Home About Browse Search
Svenska


Nordström, My and Nilborn, Emma, 2017. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Hur människor uppfattar sin omgivning är del av den kunskapsgrund för att
landskapsarkitekter ska kunna gestalta platser i staden som är tillgängliga för alla.
Träden utgör ett viktigt och dynamiskt stadsbyggnadselement som ständigt växer
och förändras. Säsongsvariationerna utgör en stor del av karaktären hos ett träd,
och påverkar upplevelsen av miljön människor befinner sig i. Kandidatuppsatsen
syftar till att undersöka vilka säsongsvariationer som människor uppmärksammar
hos Uppsalas stadsträd. Undersökningen skedde i form av en kvalitativ intervjustudie
av 30 personer, där människor som rörde sig i centrala Uppsala intervjuades
om vad de uppmärksammar hos stadsträd. Resultatet diskuterades med hjälp av
miljöpsykologisk forskning för att utröna om det finns ett samband. En gemensam
faktor för vad respondenterna uppmärksammar är när trädets karaktär förändras.
Kontraster mellan färger och texturer väcker uppmärksamhet från det mänskliga
ögat vilket leder till att människan uppmärksammar träden under perioder när de är
mer färggranna som höst och vår. Resultatet visar även att många av
respondenterna inte uppmärksammar träden vintertid. Respondenternas svar tyder
på vikten av att bevara äldre träd i staden, och att stora gamla träd är identitetsskapande
för en plats. Studien antyder också att personliga referenser och
erfarenheter kan förklara varför ett träd uppmärksammas eller ej.

,

How people perceive their environment is useful knowledge for landscape
architects when designing public places. Trees are an important and dynamic
element in the city, that grows and changes. A tree’s characteristics are defined by
the seasonal changes. This affects how people perceive their environment. This
bachelor’s thesis investigates which seasonal characteristics that people notice
about trees in Uppsala city. The study was based on qualitative interviews with 30
randomly selected people in central Uppsala. The results were discussed in relation
to environmental psychology studies. The change of the tree's character is a
common factor for what the respondents notice. Contrasts between colors and
textures draw attention from the human eye. This explains why people notice the
trees to a larger extent during periods when they are more colorful, as autumn and
spring. The results also show that many of the respondents do not pay attention to
the trees during the winter season. The answers from the respondents indicate the
importance of preserving fully grown trees in the city and that older trees bring
character and identity to a place. The study suggests that personal references and
experiences has an impact on why a tree is noticed or not.

Main title:Att uppmärksamma träd i staden
Subtitle:en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala
Authors:Nordström, My and Nilborn, Emma
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:färger, kontraster, landskapsarkitektur, stadsträd, upplevelse, årstidsvariation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8241
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8241
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 06:15
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 06:15

Repository Staff Only: item control page