Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Astrid, 2018. Återhämtning i stadsmiljö : ett gestaltningsprogram för Tunaparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Allt fler grönområden försvinner på grund av den ökande urbaniseringen och förtätningstrenden i städerna vilket anses ha en negativ följd för människors välbefinnande och hälsa. Kopplingen mellan vistelse i naturlika miljöer och minskad stress har länge varit känd. Forskning inom ämnet miljöpsykologi visar att det finns två huvudsakliga teorier som förklarar detta samband. Dessa är Steven och Rachel Kaplans teori om hur hjärnan hanterar intryck olika beroende på vilka miljöer vi vistas i och Roger Ulrichs teori, som går ut på att naturlika miljöer har möjlighet att främja återhämtning då människan utvecklat en evolutionär preferens för miljöer där vi känner oss trygga. Dessa teorier har medfört att vissa utformningsprinciper för restorativa miljöer har tagits fram. Ett exempel på det är terapiträdgården i Alnarp som ämnar till att hjälpa människor med stressrelaterade problem och som befinner sig i olika stadier av återhämtning från stress. I stadsplaneringsprocesser är kopplingen mellan naturlika miljöer och förbättrad mental hälsa inte helt erkänd vilket kan resultera i att andra markkonkurrerande intressen kommer före bevarandet av dessa miljöer. Syftet med uppsatsen är att utveckla ett övergripande gestaltningsprogram för en kvarterspark i Uppsala genom att använda principer för utformningen av terapiträdgården i Alnarp.

,

The green spaces in cities are decreasing rapidly due to the major urbanization and densification trend, which is considered to have a negative impact on human wellbeing and general health. The relationship between natural environments and reduced stress has been known for a long time. Research in the field of environmental psychology shows that there are two main theories that explain this relationship. These are Steven and Rachel Kaplan’s theory of how the brain manages impressions differently depending on the type of environment we’re surrounded by and also Roger Ulrich's theory that natural environments are able to contribute to recovery from stress since humans have evolved an evolutionary preference for natural environments where we feel safe. These theories have led to the development of certain design principles for restorative environments. An example of this is the therapy garden in Alnarp in Sweden, which aims to help people with stress-related problems in different stages of recovery from stress. In the urban planning process, the link between natural environments and improved mental health isn’t fully recognized, which can result in prioritization of other types of infrastructure. The aim of this paper is to create a design program for a neighborhood park in central Uppsala by using design principles of the therapy garden in Alnarp.

Main title:Återhämtning i stadsmiljö
Subtitle:ett gestaltningsprogram för Tunaparken i Uppsala
Authors:Berglund, Astrid
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Berglund, Ulla and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, restorativ park, stadsmiljö, stressreducering, återhämtning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9725
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9725
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2018 08:44
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page