Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Linda, 2018. Utformning av cykelvägar : en jämförelse av dokument i Sverige och Nederländerna. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
818kB

Abstract

Den här uppsatsen tar upp skillnader och likheter i olika länders dokument om design för cykelvägar och undersöker hur designen gynnar cyklister. En jämförelse mellan Nederländernas bok Design Manual for Bicycle Traffic och Sveriges dokument om hur vägar ska byggas, VGU, har gjorts för att se om det mer utvecklade cykellandet Nederländerna har något att lära Sverige om designen. Uppsatsen utgår från fem begrepp från Nederländernas planering för ett fungerande cykelnät. Begreppen är säkerhet, genhet, komfort, attraktivitet och kontinuitet. Dokumentet från Nederländerna är mer utförligt och innehåller mer information kring varför viss design är bra medan Sveriges dokument mest tar upp mått och principer. Sveriges dokument är sammanfattat med alla vägtyper och svår att hitta i medans Nederländernas endast är om cykelväg. Måtten på cykelvägar i Sverige är vid höga flöden bredare än i Nederländerna. Däremot är måtten bredare vid lägre flöden i Nederländernas bok och det finns betydligt fler exempel på olika lösningar för cykelvägar. Det Sverige kan lära sig av Nederländerna är att ha ett helhetstänk för cykeln och skapa principer i sina dokument för detta.

,

This essay addresses differences and similarities in different countries' bicycle design documents and examines how design favours cyclists. A comparison between the Dutch book Design Manual for Bicycle Traffic and Sweden's document on how to build roads, VGU, has been made to see if the more developed cycling countrie, the Netherlands, has something to teach Sweden about the design. The essay is based on five concepts from the Netherlands's planning for a functioning cycle network. The concepts are safety, directness, comfort, attractiveness and cohesion. The document from the Netherlands is more detailed and contains more information about why some designs are good, while Sweden's documents most measure the dimensions and principles. Sweden's documents are summarized with all road types and difficult to orientate while the Netherlands is only about bike paths. The measurements on bicycle roads in Sweden are broader at high flows than in the Netherlands. On the other hand, the dimensions are wider at lower flows in the book from the Netherlands and it contains considerably more examples of different solutions for cycle paths. Sweden can learn from the Netherlands to create principles in the documents about all aspects that can promote bicycle journeys.

Main title:Utformning av cykelvägar
Subtitle:en jämförelse av dokument i Sverige och Nederländerna
Authors:Mattsson, Linda
Supervisor:Tag-Eldeen, Zeinab
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bicycle, bicycle path, bicycle use, design, design documents
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9835
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9835
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2018 10:53
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics