Home About Browse Search
Svenska


Lövgren, Ida and Nilsson, Emma, 2018. I väntan på buss 811 : ett gestaltningsprogram för säkrare, tryggare och mer komfortabla busshållplatser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Genom ett gestaltningsprogram för hållplatser längs länsväg 288 i Uppland under-söker uppsatsen hur aspekter av säkerhet, trygghet och komfort bättre kan tillgodo-ses för bussresenärer på landsbygden. Uppsatsen utgår från ett socialt hållbarhetsfokus där framförallt tillgång till och fördelning av kollektivtrafiken lyfts fram. Busshållplatser på landsbygden har generellt en lägre prioriteringsgrad, ofta saknas grundläggande funktioner och fler trafikrelaterade olyckor med dödlig utgång sker på landsbygden. Uppsatsen grundar sig på litteratur om säkerhet, trygghet och komfort och använder erkända metoder av stadsplaneraren Kevin Lynch och arkitekten Jan Gehl. I uppsatsen ges förslag på grundläggande principer som innebär en förbättrad säkerhet, trygghet och komfort på hållplatser på lands-bygden. Ett program presenteras med syfte att skapa en identitet för landets olika länsvägar genom en platsspecifik gestaltning av de busshållplatser som ligger längs med dessa. Ett gestaltningsförslag visar hur programmet kan tillämpas. I det större perspektivet syftar uppsatsen till att lyfta både landsbygd och kollektivtrafik med en förhoppning om att synliggöra deras värde. I uppsatsen ses tendenser på att en gestaltning av hållplatser i förlängningen kan främja en social hållbarhet.

,

Through a design program for bus stops along road 288 in Uppland, Sweden this essay examines how aspects of security, safety and comfort can be improved to better cater for bus passengers in in rural areas. This essay emphasizes social sus-tainability where access to and distribution of public transport is highlighted. Rural bus stops generally have a lower priority, often lack basic functions and more traf-fic-related fatal accidents occur in these areas as a result. This essay is based on a literature review of the security, safety and comfort and uses recognized methods by urban planner Kevin Lynch and architect Jan Gehl. The essay proposes basic principles that provide improved security, safety and comfort at rural bus stops. A program is presented with the purpose of creating an identity for county roads in Sweden through a site-specific design of bus stops located alongside these roads. A design proposal shows how the program can be applied. In a broader perspective, the essay aims at raising both rural areas and public transport with the hope of visu-alizing their value. In this essay, trends show that the design of bus stops can sup-port social sustainability in the long-term.

Main title:I väntan på buss 811
Subtitle:ett gestaltningsprogram för säkrare, tryggare och mer komfortabla busshållplatser
Authors:Lövgren, Ida and Nilsson, Emma
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:busshållplats, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling, länsväg, social hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9612
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9612
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2018 06:39
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics