Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Jesper and Matzén, Emil, 2017. Evolutionspsykologi i Ekonomikumparken och Observatorieparken : ett evolutionärt perspektiv som grund för landskapsanalys. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Landskapsarkitektur har en roll i många problematiska situationer där olika intressen kan hamna i konflikt med den mänskliga upplevelsen av en plats eller ett område. Evolutionspsykologi söker förklaringar på den mänskliga naturen genom att undersöka vilken funktion beteenden haft evolutionärt. Flera teorier undersöker människans relation till landskapet utifrån detta perspektiv. Dessa teorier presenterar flera slutsatser om vilka egenskaper i landskapet som människor generellt dras till. Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur evolutionspsykologiska teorier kan tillämpas inom landskapsarkitektur. Detta sker genom att en litteraturstudie inom området ligger till grund för utformningen av ett analysunderlag. Utifrån analysunderlaget görs en landskapsanalys av ett sammanhängande parkområde bestående av Ekonomikum- och Observatorieparkerna i Uppsala. Förklaringar till hur och varför man uppfattar parkerna som man gör ges ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv. Teorierna appliceras på bägge parkerna och detta exemplifieras i en illustrerad analys i vilken teorierna är uppdelade och illustrerade på bearbetade flygfoton. Sammanfattningsvis resulterar landskapsanalysen i diskussionen att evolutionspsykologi kan erbjuda ett kompletterande perspektiv och synliggöra vissa viktiga aspekter för en landskapsarkitekt. Genom att försöka se på en plats genom ett evolutionspsykologiskt perspektiv går det att hitta förklaringar till varför vi uppfattar innehållet som vi gör. Dessa förklaringar bygger på våra preferenser som är medfödda, vilket medför att uppfattningarna av landskap blir relativt likartade för alla människor oavsett bakgrund. Att som landskapsarkitekt använda sig av ett evolutionspsykologiskt perspektiv kan vara värdefullt när attraktiva miljöer ska skapas.

,

Landscape architecture has a role in many problematic situations where different interests can end in conflict with the human experience of a place or an area. Evolutionary psychology seeks explanations of human nature by investigating what function behaviors had in an evolutionary context. Several theories examine the human relation to the surrounding landscape from this perspective. These theories present characteristics of the landscape that humans are generally attracted to. The purpose of this Bachelor’s thesis is to investigate how evolutionary psychological theories could be applied in landscape architecture. This is done by letting literature studies in evolutionary psychology be the footing for the formulation of an analysis basis. After that, the analysis basis is applied on a cohesive park area consisting of Ekonomikumparken and Observatorieparken in Uppsala. Explanations of how and why you perceive the parks in the way you do are given from an evolutionary psychological perspective. The theories are applied in both parks and this is exemplified in an illustrated analysis in which the theories are divided and illustrated on aerial photos. In summary, the conclusion of the landscape analysis is that evolutionary psychology could offer a complementary perspective and highlight certain important aspects for a landscape architect. By trying to look at a place through an evolutionary psychological perspective, we can find explanations of why we perceive the content as we do. These explanations are based on our innate preferences, whereby these perceptions of landscapes become relatively similar to all people regardless of background. Using an evolutionary psychological perspective could be valuable for landscape architects when creating attractive places.

Main title:Evolutionspsykologi i Ekonomikumparken och Observatorieparken
Subtitle:ett evolutionärt perspektiv som grund för landskapsanalys
Authors:Karlsson, Jesper and Matzén, Emil
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Ekonomikumparken, evolutionspsykologi, landskapsanalys, landskapspreferens, Observatorieparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7723
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7723
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 07:28
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 07:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics