Home About Browse Search
Svenska


Blomberg, Maya and Liljenfeldt, Ulrika, 2018. Tillfällig landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för Östra Ågatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Sverige är ett land med varierande årstider vilket innebär att användningen av det offentliga rummet förändras över året. I denna uppsats undersöks hur man med reglerad biltrafik och tillfällig landskapsarkitektur kan gestalta en plats i innerstaden för att få människor att i större utsträckning uppehålla sig där under sommaren. I en förstudie bestående av en litteraturöversikt och en intervju med arrangörer av projektet Levande Stockholm undersöktes vad tillfällig landskapsarkitektur är, samt vad som bidrar till att människor väljer att uppehålla sig på en plats i det offentliga rummet. Med tillfällig landskapsarkitektur kan en plats anpassas efter hur användningen av det offentliga rummet varierar över året. Genom att bland annat skapa en händelserik kantzon längs med fasaderna och skapa möjlighet för aktivitet på platsen bidrar man enligt våra slutsatser till att människor i större utsträckning saktar ner och i uppehåller sig på en plats. Slutsatserna applicerades på en verklig situation i ett gestaltningsförslag för en del av Östra Ågatan i Uppsala. Gestaltningsförslaget redovisas i text, perspektiv och i en illustrationsplan. De tillägg vi föreslår i gestaltningsförslaget bör enligt detta arbete leda till att människor i allt större utsträckning skulle uppehålla sig på Östra Ågatan under sommaren.

,

Sweden is a country with varying seasons, which means that the use of the public space changes over the year. In this paper we examine how regulated car traffic and temporary landscape architecture can be used to design a place in the city to make people stop and stay during the summer. In a pre-study consisting of a literary survey and an interview with organizers of the project Levande Stockholm we investigated what temporary landscape architecture is, and what makes people more likely to stop and stay in a public space. By using temporary landscape architecture, a place can be adapted to how the use of public space varies over the year. According to our conclusions, by creating an eventful “edge zone” along the buildings and creating opportunities for activities in the public space, you contribute to people slowing down and staying to a greater extent. Our conclusions were then applied on a real situation in a design proposal for a part of Östra Ågatan in Uppsala. The design proposal is presented in text, perspective drawings and in an illustrative plan. The additions we propose in the design proposal would according to this paper result in more people choosing to stop and stay at Östra Ågatan during the summer.

Main title:Tillfällig landskapsarkitektur
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Östra Ågatan i Uppsala
Authors:Blomberg, Maya and Liljenfeldt, Ulrika
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Berglund, Ulla and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bilfri, landskapsarkitektur, sommargågata, tillfällig arkitektur, Östra Ågatan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9733
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9733
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2018 13:00
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page