Home About Browse Search
Svenska


Hale, Sara and Moberg, Zara, 2018. Göra rum i Stockholms stad : landskapsarkitektens verktyg i gestaltning för social hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
867kB

Abstract

Social hållbarhet har på senare år fått ökad betydelse inom fysisk planering, något som bland annat syns i att målbeskrivningar rörande social hållbarhet tas upp i politiska styrdokument på global såväl som på nationell och kommunal nivå. I översiktsplanen för Stockholms stad nämns exempelvis att välutformade offentliga miljöer ska bidra med flera viktiga sociala funktioner i staden. Det är därmed relevant att undersöka hur landskapsarkitekter som arbetar med utformningen av dessa platser förstår och förhåller sig till begreppet social hållbarhet samt vilka verktyg de använder för att uppnå detta. Arbetet utgår från frågeställningen: Hur arbetar gestaltande landskapsarkitekter för att främja social hållbarhet vid gestaltning av offentliga rum i Stockholm? För att svara på detta utförs kvalitativa intervjuer med fyra landskapsarkitekter som arbetar med utformning av offentlig miljö i Stockholms stad. Intervjusvaren analyseras och diskuteras tematiskt mot bakgrund av litteratur i stadsplanering och designteori samt mot olika policydokument. Resultatet visar en komplexitet rörande begreppet social hållbarhet och kring de intervjuades arbetssituation, arbetsprocess och yrkesroll. Det finns verktyg som väljs eller läggs särskild stor vikt vid i gestaltning för social hållbarhet, viktigast av dessa verktyg är underlagen.

,

In recent years questions surrounding social sustainability have been on the rise in the field of physical planning. This is seen in the fact that policy documents from different levels of society state goals for social sustainability. Examples of this are found in the principal guidelines for the municipality of Stockholm, in which it is stated that well designed public space should contribute social functions to the city. It is relevant therefore, to examine how landscape architects who design public space perceive the term social sustainability and what tools they use in order to reach these goals. This essay aims to answer the question: ”How do landscape architects work to promote social sustainability when designing public space in Stockholm?” Qualitative interviews were performed with four landscape architects who are currently working with designing public space within the municipality of Stockholm. In this essay the interview results are analysed and discussed thematically. They are compared to background literature in city planning, design theory and to various policy documents. The result shows complexity in the understanding of the term social sustainability as well as in the work environment, work process and professional role of the interviewed architects. It also shows that tools that are specifically chosen or seen as more important when designing for social sustainability do exist. Most important of these tools is project specific site information.

Main title:Göra rum i Stockholms stad
Subtitle:landskapsarkitektens verktyg i gestaltning för social hållbarhet
Authors:Hale, Sara and Moberg, Zara
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Johansson, Rolf and Tandre, Anna and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltningsprocess, landskapsarkitektur, offentliga rum, social hållbarhet, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9833
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9833
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2018 06:41
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page