Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ö
Number of items: 202.

A

Aasen, Hanna-Louise, 2020. Nyckelparametrar för en levande landsbygd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Agelii, Saga, 2019. Med eller utan träd? : en studie av stadsträd med fokus på artdiversitet och med exempel från Sveriges tre största städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Hanna, 2019. Skapandet och rätten till staden : en undersökning av samhällsplaneringens roll i människors medskapande av platser och möjlighet att uttrycka motstånd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allenmark, Klara, 2020. Temporära platser som dialog : en exempelstudie av Friisgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Erik, 2022. Sovjetunionens politiska parker : en fallstudie om parker med politiska syften enligt de sovjetiska socialistiska samhällsidealen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Annersten, Petronella, 2022. Skyfallsplanering i Malmö stad : före och efter översvämningarna 2014. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arulf, Fanny and Scott, Sujaila, 2022. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Bally, Elsa and Rödholm, Alma, 2019. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Arvid, 2021. Det urbana sjukhuset och den postindustriella staden : drivkrafter och argument bakom en rumslig integration av nya sjukhusområdet i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergljung, Johan and Pedersen, Flemming, 2021. Platsanknytning i stadsrummet : en studie om platsanknytning med skateboard som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Brianna, 2022. Möjligheter till restaurering i svenska skogslandskapet : en studie om mångbruk och skötselmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Louise and Engberg, Alice, 2023. En studie av förgårdsmark : med fokus på gaturummet och människan i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertilsson, Maja, 2019. Växtväggens framtid i staden : ett hjälpmedel för planering av hållbara städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertilsson, Max, 2022. Det gröna torget : hur kan vi förbättra biodiversiteten på torg?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björnfot Larsson, Tintin, 2020. Det industriella kulturarvet : en studie i hur industriarvet värderas, skyddas och bevaras med exempel från kulturreservatet Stabergs bergsmansgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blasberg, Fredrik and Dahlstedt, Ylva, 2022. Från ruderatmark till ruderatpark : gestaltningsprinciper och utmaningar vid tillvaratagande av ruderatmark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomberg, Louise, 2022. Om sten: bearbetade landskap : en upplevelsebaserad studie av natursten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomé, Oskar, 2023. Konst – ett verktyg för att appropriera rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borg Nilsson, Izabelle and Funck, Madeleine, 2022. Stadsbruk : i vilken mån kan Malmö kompensera för den åkermark som förstörs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brattström, Martin, 2020. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bullaku, Qëndresa, 2023. Hur kul är leken? Konceptuella skisser på utformning för roligare lek i tre av Malmös lekplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Byström, Bim, 2020. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäcklund, Viktoria, 2022. Kulturarvet som medel för platstolkning och platsspecifik utveckling : perspektiv på kulturarvet vid Kustdammarna i Lomma. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Cankalp, Maria, 2022. Parametrisk modellering i designprocessen : ett verktyg för att förutse smitvägar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Clausen, Hanna, 2021. Multifunktionella möjligheter för matlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Croneborg, Gabriella, 2019. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

D

Dahlberg, Mathilda, 2019. Samhällelig resiliens i ett föränderligt klimat : en undersökning av resilienta åtgärder i den urbana miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Oskar, 2022. Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Damjanovic, Stéphanie, 2020. Rum för andrum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

E

Ebelin, Ulrika, 2020. Stadskärnors utveckling i relation till detaljhandeln : en studie om hur konsumtionsförändringar inom detaljhandeln påverkar stadskärnors utveckling och attraktivitet som handels- och mötesplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekelund, Josef, 2023. Natur-lika planteringar med inhemska perenner : gestaltningsförslag för kvarteret Törnrosen, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekholm Bailes, Jenny, 2021. Arbetet med att gynna vilda pollinatörer i Sverige : strategier och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekstrand, Anna and Brolin, Thilde, 2023. ”Alla” är välkomna hit : exkluderande design på stationstorgen i Hyllie och Rosengård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Linn, 2019. Lära med alla sinnen : utevistelsens betydelse för förskolebarns hälsa och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eliasson, Jennifer, 2023. Betydelsen av artvariation i Malmös alléer : artvariation på olika skalor för förebyggandet av sjukdomar och skadegörare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eliasson, Linnéa, 2022. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ericsson, Hedda, 2019. Att röra sig i staden : en studie om rörelsemönster i staden utifrån fotgängarens perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Espegren Lindeberg, Johanna, 2019. Att hävda Revingeheds värden : att bevara natur i ett föränderligt sällskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

F

Folkesson, Amanda and Wigbratt, Felicia, 2022. Urbana ängar och deras betydelse för vilda pollinatörer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsfält Ljungberg, Anna, 2021. Biotoptak : med praktiska exempel från Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fossgreen, Yrsa, 2022. Planering för ridvägar : en jämförelse av två Skånska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fransson, Diana and Brolén, Emma, 2022. Läkande landskap : bioremediering som medel för att utveckla postindustriella förorenade miljöer, en studie av Lokstallarna i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fredriksson Bratthäll, Disa, 2021. Miljöetik & landskapsarkitektur : teori & praktik med avgränsning våtmarksrestaurering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Freng Blümke, Amanda, 2019. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Frohm, Johanna, 2021. Social hållbarhet i stadens planeringsprocesser : en exempelstudie av Mary Anderssons park, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fänge, Elin, 2021. When lawns become forests : how natural/forest-like vegetation can better human health and well-being in urban areas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Fänge, Elin, 2021. When lawns become forests : how natural/forest-like vegetation can better human health and well being in urban areas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

G

Ghiaei Moghaddam, Roxana, 2021. Markexploatering och förtätning : trender och traditioner inom svensk bostadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ginel, Ksenija, 2020. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grahm, Malte, 2020. Representation av landskap i arkitektmodeller. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granberg, Josefina, 2019. En studie av den japanska natursynen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granell, Emma, 2019. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grundh, Ida, 2021. Bullerreducerande metoder för exponerade boendemiljöer nära bilvägar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Göransson, Moa, 2023. Urban löpning : hur upplevs löpning i staden, med Malmö som fokus?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Haglund, Elias, 2022. Gröna bibliotek som en mångfunktionell urban allmänning : en exempelstudie av biblioteket Garaget och projektet Gröna biblioteket i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hagstam, Matilda, 2020. Hur kan gröna stråk öka den biologiska mångfalden i skånska odlingslandskap?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hahn, Sebastian, 2021. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallgren, Eveline and Norderyd, Charlotta, 2023. Historia i varje anläggning : landskapsarkitekters förhållningssätt till historiska platser och anläggningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hammarsten, Sebastian, 2023. Stämmer Jan Gehls teorier? : en studie om livet mellan husen i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Lisa, 2020. Att gestalta för vintern : en undersökning av vilka kvaliteter hos vegetation som kan användas för att skapa höga upplevelsevärden under vinterhalvåret. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Havéus, Sophie, 2021. Privata trädgårdens brister och potential : hur kan vi skapa en hållbar trädgård som främjar livsviktiga ekosystemtjänster?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedborn, Anton, 2019. Rusta staden med naturen som förebild : en litteraturstudie i användning av naturbaserade lösningar i den urbana miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helgesson Liljedahl, Astrid, 2023. Gärna vindkraft, men helst på någon annans bakgård : inspiration från några grannländer gällande lokalbefolkningens medverkan i den förnyelsebara energiomställningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellwer, Matilda, 2021. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Elna, 2022. Träds påverkan av luftföroreningar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henrohn, Julia and Juneholm, Nora, 2023. 3-30-300 som metod för en grönare stad : en jämförelse mellan Möllevången Väst och Söderkulla i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermander, Matilda, 2020. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Herngren, Linnea and Lindblad, Lisa, 2019. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjalmarsson, Sara, 2021. Varför flyttar folk till landet? : en fallstudie av en landsbygdsort i en lågpendlingskommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Carl Jonas, 2020. Fytoremediering : växter som metod för att sanera schaktmassor från föroreningar vid järnväg i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Ida, 2021. Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter? : med exempel från tre kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmgren, Agnes, 2020. Ljus i mörkret : hur belysning kan öka den upplevda tryggheten i Pildammsparken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Alva, 2021. Trygghet bakom stängda grindar? : en undersökning om skillnader i upplevd trygghet hos öppna kontra stängda bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultén, Alma and Prytz, Noomi, 2023. Konstnärliga uttryck i landskapsarkitekturen : en exempelstudie om kreativt skapande och konst för att stärka det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Härstedt, Hampus, 2020. Restorativa miljöer i en virtuell verklighet : en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Höglund, Elsa, 2021. Promenadens landskap : en promenadstudie med ett miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

J

Jakobsson, Tim-Theodor, 2020. Utemiljön på slutna anstalter : en teoretisk diskussion om anstalters utemiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Hedvig, 2019. Parken som inte fanns : Hagstorp i Malmö och stadens mellanrum som urban vildmark och allmänning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Malin, 2019. Landskapsarkitektens arbete med växtlighet som ett föränderligt material. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Rebecca, 2020. Tulpaner och krokus för mental återhämtning : en studie om lök- och knölväxters påverkan på restorativa miljöer med Ögårdsparken som referensplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jarl Skute, Kaspar, 2023. Kvartersstadens slumrande potential : en undersökning av hur den kringbyggda bostadsgårdens rymlighet påverkar dess användbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Fredrik, 2021. Från kvantitet till kvalitet, men vad är det? : en undersökning av hur begreppet kvalitet används när grönytor exploateras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Hanna, 2021. Att flytta och bevara en stad : kulturvärdens hantering i flytten av Kiruna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Klara and Jakobsson, Lisa, 2023. Parkkaraktärer : en undersökning av Slottsparken, Malmö, i vintertid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Moa, 2023. Den ”gröna” ambitionen : en granskning av hur greenwashing yttrar sig inom fysisk planering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Safira, 2021. Perspektiv från tomterna utan fysisk avgränsning : hur påverkas individen och samhället – fallstudie från en tätort i Västerbotten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johnte, Wilma, 2021. Minnen av krokus och sättpotatis : utemiljöns betydelse för personer med demenssjukdom på särskilt boende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonasson, Agnes, 2020. Den ekologiskt värdefulla gräsytan : och hur dess värden kan kommuniceras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Emelie, 2022. Lärdomar från den forntida ökenstaden Petras dagvattenhanteringssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Juhlin, Nora, 2020. Vegetation för stadens små : kan en urban lekmiljö gynna både barn och tättingar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

K

Karestrand, Ida, 2021. Lokala engagemang och samverkan med offentlig planering : om en landsbygd i förändring. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Agnes and Rentorp, Emilia, 2022. Blandalléer i urban miljö : möjligheter och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Erica and Hultman, Ida, 2022. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kinch, Elsa, 2020. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kirkhorn, Patricia, 2020. Tillgänglighet på allmänna platser för personer med kognitiv funktionsnedsättning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klaar Stenberg, Linn, 2023. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristoffersson, Ella, 2021. Socialt hållbar och rättvis stadsplanering : visioner i praktiken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krohn, Mika, 2023. Inhemska och icke-inhemska gatuträd : möjligheter, begränsningar och risker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krüssenberg, Henrietta, 2022. Offentliga toaletters betydelse för tillgången till det offentliga rummet : en studie över Malmö Stads planering och förvaltning av offentliga toaletter ur ett intersektionellt genusperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kylin, Gabriella, 2020. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Käck, Maya and Palmquist, Beatrice, 2020. Relevanta torg : en undersökning kring hur stadens torg kan bli en ökad tillgång för medborgarna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L

Lai, Jessica and Nordenfelt, Karolina, 2023. Vinterns publika växtlandskap : perenners uttryck och värden under årets mörkaste tider. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lando, Nikita, 2022. Konsten att belysa trygghet : inledande studie om kvinnors trygghetsperspektiv i offentliga rum på kvällar och nätter, med belysning som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Evelina, 2023. ’Novis’ skiss : en studie om förhållandet mellan tid och skiss för landskapsarkitektstudenter på grundnivå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lazar, Maria, 2022. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewin, Elin, 2020. Hur kan skogsbad bidra till en vidare utveckling av NUR -Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, John and Peterson, Anna, 2020. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindau, Alva and Nyman, Linnea, 2019. Att skapa relation till rum : en fältstudie i Moskva med skissande som metod. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblad, Linnea, 2019. Vintergröna växter – ett komplement till våra lövfällande växter : en studie över de vintergrönas historia och hur de i framtiden kan ta plats i svenska moderna städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindegren, Kaja, 2023. Våtmarker i det kulturhistoriska landskapet : en studie av två anlagda våtmarker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Moa, 2020. Den sociala vintergågatan : en studie om den temporära arkitekturens betydelse för social interaktion på gågator på vintern.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindved, Lovisa, 2023. Möjligheten för biologisk mångfald på bostadsgårdar : hur olika typologier av bostadsgårdar skapar förutsättningar för habitat som gynnar biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungdahl, Alice and Sanner, Olivia, 2021. Förskolans utemiljö ur barnets perspektiv : en kvalitativ studie om utformningen av förskolans utemiljö med hänsyn till barn i olika åldrars behov. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lorentzson, Jessica, 2023. Medskapande design och reellt medborgarinflytande inom svensk landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Losman Nädele, Klara, 2019. Platsens själ : studier och jämförelser av genius loci inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Otto, 2020. Stadsrummet i den nyliberala eran : analys av Hyllies stadsrum ur ett historiematerialistiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundh Berg, Matilda, 2021. Vad händer när landskapsarkitekten skissar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundman, Anna, 2022. Den kreativa skissen : en studie om ett av landskapsarkitektens verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Linnéa, 2020. Naturalistiska perennplanteringar : en jämförelse mellan Arts and Crafts och New Perennial Movement. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Luts, Gustav, 2022. Mobilitetstjänster i staden : om hur mobilitetstjänster kan minska parkeringsantalet i städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lyth, Maj, 2021. En studie av ruderatmarker : hur planeringsprocessen lägger grund för utvecklingen av grönvärden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

Malmberg, My, 2023. Dagvatten och dess potentialer : en studie om dagvattenanläggningar med rekreativa värden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Marklund, Oskar, 2023. VR och Landskapsarkitekturen : hur används den idag och hur kan den komma att användas i framtiden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mehović, Munib, 2022. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mellerby, Tove, 2021. Hur har öppen dagvattenhantering förändrats över 20 år? : en jämförelse av dagvattenhanteringen i två bostadsområden anlagda under 2000-talet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Melusine Jolom, Elna, 2020. Vilken roll kan privathushållens odling av ätbara grödor spela, när det gäller inhemsk matproduktion? : en studie av egnahemsträdgårdar i områdena Håkanstorp, Johanneslust och Rostorp. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

N

Nellrup, Herta, 2023. Gestalta för synskadade : en tillgänglighetsanpassad park. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nessmar, Nathalie, 2022. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Elsa, 2022. Digitala verktyg på utbildningen för landskapsarkitekter : optimal undervisning för digitala program. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Emmy, 2021. Den hårdgjorda villaträdgården : en gråzon i dagens stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Frida, 2021. Social hållbarhet som mål i stadsutvecklingen : medborgardeltagande roll i att uppnå det. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Odd, 2020. Uppfattning och upplevelse av färg i rum : hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norberg, Hanna, 2021. Att navigera och memorera urbana landskap : mental karta av Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norrgren, Anna and Andersson, Matilda, 2021. Gemensam utemiljö för äldreboende och förskola : en fallstudie av två samverkanshus i två kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norén, Klara, 2023. En kritisk granskning av cykelnätet i Malmös innerstad utifrån ett brukarperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyrén, Johanna, 2023. Lekfull dagvattenhantering : möjligheter till lek i våra nya urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

O

Olsson, Jenny, 2020. Stadsmiljöprogram : en studie av tre kommuners arbete med gestaltning av det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Sandra, 2023. Analys av lösningsmetoder för stranderosion : fokus på Ystad kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

P

Perander, Sonja, 2019. Träd som verktyg för att anpassa staden till dess framtida klimat : en studie av ekosystemtjänsterna beskuggning och vindutjämning för att skapa behagliga mikroklimat i stadens hårdgjorda vistelsemiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Anna, 2020. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Jacob and Kihlander, Robert, 2021. Rumslighet på gröna tak : träd och buskar som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Zara, 2020. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Agnes, 2020. Öppna ögonen för vinterns fägring : vad kan stadens lövfällande växter erbjuda vintertid?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Lovisa, 2019. Restaurering av betesmark och slåtterängar : en redogörelse och granskning av behov, ändamål, tillvägagångssätt och effekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Malin, 2021. Parkens betydelse under covid-19 pandemin : hur ett virus belyste vikten av gröna miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Simon, 2022. Det rekreativa vattnet : en studie av attraktionsvärde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pira, Louise, 2023. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

R

Radeborg, Maria, 2020. Var det bara berberis? : en undersökning av vegetationen på tre miljonprogramsgårdar i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rangford, Elin, 2019. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reinisch, Anna-Sara, 2020. Konflikter i samband med friluftsliv i natur- och kulturlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ris, Harald, 2022. Olika typer av våtmarkers roll i översvämningshantering : och vem bestämmer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ritthichot, Kittima, 2022. Supporting wild bees on green roofs and green walls : the importance of incentives from Swedish municipalities. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rodriguez Bristulf, Ellen, 2020. Skalstock, sektion och deltagande observation : ett försök att kombinera landskapsarkitektur och socialantropologi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosin, Moa, 2022. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rubensson, Tove, 2021. Atmosfäriska Landskap : att uppleva och gestalta det immateriella. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rudenstam, Julia, 2022. Hur tolkar vi den fotorealistiska renderingen? : en studie ur en landskapsarkitekts perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ruist, Emilia, 2019. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rundlöf, Anders, 2022. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydiander, Erik, 2020. Artificiellt eller naturligt, spelar det någon roll? : en undersökning om människans värderingar av artificiella landskap med landskapsvårdsprojektet Lilla Attsjön som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydmark, Ella, 2019. Landskapsarkitektoniska perspektiv på flyktingläger. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

S

Sahlman, Frida, 2022. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saiduddin, Linnéa, 2022. Den post-pandemiska staden : covid-19 och möjliga effekter av nutida svenska stadsbyggnadstrender. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saleh, Sara, 2020. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Emma and Österback, Jonna, 2022. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandberg, Victoria, 2020. Järnvägsstationerna och deras omgivning : då och nu med fyra exempelstationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandstedt, Hedvig, 2023. Dagvattenhantering i privata trädgårdar : brister och möjligheter med fokus på materialval. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schön, Anna, 2020. Betesdjur i förvaltning av rekreationsområden : en studie av Skåneleden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Settergren, Hugo, 2020. Betydelsen av variation i produkthusområdens utemiljö : exempel från Annelund och Idalafältet, Veberöd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Shaswar, Vera, 2020. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sjöberg, Anna, 2022. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skogsmyr, Millicent, 2019. När skyarna faller : publika platser med hållbar skyfallshantering i den förtätade staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sperr, Ellen, 2020. Konsten som lekplats : en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Spirén Lindberg, Erik, 2021. Ribersborgsstranden som hälsofrämjande grönområde : hur upplever besökare Ribersborgsstranden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenström, Louise, 2020. Vegetation genom årstiderna och dess inverkan på människans välmående. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Stålhand, Wilma, 2022. Det mänskliga beteendets spår i landskapet : att följa eller att inte följa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhandske, Isa, 2021. Blandstadens utemiljö : landskapsarkitekturens roll och utformning med Vallastaden i Linköping som fallstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundberg, Björn, 2021. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svantesson, Emelie, 2019. Ulf Nordfjell och Ulla Molin : en jämförande studie mellan Nordfjell och Molin: Deras vision och trädgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svedberg, André, 2023. Aktivering av offentliga rum i Malmö : en undersökning om skateboard som trygghetsskapande verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Ellen and Brånalt, Fanny, 2022. Socialt hållbara offentliga platser : en studie av Nobeltorget i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Ellinor and Thorstensson, Linnéa, 2023. Det gröna andrummet i staden : små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Emma, 2023. Koloniområdenas plats i staden : hur deras värden beskrivs i plandokument och planprogram. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Södergren, Nina, 2021. Belysning i det urbana landskapet : vilka värden och aspekter inkluderas vid ljussättningen av våra städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

T

Tenje Persson, Cecilia, 2019. Kommunöverskridande planering : är lagen om regional fysisk planering lösningen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tiderman Häll, Amanda and Lennefors, Veronica, 2021. Platser planerade för det oplanerade : om att ta det offentliga rummet i anspråk. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Toft Möllerberg, Martin, 2021. Urbana ängar – skötsel, anläggning och problematik : en litteraturstudie av urbana grönytor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Toreld, Lisa, 2023. 15-minuters staden : resilient stadsplanering eller utopisk vision. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

U

Unosson, Victor, 2023. Det är okej, men inte optimalt. Samnyttjande av parkmark mellan förskola och närboende i Umeå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

V

Vernersson, Emil, 2021. Digital konst för stadens väntrum : aktiviteten på Citytunnelns konstnärligt programmerade perronger. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vilde Hörnell, Hanna, 2020. Verkliga fiktiva linjer : en studie av olika kartor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

W

Wahlström, Johanna, 2019. Sittplatsens placering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wahlström, Julia, 2022. Det illustrativa planspråket : det gemensamma planspråket inom illustrationsplaner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wallenstad, Anton, 2022. Växtval för att motverka värmeöeffekten : kan träden i Malmö användas för att minska värmebildning i staden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wangsten, Henrik, 2022. Intryck av Sävsjön : en förstudie till gestaltningen av en naturcamping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wennström, Ebba, 2022. Vårt förhållande till mörker i staden : mörkrets påverkan på hälsa och välmående samt planering av mörker i tätortsbebyggelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wetterup, Carolina, 2022. Urban ruderatmark : som grund för en upplevelserik och artrik vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiedewilt, Malin, 2022. Barns utelek och dess koppling till naturvärden : en studie om förskolebarns utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wikström, Sofia, 2023. Gröna väggar i stadsmiljöer : ett klimat- och miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wingård, Philip, 2022. Nya perspektiv: drönarteknologi för landskapsarkitekter : en undersökning av hur drönare fungerar och hur de kan användas för att studera landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Å

Ågren, Josefin, 2019. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ågren, Kalle, 2020. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ö

Östlund, Ellinor, 2023. Tillfällig platsanvändning : exempel på hur temporär landskapsarkitektur används inom stadsutveckling i Göteborgs stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Tue Feb 20 17:57:49 2024 CET.