Home About Browse Search
Svenska


Skarin, Hannes, 2018. Tillgängliga naturmarker : tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Naturmarker och dess upplevelsevärden förvanskas många gånger av de tillgänglighetsanpassningar som görs i dessa områden. Det finns en konflikt mellan tillgänglighetsanpassningar i naturmiljöer och dess upplevelsevärden. Syftet med denna undersökning är att identifiera aspekter som påverkar upplevelsen av naturmarker när tillgänglighetsanpassningar görs i dessa. Frågeställningen är: Hur kan tillgänglighetsanpassningar gestaltas i samverkan med upplevelsevärden i fyra olika naturmarker? Metoderna som användes var litteraturöversikt och fallstudie. Fallstudien inkluderade platsbesök på tre naturum och en naturpark där inventeringar och data samlades in för senare analys. Inventerings- och analysmetoden baserades på Gordon Cullens, Serial Vision. Fokus låg på hur de visuella upplevelsevärden på platserna påverkas av tillagda element som ökar tillgängligheten till naturmiljöerna. Resultatet visar att vi kan påverka upplevelsevärdet och styra hur elementen påverkar platsen. Det visade sig att materialval, placering, informationsspridning & layout och kanalisering & zonering har stor betydelse för hur vi upplever platserna och dess upplevelsevärden. När en naturmark ska tillgänglighets anpassas behövs djupgående inventering och analys av området. Detta för att identifiera platsens upplevelsevärden och kunna göra gestaltningar och tillgänglighetsanpassningar som påverkar dessa värden minimalt.

,

Nature areas and their experience values are often determined by the accessibility adjustments made in these areas. There is a conflict between accessibility adjustments in natural environments and its experience value. The purpose of this thesis is to identify aspects that affect the experience of natural landscapes when accessibility adjustments are made in these. The question is: How can accessibility adjustments be designed in conjunction with experience values in four different natural areas? The methods used were literature review and case study. The case study included site visits in three natural areas and a natural park where inventories and data were collected for later analysis. The inventory and analysis method were based on Gordon Cullens, Serial Vision. The focus was on how the visual experience values on the sites are influenced by added elements that increase accessibility to the natural areas. The result shows that we can influence the experience value and control how the elements affect the site. It turned out that material selection, placement, dissemination of information & layout and channelization & zoning play a major role in how we experience the places and their values. When accessibility in a natural area is planned, deep inventory and analysis of the area is needed. This is to identify the site's experience values and to make designs and accessibility adjustments that affect these values to a minimum.

Main title:Tillgängliga naturmarker
Subtitle:tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden
Authors:Skarin, Hannes
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Nordin, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:konflikt, naturmark, naturum, tillgänglighet, visuellt upplevelsevärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9803
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9803
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Sep 2018 11:03
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics