Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 332.

Aggeryd, Bengt, 2009. Optimalt rvarulager fr biobrnslefretaget. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Economics

Ahlberg, Lisa, 2001. "How long does it take a ritual to build up, to take hold and become standard practice?" : bark peeling in Scandinavia and North America. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ahlbck, Lars, 2006. Stlder och frebyggande tgrder : en studie hos Holmen skogs entreprenrer och egna maskinlag. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Alstad, Vibeke, 2002. Sdras grna skogsbruksplaner ur ett landskapsperspektiv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Alvehus, Andreas, 2002. Frslag till sktselplan fr Uppsala hgar och Tunsen : ett exempel p medbestmmande planering. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Andersson, Cecilia, 2006. Mtning av kundnjdhet hos privata skogsgare : en fallstudie hos SCA Skog Jmtland. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Andersson, Christoffer, 2005. Bioenergi frn rjningsgallringar : en jmfrande studie av fyra fldeskedjor frn avlgg till frbrukare. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Andersson, Daniella, 2008. Early Holocene occurrence of thermophilous trees in the Storulvn valley : a study based on pollen analysis. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Andersson, Jenny, 2008. Ekologisk landskapsplan fr fastigheten Gtebo 1:5. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Andersson, Jonas, 2007. verlevnad och tillvxt fr nyplantersade barrots- och tckrotsplantor : en studie av 42 bestnd i sdra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Andersson, Lars, 2008. Marknaden fr skogsvrdstjnster : en underskning bland privata markgare inom en region i Vrmland. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Andersson, Lars, 2008. Utvrdering av flygbildstolkning fr uppskattning av bestndsvariabler och tgrdsfrslag i ungskogar : en studie p Korsns Skog och Bergvik Skog AB i vstra Dalarna. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Andersson, Malin, 2002. Naturhnsyn p certifierade privata skogsfastigheter : en jmfrelse i praktiken mellan FSC och PEFC i Sydsverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Andersson, Maria, 2009. Frbttringsarbete och avvikelsehantering fr kad tjnstekvalitet hos SCA Skog AB Jmtlands skogsfrvaltning. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Andersson, Peter, 2003. Omfattningen av icke avverkade omrden i samband med slutavverkning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Andersson, Sofia, 2021. Ekonomisk jmfrelse mellan certifierat och ocertifierat skogsbruk. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Economics

Angls Marn, Miquel, 2004. Effect of nitrate on the germination of a soil seed bank in a Norway spruce forest in relation to liming and clear-felling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Backman, Hanna, 2004. Mortalitet och skottskjutningsfrmga hos ek (Quercus robur) efter brand. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Baudou, Johan, 2006. Vattendragsrestaurering i teorin och fiskinventering i praktiken : en litteratur respektive metodstudie. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Bauer, Magnus, 2003. Den geografiska, funktionella och processorienterade organisationen : en fallstudie av Holmen Skog, SCA Skog och Sydkraft Vattenkraft. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Beck-Friis, Maria, 2003. Frskolors instllning till och anvndning av stadens natur. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Berg, Anna, 2004. Jrnbruk och skog under 1000 r : vegetationshistorien kring sjn Kalven i Norbergs bergslag. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Berg, Simon, 2009. Skogsentreprenadfretagens lnsamhet. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Berggren, Anders, 2004. Modeller fr brsthjdslder fr tall och gran. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Bergquist, Emelie, 2009. Varfr lmnar maskinfrare skogsbranschen?. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Bergsten, Marcus, 2005. Skogsmarksgdsling : en ekonomisk analys av olika gdslingsstrategier fr ett skogsinnehav i norra Sverige. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Bergstrm, Dan, 2005. Pelletering av tallspn : grundlggande studier. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Birkedahl, Maria, 2004. Immediate Response to Artificial Burning and Cutting in Young Trees of Beech (Fagus sylvatica L.) and Oak (Quercus robur L.) : survival, resprouting ability and tree vigour. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Bjerner, Jakob, 2005. Betydelsen av felaktig information i traktbanken : inverkan p virkesleveranser samt tidstgng och kostnad vid avverkningar. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Bjrklund, Carl -Johan, 2007. Sktsel av vgnra skog fr trafikskerhet och naturupplevelse. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Blomgren, Samuel, 2006. Stormskador i stickvgsgallrade bestnd i sydvstra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Blomqvist, Lovisa, 2003. Invandrare i ttortsnra natur : kvalitativa intervjuer angende natursyn och nyttjande samt frslag till tgrder. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Bodegrd, Gabriele, 2005. Mnsklig pverkan p mindre vattendrag i skogslandskapet : en inventering av vgtrummor och skyddszoner kring dessa i Uppsala ln och norra Vstmanlands ln. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Brage Tun, Teresa, 2009. Methods of poplar propragation and establishment on forest and agricultural land in Sweden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Brorsson, Jens, 2006. Rekreationsanpassade skogssktselplaner fr friluftsomrdena Mellsta och Skrddarbacken i Borlnge. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Brmses, Erika, 2005. Inventering och riskklassning av frorenade omrden i na och stnor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Burstedt, Jrgen, 2005. Detaljhnsyn efter slutavverkning : kvantitet och inverkan p framtida produktion hos SCA i Vsterbotten. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Bush, Terrence, 2005. Biodiversity and sectoral responsibility in Swedish forestry policy 1988-1993 : "Mellan samhllet och den enskilde". UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Bylund, Anna, 2008. En analys av SCA Skog AB's metod fr egenuppfljning av gallringar. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Bck, Martin, 2008. Effekter av "Billigaste vg" fr Stora Enso Skogs transportverksamhet. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Carlsson, Lars, 2005. Naturlig fryngring av lvskogar i rebro ln. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Carlsson, Per, 2005. Mjligheter att ka effektiviteten och det ekonomiska utfallet av barkhanteringen vid Seskar sgverk. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Carlsson, Torbjrn, 2007. Risken fr spridning av rta vid frrjning i granskog i sdra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Carlstedt, Frida, 2009. Kan risken fr spontan contortafryngring elimineras genom hyggesbrnning?. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Chapinski, Patryk, 2008. Comparison of mire characteristic for the south-eastern Sweden and the north-western Poland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Churski, Marcin, 2006. Age structure and diameter distribution in a southern Swedish beech dominated landscape. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Claesson, Christian, 2006. Mngbruk p Bcksj : frslag p framdita sktsel p fastigheterna Bcksjn 1:1, Bcksjn 2:1 samt Mngbyn 1:1 i Ume kommun. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Dahl, Daniel, 2006. Produktionsskillnader och virkesskador med olika typer av matarvalsar. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Dahl, Fredrik, 2008. Potential fr energiklippdrivare i Skne : markgarintresse, rvarutillgng & ekonomi. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Dahl, Lena, 2000. Naturhnsynen i FSC-standarden : vetenskap eller gissningar?. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Dehlin, Helena, 2001. Effects of shade and humus fertility on boreal forest tree seedling growth, competition and mycorrhizal colonisation. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Delavaux, Hugo, 2005. Cultivation of trees as a way to achieve diversification for smallholdings in Nicaragua. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Dermer, Richard, 2007. Picea mariana ((P. Mill.) B.P.S), P. abies (L.), Pinus contorta (Dougl.) och P. sylvestris (L.) : en jmfrelse av produktion och potentiell kvalitet hos frsksbestnd i Jmtlands ln. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Edlund, Marita, 2009. Produktivitet och lnsamhet vid skogsbrnsleuttag lngs skogsbilvgar. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Edman, Torbjrn, 2009. Buntning av grot med lastbilsmonterad utrustning. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Ek, Jonas, 2005. Certifiering och Grna skogsbruksplaner idag och i framtiden : en enktstudie av privata skogsgare p Sdra Skogsgarna och deras attityd till skogscertifiering och Grna skogsbruksplaner. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Ek, Kristofer and Furness-Lindn, Anna, 2005. Syns vi - finns vi !? : marknadsfringsstrategier fr Svenska FSC. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Ek, Lars-Gran, 2004. The establishment of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) on two mountains in the re area : a follow-up of the macrofossil finds on Mount reskutan. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ekedahl, Malte, 1997. Vart r naturen i skrgrden p vg? : skogshistoria p ngsn-Marskr i Stockholms sdra skrgrd. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ekholm, Anders, 2007. Aspekter p flyttkostnader, fastighetsbildning och fastighetstorlekar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Ekman, Per, 1997. Nyckelbiotoper - urskogsrester eller kulturprodukter? : bestndshistorik i tolv nyckelbiotoper i Lycksele kommun. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Elm, David, 2008. Dikesrensning och skyddsdikning : en fltstudie och utredning av behov i sdra Sverige. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Emanuelsson, Marie, 1997. Bosttning, agrarkris och fbodvsende : vegetations- och markanvndningshistoria i Lde, Dalarna. UNSPECIFIED, Falun. Falun: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Engblom, Gabriel, 2007. Systemanalys av skogsbrnsletransporter. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Enstrm, Nathalie, 2008. Heavy metal accumulation in voles, shrews and snails after fertilisation with pelletized and granulated municipal sewage sludge. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Erhagen, Bjrn, 2007. Lslighet och metylering av kvicksilver i en frorenad sj (Ala-Lombolo) i Kiruna kommun. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ericsson, Marie, 2007. En lyckad affrsrelation? : tv fallstudier. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Ericsson, Staffan, 1997. Alla vill beta men ingen vill brnna : skogshistoria inom Srna-Idre besparingsskog i nordvstra Dalarna. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Eriksson, Anders, 2007. GPS- & GIS-anvndning i drivningsprocessen hos Stora Enso SKog AB. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Eriksson, Andreas, 2008. Utvrdering av en subjektiv metod fr att skatta mngden trdbiomassa lngs vgkanter. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Eriksson, Bjrn, 2003. The effect of different disturbance treatments on tree production, competition, shortroot presence and ectomycorrhizal colonisation in Ericaceae-feathermoss boreal forests. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Eriksson, Henrik and Kreij, Erik, 2004. Mjliga strategier fr Holmens framtida skogsgande : med avseende p virkesmarknadens historiska och framtida utveckling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Eriksson, Johan, 2002. Integration mellan skog & frdlingsindustri : en intervjuunderskning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Eriksson, Malin, 2008. Strategisk och taktisk planering samt lnken dr emellan : analys av planeringsprocessens genomfrande vid SCA Skog. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Eriksson, Marie and Lundstrm, Jonas, 2005. Flodkrftans biologi och status i fyra sjar p Ulvarna. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Eriksson, Mattias, 2005. Sveaskogs mjligheter att utveckla trdbrnsleverksamheten i Vsterbotten och sdra Norrland. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Eriksson, Per, 2021. Wood procurement using harvest measurment : for improved management of forest operations. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Per, 2022. The forest sectors adaptation : taxonomy and emerging carbon markets. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Tobias, 2004. Variations in bioavailability of dissolved organic matter during a spring flood episode in northern Sweden. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Eriksson, Ulf, 2003. En intervju och enktstudie av beskare i tre ttortsnra skogsomrden i Stockholmstrakten. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Erlandsson, John, 2008. Fukthalt i GROT : pverkande faktorer. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ersson, Back Tomas, 2007. Produktivitet vid selektiv mekaniserad bioenergirjning av eftersatta rjningsbestnd. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Ferreira, Miguel Gomes Caetano, 2004. Gene conservation and breeding of tree species in Azores islands. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Fjellborg, sa, 2009. Infection rate of pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) in Scots pine (Pinus sylvestris) regenerations with retained aspens (Populus tremula) : evaluation of the importance of large aspen trees compared to aspen sprouts. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Folkesson, Christian, 2007. Marktillstnd och borbrist p kermark planterad med gran i Vsterbottens ln. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Forsbck, Markus, 2004. Direktmarknadsfringens alternativ : en fallstudie fr Logosol AB. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Forsmark, Linnea, 2007. Kan biologisk mngfald kas i ett avsatt skogsomrde? : sktselplan fr Storskogsberget p Holmen skogs marker, distrikt Ume. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Frank, Alexandra, 2005. Karaktrisering av Gremmeniella-skadade bestnd inom Holmen Skog AB. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Frank, Pr-Ragnar, 2006. Jmfrelse mellan maskinell markberedning/plantering med EcoPlanter och manuell plantering efter konventionell harvning : etablering och tillvxt i tall- och granbestnd 7-9 r efter plantering i stergtland. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Fransila, Johanna, 2003. Beskarstudie i Kilsbergens rekreationsomrden : en metod fr att utveckla rekreationsmjligheter p Sveaskogs marker. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Fransson, Annelie, 2008. Vindskador vid stickvg i 1:a och 2:a gallring i Boxholm, stergtland : i stormen Pers fotspr. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Fridn, Per, 2009. Skogskerigares instllning till organisationsfrndringar. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Frberg, Carl Peter, 2005. Rjningsbengenheten bland privata skogsgare : en enktunderskning bland medlemmar i SDRA. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Gabrielsson, Maria, 2002. Kontakt- och informationsstt : en intervjuunderskning ver enskilda skogsgares syn p kontakt- och informationsstt frn skogliga organisationer och tjnstemn samt en jmfrelse med skogsinspektorer p Sdra. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Gardmo, Fredrik, 2007. Uttag av energisortiment vid gallring av contorta : ett komplement till konventionell gallring?. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Grape, Sofia, 2007. Inverkan av nederbrd, temperatur och frost p rsringens egenskaper hos boreal tall (Pinus sylvestris L.). UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Gruffman, Linda, 2006. Post-transcriptional regulation of the expression of the flowering time gene FT in different light conditions. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

Gunnarsson, Fredrik and Mrtenson, Claes, 2004. Vilka ml och behov har olika typer av skogsgare kring sitt skogsgande?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Gustafsson, Fredrik, 2007. Postningsoptimering vid snderdelning av fura vid Sters ngsg. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Gustafsson, Gustaf, 2009. Forestry and climate change mitigation : climate change mitigation potential for different rotation lengths in Norway spruce forests, Gtaland, Sweden with a short and a long term perspective. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Gustafsson, Helena, 2008. The effect of moisture, litter and stand age on N fixation in the feathermoss, Pleurozium schreberi. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Gustafsson, Jenny, 2009. Habitat and plant selection of livestock in a fire-managed Afro-alpine heathland in Ethiopia. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Gustafsson, Linda, 2000. En skogshistorisk jmfrelse mellan tv nrbelgna landskap med olika mngfald i stra Smland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Glnander, Helena, 2005. Bevarande av naturvrdestrd i enlighet med FSC och Holmen Skogs naturvrdspolicy. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Gransson, Paul, 2005. Vrdering fr marktkomst vid jrnvgs- och motorvgsbyggnation : en fallstudie av intrngsvrdering i omrdet mellan rebro och Arboga. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Gransson, Tony, 2005. Svartedalens naturreservat : en social rikedom vrd att utveckla!. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Gtherstrm, Markus, 2007. Fljdeffekter av olika anvndningsstt fr vedrvara : en ekonomisk studie. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Gthesson, Camilla, 2008. Privata skogsgares instllning till frivilliga naturvrdsavsttningar samt kvalitets- och tillvxthjande skogssktseltgrder. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hagegrd, Erika, 2006. Trakthyggesfria skogsbruksstt : kunskap, frutsttningar och attityder. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Hagstrm, Dan, 2005. Metod fr urval av briga bestnd lngs med briga vgar i Sveaskogs planeringsomrde Rne och verkalix. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Hansson, Linnea, 2006. Comparisons of infiltration capacitites in different parklands and farming systems of semi-arid Burkina Faso. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hansson, Martin, 2003. Timmersorteringens inverkan p sgverksekonomin. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hansson, Olof, 2002. Fortsatt gran eller sjlvfryngrad bjrk efter stormfllning? : en ekonomisk analys. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Haraldsson, Martin, 2005. Sktselmetoder fr bestnd med produktions- och naturvrdsml. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hedstrm, Ida, 2005. Skogsbristen i Smlands bruksskogar : en studie av trkolsfrbrukning vid Storebro Bruk 1793-1850. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Helmersson, Lovisa, 2000. Trdfryngring i lga gropar uppkomna vid brand i boreal naturskog. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Henriksson, Jakob, 2003. Frndrad aptering av massaved frn 3- till 4-meterslngder vid gallring inom Sdra : en systemanalys av effekter frn avverkning till levererad virkesrvara. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Herbertsson, Sofia, 2003. Sjunkande pH i Vsterbottens humuslager : en kvantitativ analys. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Holmgren, Ola, 2003. Frn gles skog och brokiga ungskogar till homogen produktionsskog : en skogshistorisk studie av Hllforsmarken under 1900-talet. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Holmgren, Robert, 2019. Reliabilitet i mtning av trdhjd : en jmfrelse mellan fjrranalysmetoder samt mtning i flt. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Holmstrm, Emma, 2006. Bokhgstubbar i Klverds strvomrde : utbredning, egenskaper och betydelse fr rdlistade vedlevande skalbaggar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Holst, Christian, 2008. Jttetrd : inventering, bevaring, sktsel samt rekrytering. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hultberg, Tove, 2008. Forest continuity and human impact : vegetation history of Torup forest, southwestern Scania. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hultns, Mikael, 2006. Sktseltgrder vid nyetablering av skyddszoner vid bckar i sdra Vrmland. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Hultker, Oscar, 2002. Skogsentreprenad idag och i framtiden : en kvalitativ studie av skogsmaskinentreprenrersverksamhet och framtidsvisioner. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Hgg, Karin, 2008. Mtning av trddelar och flis p Dvamyran, Ume energi. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Hgglund, Daniel, 2009. Produktionseffekter och behov av dikesrensning i Sveaskogs skogar. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hkansson, Bjrn, 2003. Mobilt internet fr skogsbruket med CDMA2000 i450 MHz - bandet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Hglund, Kerstin, 2007. Fryngring i stormflld rekreationsskog : en jmfrelse mellan fryngring i produktions-, rekreation/produktion och rekreationsskog.. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hgsborn, Gustav, 2007. Sveriges producenter och leverantrer av limtr : en studie om deras marknader och kundrelationer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Isaksson, Martine, 1997. Naturvrden i en vrmlndsk bruksskog : en skogshistorisk studie av bengtshjden/Bogranghjden. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Isberg, Susanna, 2002. Elementkoncentrationer i gran utmed en markfuktighetsgradient. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Jacobsson, Desire, 2002. Mortalitet av bok i Biskopstorp och Frodeparken naturreservat, Halland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jaktn Langert, William, 2022. Camera traps as seen by wildlife managers : an insight into Swedish wildlife managers views on camera traps and other technological tools and methodologies in an adaptive wildlife management framework. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jansson, Andreas, 2004. Privata markgares attityder och instllningar till fryngringsfrgor : en studie utfrd i Mlardalen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Jansson, Johan, 2003. Kpare av skogsfastigheter i Smland r 2000-2001 : en underskning hur den privata garstrukturen ser ut i Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Jansson, Lisa, 2007. Anpassad sktsel : exempel p hyggesfritt skogsbruk i Mellannorrland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jansson, Mats, 2005. Modell fr ett integrerat skrgrdsskogsbruk : en fallstudie p Kalls. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jansson, Ulrika, 2002. Ett gammalt kulturlandskap i Vindelfjllen : skogshistoria och markutnyttjande i Vuornavagge under 300 r. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Jensen, Henrik, 2004. Tillvxtmnster och ldersstrukturer hos opverkade bestnd av strmlevande Arktisk harr i Sibirien. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Johansson, Anders, 2009. Kvalitetsskring av markberednings- och planteringsuppfljning hos SCA Skog AB Jmtlands skogsfrvaltning. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Johansson, Desiree and Hasselberg, sa, 2003. Rekreationsanpassad sktselplan fr Skedalaskogen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Johansson, Lars, 2008. Plantering av gran (Picea abies) p kalhyggen och sjlvfryngring under hgskrmar av bjrk (Betula pendula och Betula pubescens) : fryngringsresultat 7-10 r efter avverkning. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Johansson, Per, 2005. Affrsupplgg biobrnsle Vsterbotten : en underskning av strre biobrnsleanvndares syn p biobrnslemarknaden i Vsterbotten. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Johansson, Petter, 2007. Gallring med vinkelkran : en jmfrande studie av skrdarkran med och utan horisontellt ledad vipparm. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Johansson, Samuel, 2007. Utvrdering av digital flygbildstolkning & automatisk bestndsindelning fr det praktiska skogsbruket. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Jonsson, Arvid, 2008. Motiv och avkastningsvrde vid kp av skogsfastigheter : en intervjuunderskning. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Jonsson, Frida, 2007. Den lndska lgstammens frvaltning : en granskning av frvaltningsplanerna och jaktens upplgg. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jonsson, Jeanette, 2022. How does habitat selection by brown bear (Ursus arctos) during the berry season change due to forestry and human disturbance : looking at three different periods of human dis-turbances. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jonsson, Teresa, 2006. Skogseldens pverkan p epifytiska trdlavar p tall i relation till brandintensiteten. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Jonsson, Viktor, 2008. Skogsbrukets erfarenheter av Poppel Populus sp. i Skne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jorln, Karl, 2005. Pottaskeframstllning och tjrbrnning i Femsj socken frn r 1700 till 1900. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Josefsson, Torbjrn, 2004. Using a spatially precise approach to analyse the occurrence of Usnea longissima in relation to present and past stand structure : a case study in boreal Scandinavia. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Jrgensen, Eva, 2005. Skogen Brun : ett nedslag i vstsvensk skogshistoria. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karlhager, Johan, 2008. The Swedish market for wood briquettes : production and market development. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Karlsson, Frida, 2006. Privata markgares reflektioner med hnseende till den minskade rjningsaktiviteten : s kan skogsvrdsstyrelsen anpassa sitt arbete. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Karlsson, Hanna, 2001. jingsvallen vid sjn jingen : en pollenanalytisk studie av en fbodvall i ngersj, Hlsingland. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karlsson, Johan, 2007. Produktivitet vid stubblyftning. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Karlsson, Kristin, 2001. Vad styr frekomsten av slg och asp? : en studie av olika bestndstyper inom Hamra kronopark, Dalarna. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karlsson, Maria, 2000. Skogsbrandens pverkan p dd ved. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karlsson, Marianne, 2009. Influence of light competition on vitality in old aspen. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karlsson, Niklas, 2009. lgbete och skogsskador p bestndsniv. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karltun, Petter, 2005. Utveckling av en diameterklassmodell fr grandominerade bestnd i Sverige. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Kassfeldt, Emma, 2009. Susceptibility of hybrid aspen (Populus tremula x tremuloides) to pine twisting rust (Melampsora pinitorqua). UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kero, Irina, 2007. Utbyte av massaved och biobrnsle i ngra typbestnd av Contorta. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kling, Jonas, 2007. Att terstlla en naturlig ordning : skogshistoria och restaureringsbrnning i Lngsidbergets naturreservat. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kogler, Fredrik, 2004. Frsk ved till Hallstaviks pappersbruk. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Kovanen, Maija, 2007. Growth responses in Swedish boreal coniferous forests after addition of nitrogen as sewage sludge pellets. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Krekula, Karl Johan, 2007. Tekniska mjligheter fr artificiell spridning av renlav. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Kretz, Erik, 2009. Traditional housing in northern Laos : wood preferences and impact on the forest biodiversity. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lagerholm, Carl Fredrik, 2006. Strategier fr skogsgande i svenska skogsfretag. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Lammi, Eric, 2006. Markbehandling p boreal skogsmark med fokus p markberedning : en litteraturversikt. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Landstrm, Petra, 2022. Frdjupad landskapsplanering i fjllnra skog : hga naturvrden, markgande och ersttning fr rtt att bruka skog. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Henrik, 2009. Flygburen laserskanning kopplat till skrdarmtning fr datainsamling till operativ planering. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Larsson, Karl, 2003. Krskador i gallring : en studie av 21 drabbade objekt i sdra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Larsson, Niclas, 2006. Skogssdd med tall och gran : effekter av fregenskaper och skrm/hygge p plantbildning, verlevnad och tillvxt de tv frsta ren efter sdd. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Lehto, Bjrn, 2005. Skogstillvxten ca 20 r efter plantering p Flakmossen : dikningens och gdslingens betydelse vid beskogning p en avslutad torvtkt i Vrmland. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Leijonhufvud, Erik, 2022. Rvarufrsrjning av grot : frsrjningskedjan vid Sdra Skog. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lennartsson, Andreas, 2005. Val av tidpunkt fr markberedning vid naturlig fryngring under skrm av Pinus sylvestris i Svealand. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Lepeshkin, Evgeny, 2008. Estimation of recreational potential of urban forests. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Lidman, Linus, 2003. Urskogen med de stmpelbleckade gammeltallarna : en skogshistorisk tolkning av Brnnlidens naturreservat. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Linde, Veronica, 2007. Hur olika skogsgarkategorier har frsett sig med underlag fr beslut och tgrder efter stormen Gudrun : en jmfrelse av medlemmar och icke-medlemmar, bor och utbor samt kvinnor och mn. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Lindholm, Gustav, 2006. Sgverksbranschens kostnads- och intktsstruktur : underskning, analys och trender inom svensk sgverksnring. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Lindstrm, Elisabeth, 2007. Vad pverkar skogsgarnas naturhnsyn vid fryngringsavverkning i region Mellannorrland?. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lindstrm, Emil, 2008. En studie av utvecklingen av drivningsnettot i skogsbruket. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Lindstrm, Kenneth, 2006. Resultat av - och skogsgares instllning till - riktad rjningsinformation. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Linkevicius, Edgaras, 2007. Policy drivers behind the forest utilisation in Poland, Lithuania and Latvia. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Linnman Wnglund, Ylva, 2008. How is the distribution of the epiphytic lichen Usnea longissima affected by forest structure and logging history within stands?. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ljudn, Axel and Nystrm, Albin, 2022. Digitaliserings potential : kartlggning och analys av arbetsprocesser. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lor, Jerker, 2005. Tillmpning av naturvrdsavtal. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Ludewig, Staffan, 2008. Gallringsprioritering av contortabestnd. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lundgren, Johan, 2006. Strs laxens lekvandring i en kraftverkspverkad lvstrcka?. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Lundin, Michael, 2004. En studie av besksantalet i tre ttortsnra skogar i Stockholmsomrdet med hjlp av Radio Beam Counter : ett rkneverk baserat p radiovgsteknik. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Lundmark, Erik, 2022. Spatial co-occurrence between wind power and boreal forestlands with lichen important for reindeer browsing : a landscape analysis. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundquist, Jonas, 2005. Kommungd skog i Sverige : en enkt- och intervjustudie av de ttortsnra skogarnas ekonomiska och sociala vrde. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Lundstedt, Anders and Sterlnn, Andreas, 2004. Mekaniserad ungskogsbehandling fr rjning och skrd. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Lundstrm, Ted, 2006. Kartlggning och analys av frsrjningskedjor, Setra Group : tv fallstudier. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Lngberg, Aron and Vikstrm, Rasmus, 2018. Nr uppstr skador orsakat av kronvilt i granbestnd?. First cycle, G2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Lwenhielm, Gustav, 2021. Alternativ anvndning av skogsmark vid Forssjomrdet : ekonomiska konsekvenser vid olika sktselalternativ. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Economics

Mattsson, Andreas, 2007. Utvrdering av Hultdins prototyp fr portabel bro (drivningsbro). UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Mattsson, Mrten, 2004. Markgare i Stockholms ln och deras instllning till biodiversitet och skydd av mark. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Mitsell, Nils, 2005. Anlockning och gnag av snytbaggar (Hylobius sp.) : effekt av plantstorlek och behandling med metyljasmonat. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Entomology

Moe, Daniel, 2007. Svenska hushlls vedarbete : en fallstudie i Umeregionen. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Morberg, Mattias, 2007. Mellanskog medlemmars och medarbetares instllning till SMS och e-post : en fallstudie. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Munter, Fredrik, 2002. Kloridhalter i gran utmed en depositionsgradient fr havssalter. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Mller Pedersen, Sren, 2007. Models of individual tree mortality for trembling aspen, lodgepole pine, hybrid spruce and subalpine fir in northwestern British Columbia. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Mrner, Gabriel, 2006. Kinas intg p skogsvarumarknaden : idag och i framtiden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Netterling, Sakura, 2008. Tropical rain forest recovery after cyclone and human activity on Savai'i, Samoa : a field study of tree species composition and distribution. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nguyen Nghia, Lan, 2008. Comparative analysis of sustainability policies regarding forestry in selected multinational home improvement and wood furniture companies. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Nilsson, Anders, 2009. Produktivitet och lnsamhet vid skrd av skogsbrnsle i klen bjrkgallring. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Nilsson, Bjrn, 2009. Costs, CO2-emissions and energy balance for applying Nordic methods of forest biomass utilization in British Columbia. UNSPECIFIED, Uem. Uem: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Nilsson, Fredrik, 2003. Frbttrat rvaruutnyttjande vid kvalitets-sortering av timmer : utvrdering av analysprogrammet Stockholmen fr automatiserad timmersortering i dimensions- och kvalitetsklasser hos BARO WOOD AB. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Nilsson, Hkan, 2008. Resultat frn tre klonfrsk med fgelbr, Prunus avium L, i sdra Sverige. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nilsson, Jrgen, 2006. Utvrdering av rjningskurser givna av skogsvrdstyrelsen i Vrmland-rebro. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Nilsson, Robert, 2005. Skotares brnslefrbrukning. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Nilsson, Simon, 2008. Dimensionering av industrilager fr biobrnsle. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Noln, Karin, 2009. Inverkan av rstid fr frstagallring p avverkningsskador i contorta och tall. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nordlind, Erik, 2001. Restoration of forests in boreal Sweden : gap analysis and dead wood management at Vitberget, Northern Sweden. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nordlund, Johan, 2008. Berkning av optimal batchstorlek p gavelspikningslinjer hos Vida Packaging i Hestra. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Nordstrm, Eva-Maria, 2001. Mnniskan i urskogen : vegetationshistoria i Hamra nationalpark under 2500 r. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nordstrm, Gustav, 2005. Virkeskvalitet hos tall frn frstagallringar : en provsgning vid Holmsunds sgverk. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Norman, Johan and Oscarsson, Andreas, 2002. Terminal chipping of beech pulpwood : a study on chip terminals and chip transportation from the German state of Thringen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Norrbom, Tobias, 2008. Askgdsling och dess lmplighet i torvmarksskogar tillhrande Sveaskog Frvaltnings AB : en litteraturstudie. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nylander, Anna, 2008. Trdslagsinverkan p markvegetationens utveckling i odlingsfrsk med tall och contorta. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Olsson, Mikael and Sparrevik, Gustaf, 2021. Commercial forestland investments : a comparative analysis of ownership objectives. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Olsson, Olof, 2006. Rekreation och utomhuspedagogik i ttortsnra skog : planering av skolskog och rekreationsanalys fr Stra, en stadsdel i Gvle. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Olsson, Staffan, 2004. Behandling av konfliktbestnd : problem och mjligheter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Orgum, Jonas, 2008. Plantinventering och plantkontroll med digitala bilder frn helikopter. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Orsander, Magnus, 2003. Skogssktsel fr att minimera stormfllning ver jrnvg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Oskarsson, Johan and Busk, Martin, 2007. Rtten till Norrland : nutida strider, historisk arena. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Pahln, Tina, 2000. Att restaurera forna tiders bestndsstruktur : ett exempel frn Jmtgaveln. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Paulmann, Linda, 2002. Julgransodlingar i Sverige : utbud, efterfrgan och lnsamhet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Paulsson, Jonas, 2002. Den icke-monetra nyttans betydelse fr prisbildningen p skogsfastigheter : en intervjuunderskning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Persson, Cecilia, 2008. Tillvxt och potentiell sgtimmerkvalitet i gallringsmogna jmfrelseplanteringar med Pinus contorta och P. sylvestris. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Persson, Fredrik, 2007. Exponering av trgolv och lister i butik och p mssor : en jmfrande studie mellan sport- och bygghandeln. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Persson, Johan, 2007. Fryngringsresultat och berknad virkesproduktion i naturligt fryngrade tallbestnd i Vsterbotten under mitten av 1990-talet. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Persson, Magnus, 2007. Sktsel av ekholmar och eftersatta ekbestnd p lga boniteter : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Persson, Nina, 2004. Vegetationsutveckling och mnsklig aktivitet under ldre Stenlder vid Dudden, Arjeplog kommun. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Petersen, Axel af, 2006. Privata markgares syn p vindskadefrebyggande tgrder. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Petersson, Mikaela, 2004. Skiljer sig riskuppfattning och riskhantering mellan kvinnliga och manliga privata skogsgare? : en enktunderskning bland privata skogsgare i Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Petrylait?, Egl?, 2004. Presence of Heterobasidion annosum and the need for stump treatment in monocultures of Scots pine in southern Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Pettersson, Magnus, 2005. Anvndning av satellitdata fr lokalisering av skogsomrden dr lvrjning bedms angelgen : en analys av anvndbarheten med fjrranalys som hjlpmedel till rjningsrdgivning. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Pouchard, Caroline, 2003. Havsringens (Salmo trutta) och laxens (Salmo salar) lekomrden och lekvandring i Vindellven och Pitelven. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Prejer, Bjrn, 2005. Utveckling av ett skogsbolags kontaktstrategi : en kvalitativ intervjustudie bland strre privata virkesleverantrer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Protchenko, Alexander, 2007. Comparative analysis of strategic forest management planning of North-Western Russia and Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Qvarnstrm, Elin, 2006. "De tycka emellertid av gammal vana att det smakar gott, och tro dessutom att det r bra fr hlsan" : samiskt vxtutnyttjande frn 1600-talet fram till ca 1950. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Rajala, Fredrik, 2006. Ekonomiska konsekvenser av frndrad rttolerans vid Bravikens Pappersbruk. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Renstrm, Andreas, 2006. Lvsuccessioner i sluttningar lngs nedre Umelven. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Renstrm, Johan, 2008. Ssongsvis avverkning : det operativa traktvalets pverkan p den ssongsmssiga uthlligheten i ett bolagsdistrikts traktbank. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Roberge, Cornelia, 2007. Swedish gross felling statistics and harvesting season determination in the National Forest Inventory. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Roffey, Hampus, 2008. Fgelbr (Prunus avium L.) : verlevnad, hjdutveckling och skador i unga planteringar p smlndska hglandet. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Rosengren, Mats, 2000. Is it possible to detect fire history by dating charcoal in humus? : a case study from 3 stands in boreal Sweden. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Rosenquist, Bjrn, 2007. Bidragsanalys av dimensioner och postningar : en studie vid Vida Alvesta. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Rosenqvist, Johan, 2003. Hgn i skogsbruket. UNSPECIFIED, Alanrp. Alanrp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Ross, Alexander, 2008. Ifrgavarande kronopark skall benmnas Skatan : en skogshistorisk analys av Ekoparken Skatan. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Roswall, Joakim, 2006. Datering av rta i hlekar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Rosn, Joakim, 2002. Kalkning och vitaliseringsgdsling : synpunkter frn organisationer och myndigheter samtprivata markgare i Kronobergs ln. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Rubensson, Nils, 2022. Processeffektivisering vid hyvling : en analys av operatrernas frutsttningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Sahln, Johanna, 2005. Rjning p sn och rjning p barmark : effekter p produktivitet och kvarvarande bestnd. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Sallin, Simon, 2008. Ekonomi vid uttag av lnga toppar som skogsbrnsle i slutavverkning. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sallkvist, Jenny, 2008. Relationer mellan Norske Skog och de privata skogsgarna i Jmtland. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Salmonsson, Jonas, 2003. Human impact on the forest line : a pollen analytical study in connection to stalo dwellings in Vindelfjllen nature reserve, northern Sweden. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Samuelsson, Fredrik, 2006. The potential for quality production in birch stands in north-eastern China using different precommercial thinning strategies. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Samuelsson, Johan, 2005. En jmfrelse mellan tv datorprogram fr utbytesberkningar. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Samuelsson, Stefan, 2003. Uppfattningar om tryckved bland trbearbetande fretag i Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Sandberg, Lena, 2000. "Anders Andersson hade eld i sin tjrdal" : en analys av Jonas strms dagbcker 1868-1891. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sander, Jenny, 2005. Brand i Fulufjllets nationalpark : en brandhistorisk analys med frslag fr framtida sktsel. UNSPECIFIED, Falun. Falun: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sandstrm, Emma, 2008. Sktsel av ttortsnra skogliga rekreationsomrden : beskares upplevelser i norra och sdra Sverige. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Selmeryd, Oskar, 2005. Efterfrgan av grova sgade dimensioner och hyvlade produkter bland Wallns AB:s kunder : en marknadsunderskning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Severinsson, Thomas, 2003. Hggallring i praktiskt skogsbruk : beskrivning av en gallringsmodell fr granskog som tillmpas p Trolleholms Gods. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Siebrand, Sander, 2006. Participatory forest management in conflict situations : a case study in Swedish Lapland. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sigfridsson, Anders, 2005. Mtning av stamdiameter med markstende scanner. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sivertsson, Kristoffer, 2005. Till synes orrd skog : naturvrden och kulturhistoria i Rekdalen under 400 r. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sjdin, Fredrik, 2008. Fltinstruktion fr skogsbruksplanering av inhemska skogar i Andinska Patagonien. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sjlander, Henrik, 2003. ndamlsanpassad TINA-sortering av sgtimmer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Sjlin, Olle, 2009. Analys av individinriktad ekskogssktsel i Blekinge : en metod fr tillmpning i ett kontinuitetsskogsbruk?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Sjstrm, Anders, 2005. Tillvxtreaktion hos skrmtrd i hgskrm av gran i Medelpad. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Sjstrm, Anna, 2008. Fuktkvotens inverkan p oljeupptag och pigmentintrngning i tall (Pinus sylvestris L.) och gran (Picea abies L. Karst) vid impregnering med Linotechmetoden. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Skoog, Johan, 2005. Sktsel av lgskadade bestnd. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Soest, Maarten van, 2005. The European sawmill industry in a global competitive market : perspectives with regard to Monterey pine plantations in the Southern hemisphere. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Standio, Bartosz, 2006. Analysis of kNN dataset according to its use in wind throw risk simulation. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Stangebye, Jan, 2007. Inventering och klassificering av kvarlmnad virkesvolym vid slutavverkning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Stedingk, Henrik von, 1999. Vegetationsutveckling och brandhistorik i Tyresta under 9000 r : en pollenanalytisk studie av en skvattramtallmyr i Tyresta nationalpark, Sdermanland. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Steffen, Helena, 2008. lgens barkgnag p granstammar : omfattning med avseende p geografisk utbredning, skadad volym och ekonomiska konsekvenser. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Stenberg, Jenny, 2006. Effekter p virkesproduktion och milj av igenlggning av skogsdiken : en fallstudie nra Pitelven i Norrbotten. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Sten, Markus, 2009. Forest products and services in northern Laos : case studies from two forest dwelling villages. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Stoor, Martin, 2008. Uppdatering av btnadskalkyl med hnsyn till nya faktorer. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Strand, Johan, 2005. Exportmjligheter till tyska prefabhusindustrin : Wood Westerbotten, en case-studie. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Stridsman, Anna, 2006. Kvalitet p vgdata : inventering av skogsbilvgars standard samt jmfrelser med lokal bedmning och SNVDB. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Strm, Pelle, 2008. Drivarens produktivitet vid lossningsarbete. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Styffe, Johan, 2008. Flottledsterstllning i norra Sverige : effekter p habitatkvalitet och populationsttheter av juvenil ringar (Salmo trutta L.). UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sthl, Gustav, 2007. Distribution och frsljning av kvalitetsfuru : en fallstudie. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Sundblad, Karolina and Ekstrm, Magnus, 2002. En marknadsunderskning om regelvirke : kvaliteter och kunduppfattningar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Sundin, Carolina, 2009. Sdd av tallfrn med vattenryggsck : en laboratoriestudie. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Suty, Nicole, 2004. Altitudinal transfer of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) provenances in northern Sweden. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

Svedberg, Peter, 2003. Hur uppfattas pcSKOG AB och pcSKOG-grd av privata skogsgare? : en underskning av en programvara fr privatskogsbruket. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Svensson, Henrik, 2002. Skogsbruksplanens betydelse fr aktiviteten hos privata skogsgare i lvdalen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Svensson, Malin, 2007. Vattenkvalitn i Fredstorpsbcken : dikad bck p fastigheten Rmningstorp i Skara kommun. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sverker, Jennie, 2009. A comparison of protein complexation capacity among six boreal species and the consequences for nitrogen mineralization. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sydow, Nils von, 2008. Alnarps rehabiliteringsskog : ett gestalningsfrslag. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Tengberg, Fredrik, 2005. En jmfrelse av sitkagranens (Picea sitchensis) och den vanliga granens (P. abies) produktion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Thorn-Andersen, Ylva, 2006. Naturvrdsrestriktioners effekter p brukandet av dellvskogen i Skne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Thun, Anna-Karin, 2005. Klassning av renbete med hjlp av stndortsboniteringens vegetationstypsindelning. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Thunell, Anna, 2008. Kvalitet och ekonomi i utfrandet av frstagallring baserat p olika gallrings- och undervxtrjningsprogram. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Thrnevall, Dan, 2007. Metod fr anvndning av Geografiska Informations System vid lngsiktig vgplanering : en studie genomfrd p Sveaskogs marker i Norrbotten. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Tjernell, Tomas, 2007. Vindfllning, tillvxt och plantuppslag i en 13-rig granskrm i Medelpad. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Toikkanen, Camilla, 2003. Rekryteringsstrategier fr fretag inom skogssektorn : en underskning om hur skogsbrukande och trfrdlande fretag bygger sitt arbetsgivarvarumrke. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Torkelstam, Anna, 2007. Bjrkbarksextrakt, BBE : en lnsam lsning p betningsproblematiken?. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Economics

Triumf, Hanna, 2008. Landskapsplanering och konnektivitetsfrbttringar inom vrdetrakter i Vsterbottens ln. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Trr, Mari, 2002. Frndringar i skogsbranschens organisation p 1990-talet : antalet tjnster, kompetens och utbildningsinsatser. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Valinger, Karin, 2009. Skogsbrukets framtida arbetskraftsfrsrjning : skogsmaskinfraryrkets attraktionskraft. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Ventorp, David, 2007. A high resolution analysis of macroscopic charcoal deposited in peat. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Vidmo, Mikael, 2005. Rjningsfrbandets betydelse fr avverkningsekonomin i sdra Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Viklund, Magnus, 2003. Hinder fr svenskt tr inom den italienskabyggbranschen i allmnhet och produktsegmentenfnster och drrar i synnerhet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Wahn, Johan, 2005. Strategisk/taktisk vgplan. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Warngren, Kristin, 2002. Askterfring vrt besvret? : en fallstudie av fljderna av Stora Ensos frsksverksamhet med askterfring. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Werndin, Lisa, 2007. Effekter av gdsling i ldre tallbestnd p renbetesvxter i flt- och bottenskikt. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Westberg, Johan, 2007. Planering av vgupprustning med hjlp av GIS och optimering : en fallstudie p Holmen Skog. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Wigrup, Ida, 2005. The role of indigenous knowledge in forest management : a case study from Masol and Sook Division, West Pokot, Kenya. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

Wikstrm, Henrik, 2004. Samiskt skogsutnyttjande, dimensionsavverkningar och naturvrden : skogshistorisk analys i block 5, Pakko kronopark i Norrbotten. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Witkowska, Izabela, 2008. Spruce quality in mixed stands. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Whlin, Per, 2006. Vindfllning i naturliga och skapade bryn och kanter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Zethraeus, Fredrik, 2007. Inventering av rjningsobjekt frn helikopter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Zetterberg, Jonas, 2007. Stormskador i lrk och gran : en jmfrelse efter stormen Gudrun. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

von Heideken, Filippa, 2021. Municipal construction strategies : the promotion of wooden multi-storey construction. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

gren, Daniel, 2005. Tillvxtreaktion p kvarlmnade trd i Hagners "Naturkultur" frsk. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

kerlund, Martin, 2006. Utvrdering av CTI p virkesfordon : CTI-projekt Holmen Skog/rnfrakt 2005-2006. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

strm, Hkan, 2006. Plantetablering och tillvxt fr sdd och planterad tall 2-5 r efter markberedning med harv eller Huminmix-teknik inom Holmen Skog distrikt Norsj. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

hmark, Sara, 2006. An application of the bait-marking method for the study of spatial activity of wild boar in southern Sweden. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (NL, NJ) > Dept. of Animal Ecology

hrn, Petter, 2006. Effekten av metyljasmonat som skydd mot gnag av snytbagge (Hylobius abietis) p gran- och tallplantor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Entomology

sterstrm, Ann, 2008. Flygbildsanalys av trdskiktets status efter brand : en metodstudie. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

sth, Sara, 2009. 2000 years of forest dynamics in the Ecopark Raslngen, South Sweden : a basis for ecological management. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

This list was generated on Tue Dec 6 01:13:48 2022 CET.