Home About Browse Search
Svenska


Bramler, Ellen and Ciftci, Malin, 2018. Den vertikala parken i den täta staden : ett alternativt sätt att bygga med grönska. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I den framtida förtätade staden finns det ett behov av att säkerställa gröna ytor. Att använda en lucka i stadsstrukturen och hitta en alternativ lösning för att tillföra grönska i täta städer har varit utgångspunkten för arbetet. Detta resulterade i ett parkrum som kan liknas vid en stor pergola där det finns möjlighet för besökaren att röra sig upp längs ytterväggarna. Parken tar tillvara på luftrummet ovan markytan och skapar en urban vertikal mötesplats. En platseffektiv lösning som känns aktuell i städer som Stockholm med dess höga exploateringsgrad. Dess vertikalitet bildar ett rum som är öppet för allmänheten. Tanken har varit att skapa en rofylld park i staden som en naturlig mötesplats och ett vardagsrum för invånarna. Syftet är därmed att gestalta en fristående vertikal park som kan ge ett tillskott till den täta stadsutvecklingen och bidra med en alternativ lösning på konflikten mellan förtätningen av staden och dess grönområden. Med litteraturöversikt, referensprojekt, idégenerering och skissande som underlag skapades en volym genom 3D generering. Gestaltningsidén är inte platsbunden utan har en allmängiltig anknytning till en stadsmiljö. Den fristående vertikala parken kan i en verklig situation utformas på ett annat sätt för att samspela med platsen där form, höjd och materialval kan variera. Vi ville ge projektet ett namn som illustrerade dess funktion som grön oas i stadsrummet. Liknelsen med ädelsten smaragd som är grön och unik kändes relevant. Namnet blev Smaragden i den täta staden och ambitionen är att denna typ av urbana parkrum kan bli ett smycke i stadsmiljön.

,

In the future densified city there is a need to secure green space. To use a gap in the urban structure and find an alternative solution to add greenery to dense cities has been our starting point. It resulted in a park space that resembles a large pergola where it is possible for visitors to move along the outer walls. The park takes ad-vantage of the space above the ground and creates an urban vertical venue. A space-effective current solution for cities like Stockholm with its high degree of exploitation. Its verticality forms a room that is open to the public. The idea has been to create a restful park in the city as a venue and a living room for the residents. The purpose is therefore to design a vertical park that can be an addition to the dense urban development and contribute with an alternative solution to the conflict between densification of the city and its green spaces. Through literature review, reference projects, idea generation and sketching as basis a volume was created through 3D modeling. The design idea is not placebound, but it has a general connection to an urban environment. The vertical park can in a real situation be formed in a different way to interact with a place where the shape, height and material selection can vary. We wanted to give the project a name that illustrated its function as a green oasis in the urban space. The parable with the gemstone emerald which is green and unique felt relevant. The name became The emerald in the dense city and the ambition is that this type of urban parkspace can be a jewelry in the urban environment.

Main title:Den vertikala parken i den täta staden
Subtitle:ett alternativt sätt att bygga med grönska
Authors:Bramler, Ellen and Ciftci, Malin
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Johansson, Rolf and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:mötesplats, park, rumsbildande, stadsmiljö, vertikal grönska, förtätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9558
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9558
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2018 13:40
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics