Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Michelle, 2018. Gestaltning för hållbar dagvattenhantering i mindre stadsdelsparker : exemplet Fågelsångsparken i Sollentuna. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Jordens pågående klimatförändring kommer leda till att kraftiga regn kommer vara vanligt förekommande i Sverige. Människan har sedan flera tusen år tillbaka arbetat med att utveckla speciella system som förmår att hantera dagvatten. De senaste åren har hållbar dagvattenhantering blivit allt mer uppmärksammat. Hållbar dagvattenhantering har en attraktiv flexibilitet då de kan möta dagens klimat såväl som framtidens. Inom hållbar dagvattenhantering tillämpas olika gröna lösningar. En grön lösning är en så kallad hållbar teknisk lösning som används för en naturlig dagvattenhantering. Syftet med de gröna lösningarna är att de ska fördröja dagvattnet innan det leds vidare. De gröna lösningarna används ofta i samband med kvartersområden i städer men sällan tillämpas lösningarna på parker. Kärnan i uppsatsen är att integrera gröna lösningar för hållbar dagvattenhantering i Fågelsångsparken. Utifrån arbetets utvalda metoder appliceras fyra olika gröna lösningar i en utvald park. De metoder som använts för att komma fram till resultatet är litteraturöversikt, inventering, analys samt skissande. Litteraturöversikten bidrog med den bakgrundsinformation som krävdes för att ha förståelse för de begrepp samt gröna lösningar som berördes under arbetets gång. Inventeringen, analysen samt skissandet baserades på erfarenhet från tidigare studiokurser inom landskapsarkitektur programmet där de tillämpats för att komma fram till ett gestaltningsförslag. Resultatet av arbetet påvisar ett förslag som kan appliceras på just Fågelsångsparken. Däremot kan arbetets metoder samt arbetsprocess inspirera till att utföra samma arbete på andra parker. Tanken är att mitt arbete ska inspirera till att arbeta med kombinationen av parker och hållbar dagvattenhantering.

,

The earth stands before an ongoing climate change where heavy rain will become more common in Sweden. Mankind has for several thousands of years been developing special systems capable of handling stormwater. In recent years have sustainable stormwater systems grown more popular. The flexibility of sustainable stormwater systems are attractive because they can handle the climate of today as well as the future’s. Green solutions are utilised within sustainable stormwater systems. A green solution is a so called technical solution that delays stormwater before it is transported further. The green solutions are often used in association with city quarters but seldom in parks.The core of this essay is to combine green solutions for sustainable stormwater management in Fågelsångsparken. Four various green solutions are applied to Fågelsångsaprken based on the essay’s chosen methods. The methods that has been utilised are literature review, inventory, analysis and sketching by hand. The literature review provided the background information that was needed to understand the various concerned concepts and green solutions during the work process. The inventory, analysis and sketching are based on previous experiences from past studio courses within the landscaping architecture program where they have been utilised to achieve a design. The result of the essay provides an idéa that can be applied to Fågelsångsparken. The methods and approach of this work can on the other hand inspire to perform the same study on other parks. The idea is that my essay will inspire working with combining park and sustainable stormwater management.

Main title:Gestaltning för hållbar dagvattenhantering i mindre stadsdelsparker
Subtitle:exemplet Fågelsångsparken i Sollentuna
Authors:Sundström, Michelle
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Hållbar dagvattenhantering, dagvatten, gröna lösningar, klimat, park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9674
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9674
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2018 07:06
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics