Home About Browse Search
Svenska


Svenzén, Ebba, 2017. Gräsytor i täta städer : landskapsarkitekters möjligheter att förebygga slitage av gräsytor i täta städer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Gräsytor utgör ett av de vanligaste och mest uppskattade landskapselementen i en
stad och det är därför viktigt att de gestaltas hållbart. De förtätade städerna medför
att det blir fler människor per ytenhet offentlig mark, vilket i sin tur ökar slitaget av
städernas gräsytor. Landskapsarkitekters utformning av en plats har betydelse för
hur de används och därmed hur de slits. Detta arbete syftar till att undersöka vilka
möjligheter landskapsarkitekter har att förebygga problem med slitage av gräsytor i
tätbebyggda städer. Arbetet handlar både om hur landskapsarkitekter arbetar idag
men även alternativ för framtida planering. Den metod som använts är en kvalitativ
intervjustudie där sex landskapsarkitekter deltog. Resultatet visar att den
förebyggande analysen innan anläggning är en nyckelfaktor och en viktig del av
processen. Även hur gräsytor gestaltas i förhållande till andra landskapselement
påverkar hur människor rör sig över dem och därmed i vilken utsträckning gräsytan
slits. Gräsytans omgivning är ytterligare en faktor som påverkar hur hållbar
gestaltningen blir. Ett alternativ är att byta ut vissa av gräsytorna mot andra
material där gräs inte fungerar.

,

Lawns make up one of the most common and appreciated landscape elements in a
city. Therefore, it is important that they are designed and planned in a sustainable
way. Growing densified cities, with high proportion of people in small areas,
exacerbates wear on lawns. The design, layout and shape of lawns that the
landscape architect chooses are essential for how much damage the grass will
suffer. This Bachelor thesis aims to investigate what possibilities landscape
architects have in terms of preventing problems like the ones described above. It is
also about how landscape architects are currently working on daily basis and
proposes solutions for future planning with the aim of preventing wear on lawns
where it occurs. The method used is a qualitative interview study with six
landscape architects participating. The result shows that a preventing analysis
before the actual work starts is an important part of the process. Also; How lawns
are portrayed in relation to other landscape elements will affect how people move
about, and therefore to what extent the lawn will be worn down. An alternative, is
to exchange some of the lawns with alternative materials, where grass is not
suitable.

Main title:Gräsytor i täta städer
Subtitle:landskapsarkitekters möjligheter att förebygga slitage av gräsytor i täta städer
Authors:Svenzén, Ebba
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Berglund, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, gräs, hållbar stadsutveckling, planering, slitage, täta städer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9164
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9164
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Dec 2017 11:42
Metadata Last Modified:15 Dec 2017 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics