Home About Browse Search
Svenska


Smedberg, Amanda, 2018. Tidiga planeringsskeden : en undersökning om landskapsarkitektens roll i tidiga planeringsskeden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
402kB

Abstract

De värdeskapande förutsättningarna för ett projekt sätts i de tidiga planeringsskedena. För att utvecklingen ska kunna ske på ett hållbart sätt och leda till goda livsmiljöer krävs det ny kunskap och tydligt fokus tidigt i planeringen. Uppsatsen syftar till att undersöka landskapsarkitektens roll i tidiga planeringsskeden genom att undersöka vad de kan bidra med och vad det är som hindrar att de kommer in tidigt. Målet med arbetet är att bidra till en diskussion om landskapsarkitektens yrkesroll, vidare om landskapsarkitekten bör ha ett större inflytande och mandat i början av projektutvecklingen eller ej. Resultatet grundas på informationsinsamling i form av litteraturöversikt samt intervjustudie av landskapsarkitekter och andra nyckelpersoner som har erfarenhet inom tidiga planeringsskeden. Resultatet av studierna indikerar att landskapsarkitektens yrkeskompetens är bred, något som med fördel kan utnyttjas tidigt i planeringen. Vad det är som hindrar landskapsarkitekter att komma in tidigt tycks ha att göra med andra aktörers okunskap. Kännedomen om vad en landskapsarkitekt besitter för kunskaper är begränsad och förståelsen för att en landskapsarkitekts kompetenser kan bidra till ett bättre slutresultat är marginell. Mycket tyder också på att landskapsarkitekten själv behöver bli bättre på att marknadsföra sin breda kunskapsbas till andra yrkesgrupper.

,

The value creation conditions for a project are set in the early stages of planning. In order for the development to take place in a sustainable way and lead to good living environments, new knowledge and clear focus is needed early in the planning phases. The aim is to investigate the role of the landscape architect in the early planning phase by investigating what they can contribute with and what it is that prevents them from coming in early. The aim with the essay is to contribute to a discussion about the landscape architect's professional role, further if the landscape architect should have a greater influence and mandate at the beginning of project development or not. The result consists of information in the form of a literature review and interviews with landscape architects and other persons who have experience in the early planning phase. The results of the studies indicate that the landscape architect's professional has a wide knowledge and competence, something that can be used early in planning. What prevents landscape architects from coming in early has to do with other professions' ignorance. The knowledge about what competence a landscape architect possesses is limited and the understanding that a landscape architect can contribute to a better end result is marginal. The result also suggests that the landscape architect himself needs to be better at marketing his wide knowledge base to other professions.

Main title:Tidiga planeringsskeden
Subtitle:en undersökning om landskapsarkitektens roll i tidiga planeringsskeden
Authors:Smedberg, Amanda
Supervisor:Dovlén, Sylvia
Examiner:Berglund, Ulla and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbar utveckling, landskapsarkitekt, planering, projektutveckling, tidiga skeden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9549
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9549
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2018 11:39
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics