Home About Browse Search
Svenska


Timmerholm, Sara, 2017. Sorgeprocessens stöttestenar : ett gestaltningsförslag av element till kyrkogårdar med fokus på återanvänt stenmaterial. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Runt om på Sveriges begravningsplatser återlämnas varje år ett stort antal gravstenar och annat gravmaterial. Ytterst en liten del av det återlämnade materialet anses vara bevarandevärt, resterande körs iväg och blir till stenkross. För att minska det växande resursslöseriet i dagens samhälle finns anledning till att återanvända befintliga material. Syftet med detta arbete är att ta fram ett gestaltningsförslag för hur man kan gestalta återanvänt gravmaterial och ge det ny design. Gestaltningsförslaget resulterade i stenar med vatten-, växter- och ljuselement och även i en interaktiv sten där besökare kan skriva hälsningsfraser. Detta är inte enbart tänkt som en estetisk tillgång i begravningsmiljö utan också för att ge stöd till den sörjande. Förslaget utgår från sorgeprocessens olika faser. Koppling mellan sorgeprocessen och den slutliga utformningen är författarens egen tolkning. I arbetet inkluderas en förstudie, intervjuer och platsbesök som slutligen har resulterat i ett gestaltningsförslag. Slutligen diskuteras även resultatet.

,

Every year, a large number of gravestones and other burial material are returned at swedish burial sites. Only a small part of the returned material is considered to be conservative, the remainder is made to stone cross. In order to reduce the growing waste of resource in today’s society, reusing existing material is a good idea. The purpose of this work is to develop a design proposal for recycled material and give it a new design. The design proposal resulted in stones with elements of water, plants and light elements and an interactive stone where the visitors can write messages. is not only intended as an aesthetic asset at the burial site, but also to support visitors in the mourning process. The proposal is based on the different phases of the mourning process. The link between the mourning process and the final design is based on the author’s own interpretation. The work includes a pre-study, interviews and site visits that ultimately resulted in a design proposal. Finally there is a discussion of the results.

Main title:Sorgeprocessens stöttestenar
Subtitle:ett gestaltningsförslag av element till kyrkogårdar med fokus på återanvänt stenmaterial
Authors:Timmerholm, Sara
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gravmaterial, gravstenar, kyrkogårdsgestaltning, återbruk, återvinning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9143
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9143
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Dec 2017 11:32
Metadata Last Modified:01 Dec 2017 11:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics