Home About Browse Search
Svenska


Peinert, Hanna, 2018. Ljuset leder vägen : en gestaltande undersökning av belysningens påverkan på den visuella upplevelsen av Vretgränd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Målet med kandidatuppsatsen var att skapa en ökad förståelse för hur den visuella upplevelsen av en plats påverkas av sättet den är belyst. Detta gjordes genom att undersöka hur ljusdesign kan användas för att förändra den visuella upplevelsen av ett stadsstråk i Uppsala, Vretgränd. Vretgränd ligger i centrala Uppsala och är den mest direkta vägen in till Uppsala centrum från Centralpassagen och Resecentrum för cyklister och fotgängare. I den här kandidatuppsatsen undersöktes den sektion av gatan som ligger mellan Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan. Frågeställningen undersöktes genom en gestaltning, som baserades på en förstudie. I förstudien undersöks först om, och i så fall hur, det är möjligt att förändra upplevelsen av en plats genom att förändra sättet det är belyst. Därefter undersöks hur olika aspekter av ljus, såsom ljusfärg och skugga, påverkar upplevelsen av platsen. Andra saker som togs upp i förstudien var belysning av vegetation, vad som påverkar upplevelsen av trygghet och vad som är viktigt att ta hänsyn till vid en ljusgestaltning av stråk som Vretgränd. Baserat på förstudien och en analys av platsen problem, kvalitéer och nuvarande belysning togs ett antal programpunkter fram, samt principskisser för en möjlig ljusgestaltning. Slutsatsen av analysen är att Vretgränd upplevs som mörk och otydlig. Gestaltningen har syftat till att med ljusdesign förtydliga att Vretgränd är ett viktigt stråk i Uppsala. Detta gjordes genom att skapa en ljusgestaltning i en mänsklig skala som förtydligar stråkets rum och skapar en tydlig rörelseriktning.

,

The aim of this essay was to achieve a greater understanding of how the visual sensory experience of space is affected by the way it is lit. This was further investigated by researching how lighting design can alter the visual perception of a walking and bicycle path in central Uppsala, namely Vretgränd. Vretgränd is the most direct pathway from the central station of Uppsala to the city centre. The question is examined with the method of design, which is based on the results of a pre-study and analysis. The pre-study firstly investigated if and in which manner it is possible to change the perception of a place with lighting. Different aspects of light and its impact on the visual perception were further examined. Based on the pre-study and an analysis of the selected areas problems qualities and current lighting, a number of program items were drawn up, resulting in the outline schematic of a lighting design proposal. The path is currently experienced as dark and unclear, according to the analysis. The aim of the design is to emphasise the importance of this path with lighting design. This were achieved by creating a lighting design in a human scale that highlights the spatiality of the path and create a clear direction of movement.

Main title:Ljuset leder vägen
Subtitle:en gestaltande undersökning av belysningens påverkan på den visuella upplevelsen av Vretgränd
Authors:Peinert, Hanna
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Nordin, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ljus, rum, stad, stråk, perception
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9730
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2018 12:43
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page