Home About Browse Search
Svenska


Giotas, Antonella, 2018. Den svårdefinierade hållbarheten : en jämförelse av två modeller för stadsplanering på kommunal skala och hur de kan komplettera varandra. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
756kB

Abstract

Hållbarhet är ett komplicerat och omstritt begrepp som innebär många olika aspekter att ta hänsyn till i planeringen av ett samhälle. Arbetet sker på många olika nivåer, från den internationella till den lokala, och vikten av att ansträngningar på de olika nivåerna hänger samman poängteras bland andra av FN och den svenska Agenda 2030-delegationen. Samtidigt kommer kritik från flera håll mot att hållbarhetsarbetet inom Sverige är splittrat och oorganiserat. Bl.a. har kommunerna en viktig roll, men de saknar till stor del gemensamma verktyg för arbetet. Denna uppsats undersöker behovet av tydligare vägledning för ett sammanhållet hållbarhetsarbete på olika nivåer inom den kommunala planeringsprocessen. Två modeller som utvecklats som stöd för hållbar stadsplanering studeras. Modellerna har olika fokus och behandlar delvis olika nivåer i planeringsprocessen, samtidigt som de delar habitatagendans syn på hållbarhetsbegreppet. Frågan som ställs är om modellerna kan komplettera varandra som verktyg genom att på olika nivåer i den kommunala planeringsprocessen.

,

Sustainability is a debated and complicated notion that gives many aspects to consider in the planning of a society. Sustainable planning is done on different levels, from the international scale to the local, and the UN as well as the Swedish Agenda 2030-delagation stress the importance of congruent efforts on every scale. Simultaneously Sweden’s work for sustainability is being criticized. The local municipalities play a big role, but lack sufficient guidelines and common tools to use. This essay explores the need for clearer guiding principles to achieve a consistent practice for sustainable planning on different levels of the Swedish planning system. Two models for sustainable city planning that share the UN- Habitat Agenda view of sustainability but address different scales of planning are examined. The question posed is if these two models could be combined to complement each other and in doing so become an example of a tool to connect different levels in the municipal planning system.

Main title:Den svårdefinierade hållbarheten
Subtitle:en jämförelse av två modeller för stadsplanering på kommunal skala och hur de kan komplettera varandra
Authors:Giotas, Antonella
Supervisor:Tag-Eldeen, Zeinab
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:arbetssätt, fysisk planering, hållbarhet, jämförelse, metoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9834
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9834
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2018 10:48
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics