Home About Browse Search
Svenska


Säfström, Louise, 2017. Aktivitetsfrämjande utemiljöer : en utvärdering av Malmö stads arbete kring främjande av fysisk aktivitet i visions- och planeringsskedet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
620kB

Abstract

Ett enkelt sätt att röra på sig är att vara utomhus och därför är utemiljöer som bjuder in till fysisk aktivitet, till exempel ett finmaskigt cykelnät, så viktiga. Kommunerna ansvarar för att de här ytorna skapas. Det här kandidatarbetets syfte är därför att framarbeta ett bedömningsunderlag för främjande av fysisk aktivitet i visions- och planeringsskedet och pröva det på en kommun. Kandidatarbetet består av tre delar. Den första är en litteraturundersökning där forskning kring främjande av fysisk aktivitet lästes. Utifrån litteraturen arbetades bedömningsunderlaget, den andra delen, fram. Det är uppdelat i fem kategorier: Tillgänglighet och läsbarhet, Mänsklig skala, Gång- och cykelstråk, Rekreationsområden samt Funktioner och möten. Den tredje delen bestod av att applicera bedömningsunderlaget på Malmö stads översiktsplan, cykelprogram, trafik- och mobilitetsplan samt program för aktiva mötesplatser. Malmö stad valdes för att det är en stor kommun och för att de har ambitiösa mål. Vid analys och utvärdering av Malmö stad uppdagades tydliga och omfattande strategier som antagligen har kopplingar till relevant forskning. Det viktigaste som Malmö stad behandlar är att göra fysisk aktivitet till en självklar del av staden, till exempel genom många multifunktionella aktivitetsytor jämnt fördelade i staden och på gångavstånd. Även att låta gång- och cykelstråk bli stadens stomme på bekostnad av biltrafiken är ett stort steg som Malmö stad tar mot en mer aktivitetsfrämjande stad.

,

A simple way of being physically active enough is being outside and that is why activity-promoting outdoor spaces, for example an intricate bicycle network, are so important. The municipalities are responsible for creating such spaces. That is why the purpose of this Bachelor thesis is to devise an assessment basis for promoting physical activity in the vision and planning stage and test it on a municipality. The Bachelor thesis is divided into three parts. The first part is a literary review of research concerning promotion of physical activity. The assessment basis, the second part, was devised from the literary review and is divided into five categories: Availability and readability, Human scale, Walking and biking paths, Recreational areas and Functions and encounters. The third part is where the assessment basis was used to analyse and evaluate the following documents from the Municipality of Malmö: their Comprehensive Plan, Biking Program, Traffic and Mobility Plan and Program for Active Meeting Places. The municipality was chosen because they are a big municipality and they have ambitious goals. During the analysis and evaluation it became clear that the municipality have comprehensive strategies with probable connections to research. The most important factor that the municipality addresses is that physical activity must become a natural part of the city, for example through having multifunctional activity areas throughout the city and within walking distance. Making walking and biking paths the primary structure of the city at the expense of car traffic is also a big step that Malmö stad takes toward a more activity-promoting city.

Main title:Aktivitetsfrämjande utemiljöer
Subtitle:en utvärdering av Malmö stads arbete kring främjande av fysisk aktivitet i visions- och planeringsskedet
Authors:Säfström, Louise
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:aktivitetsytor, fysisk aktivitet, gång- och cykeltrafik, stadsplanering, utemiljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7720
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7720
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 07:17
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 07:17

Repository Staff Only: item control page