Home About Browse Search
Svenska


Stålnacke, Elias, 2017. Ömsesidig hänsyn : en studie av shared space på Östra Ågatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Shared space är ett alternativ till de trafikseparerade vägar vi oftast ser i dagens städer. Genom att ta bort traditionella reglerande element som trottoarkanter, hastighetsbestämmelser och trafikljus från gaturummet måste människor som rör sig i det förlita sig mer på samspelet mellan varandra, oavsett vilket färdmedel de väljer. När litteratur i ämnet studeras kan svagheter och problem identifieras relativt snabbt. Det handlar främst om bristande säkerhet och tillgänglighet vid shared space. Denna uppsats utreder vad som kan göras i gestaltningen för att motverka detta. Lösningarna testas och appliceras i en serie gestaltningsprinciper för en del av Östra Ågatan i Uppsala, för att undersöka hur denna skulle kunna göras om enligt teorierna kring shared space. Arbetet inleds med en presentation av olika referensprojekt där shared space har tillämpats i Sverige. I samband med detta diskuteras framgångs- eller problemfaktorer för huruvida de olika projekten har nått framgång eller inte. Därefter presenteras en platsstudie av gatusektionen längs Östra Ågatan som utreder vad som behöver förändras i gaturummet för att kunna införa shared space på platsen. Slutligen presenteras gestaltningsprinciper för platsens omdaning enligt shared space, som utarbetats med inspiration från referensprojekten.

,

Shared space is an alternative to the more commonly seen roads with separated traffic that we see in modern day cities. Removing regulating elements such as elevated sidewalks, speed limits and traffic lights from the street will result in people having to rely more on the interplay with others, regardless of chosen mode of transportation. When studying literature on the subject, it does not take long until you come across a couple of significant weaknesses and problems with shared space. These are the aspects of safety and accessibility, which can be lacking in a shared space area. This paper explores different options to use in the design process to counteract these weaknesses. The solutions are tested and applied in a series of design principles for a part of Östra Ågatan in Uppsala, aiming to test how the street could be redesigned according to the theories on shared space. The paper starts off with a presentation of different projects where shared space has been applied in Sweden. These are evaluated based on factors leading to success or problems with the project. After that, a study of Östra Ågatan is presented which aims to examine what needs to be changed in the street when remodeling it as a shared space. Lastly, design principles for the remodeling are presented, using solutions inspired by the different reference projects.

Main title:Ömsesidig hänsyn
Subtitle:en studie av shared space på Östra Ågatan i Uppsala
Authors:Stålnacke, Elias
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:shared space, säkerhet, tillgänglighet, trafiklösning, Östra Ågatan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7718
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7718
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 07:01
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics