Home About Browse Search
Svenska


Neumüller, Ia, 2017. Soundscape : om ljud i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
3MB

Abstract

Den här uppsatsen fokuserar på ljuden i vår utemiljö, hur vi upplever dem och hur
landskapsarkitekter och planerare kan använda ljud i gestaltningen av det offentliga
rummet. Den akustiska miljön kallas med ett annat ord för soundscape, ett begrepp
som myntades på 70-talet av R. Murray Schafer och som kommer från musiken.
Syftet med studien är att kartlägga och visa inriktningar inom forskningen om
soundscape och hur ljud i omgivningen påverkar upplevelsen av det offentliga
rummet. En litteraturundersökning som omfattar 13 artiklar samt delar av 5 böcker
ligger till grund för uppsatsen. Litteraturen hittades med hjälp av sökord i databaser
och valdes ut med inriktning mot ljudkonst och landskapsarkitektur. Resultatet
visar att ämnet soundscape är brett och tvärvetenskapligt och används inom flera
discipliner såsom konst, musik, arkitektur, landskapsarkitektur och akustik. Ur
litteraturen identifierades tre forskningsinriktningar gällande soundscape. Den
första är människor och ljud, där allt som rör hur vi upplever ljud och påverkas av
ljud, samt vad vi tycker om olika ljud och hur vi pratar om ljud ingår. Den andra
inriktningen är ljud som konst, och innefattar olika tillagda ljud i det offentliga
rummet som har en upplevelsemässig orientering som kan skapa reaktioner och
väcka tankar, men vars uppgift inte nödvändigtvis är att förbättra en plats. Den
tredje identifierade inriktningen består av teorier och metoder kring akustisk
design, olika tillvägagångssätt för att kunna förbättra den auditiva upplevelsen av
en plats.

,

This study focuses on the sounds in the outdoor environment, how we experience
these sounds and how landscape architects and planners can use acoustics in
shaping public places. Another word for the acoustic environment is soundscape, a
concept invented in the 70s by R. Murray Schafer, and which is derived from
music. The aim of this work is to make a survey of, and to show directions in,
soundscape research and how sounds in the environment influence how we
experience public places. The basis of the study is a documentary research
including 13 articles and parts of 5 books. The literature was found using keywords
in data bases and selected towards sound art and landscape architecture. The result
shows that soundscape as a subject is wide and interdisciplinary and that soundscape
is used among several disciplines as art, music, architecture, landscape
architecture and acoustics. Three different areas of interest were identified from the
literature. The first is people and sound, where everything concerning how we
experience sound, how we are influenced by sound, what we think of different
sounds and how we talk about sound are included. The second area is sound as art
which contains added sounds in public places the purpose of which is to stimulate
thoughts and reactions but not necessarily to make a better place. The third
identified area consists of theories and methods concerning acoustic design,
different ways to improve the auditory experience of a place.

Main title:Soundscape
Subtitle:om ljud i det offentliga rummet
Authors:Neumüller, Ia
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, konst, landskap, ljudlandskap, offentlig miljö, soundscape
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7715
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7715
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:53
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 06:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics