontexter, och en rad underkategorier. Av kategorierna som presenteras i resultatet framgår det att hållbarhet, stadsliv och mått på täthet är de perspektiv som täthet främst diskuteras utifrån.

,

Density today is a prevailing urban planning ideal. However, there are several voices that point out that the term is characterized by a series of ambiguities. 16 articles from Dagens Nyheter, all published between 2009-2016 from an urban planning point of view, underlie the investigation. The fact that the work is delimited to the debate that is present in Dagens Nyheter is motivated by the fact that the concept's ambiguity is considered to be particularly evident in newspaper as medium. The subject is also considered to be treated to a greater extent in Dagens Nyheter than similar newspapers. The latter aspect contributes to a more lucid picture of the contexts in which the term occurs. The articles were reviewed and categorized according to the qualitative content analysis method, which led to three main categories, or contexts, and a series of subcategories. The categories show that sustainability, urban life and density measurements are the perspectives from which density is discussed.

Main title:Den kompakta staden
Subtitle:täthetsidealets framställning i Dagens Nyheter 2009-2016
Authors:Reppen, Adrian and Näsman, Frida
Supervisor:Hallgren, Karin
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, hållbarhet, stadsplanering, täthet, utglesning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7867
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7867
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 11:24
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 11:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics