Home About Browse Search
Svenska


Lange, Hanna and Wennberg, Fredrik, 2018. Gröna anläggningar på betongbjälklag : ett nytt gestaltningsförslag för fastigheten "Greenhouse". First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att göra ett nytt gestaltningsförslag för en planterad takterrass i Malmö som ligger på fastigheten Greenhouse för att öka platsens kvaliteter som bostadsgård och samtidigt anpassa förslaget efter terrassen tekniska begränsningar. En litteratursammanställning har gjorts för att förstå gröna taks tekniska uppbyggnad, användning och funktion. Greenhouse takterrass fungerar som bostadsgård för boende i 44 lägenheter. I arbetet studeras faktorer som ökar kvaliteten på bostadsgårdar, dessa appliceras sedan i gestaltningsförslaget. Dessa faktorer har tillsammans med de tekniska förutsättningarna för gröna tak i allmänhet och Greenhouse takterrass i synnerhet styrt utformningen av förslaget. Arbetet resulterade i ett gestaltningsförslag med tillhörande växtlista. Gestaltningen är indelat i tre rumsligheter som programmerats för olika funktioner. Vegetationen är anpassad efter rådande ståndort och är vald för att förstärka den föreslagna gestaltningen. Avslutningsvis diskuteras resultatet och om vi lyckades uppnå syftet med att göra anläggningen till en bättre bostadsgård samt hur mycket de tekniska förutsättningarna begränsar gestaltningen.

,

The purpose of this thesis is to make a new design proposal for a planted roof terrace in Malmö located on the property Greenhouse to increase the qualities as a residential yard while adapting the proposal to the terrace technical constraints. A literature study has been made to learn about green roofs technical construction, use and function. Greenhouse roof terrace serves as a residential yards for people in 44 apartments. Factors that increase the quality of residential yard is applied in the proposal. These factors, together with the technical conditions for green roofs in general and Greenhouse roof terrace in particular, have governed the design of the proposal. The work resulted in a design proposal with accompanying plant list. The design is divided into three spatial spaces programmed for different functions. Vegetation is adapted to the prevailing status and is chosen to strengthen the proposed design. In the conclusion the results are discussed and if we managed to achieve the purpose of making the facility a better residents yard. How much the technical conditions limited the design on the terrace is also discussed.

Main title:Gröna anläggningar på betongbjälklag
Subtitle:ett nytt gestaltningsförslag för fastigheten "Greenhouse"
Authors:Lange, Hanna and Wennberg, Fredrik
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:betongbjälklag, gestaltning, greenhouse takterrass, gröna tak, takträdgård, vegetation på gröna tak
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9547
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9547
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2018 11:38
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics