Home About Browse Search
Svenska


Kretz, Erik, 2009. Traditional housing in northern Laos : wood preferences and impact on the forest biodiversity. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The majority of the Lao people are living in a mountainous countryside in small villages. The people depend a lot on the forest for a better livelihood. However, in the last decades many changes have occurred in rural Lao, in ways that have ruined large areas of the forest. Laos has lost a little more than 25% of its forests coverage since 1950 and serious forest degradation is widely spread. Slash and burn and uncontrolled logging are the main explanations for deforestation and forest degradation. With an increasing population growth and high economic development there is an increasing need for more forest products. In the forest the local farmers gather and harvest firewood, building materials, medicine, food, and marketable products. However, in the last decades shortages of forest products have been noticed, together with deforestation and fragmentation.

This thesis describes the forest situation in two villages with different ethnicity and wealth standards, in northern Laos. The main focus has been on their traditional house constructions and what construction wood they are using. That has then been compared with what the villagers used for construction wood in the past. The results show that there are large differences in what kind of tree species they are using today compared to 50 years ago. Both villages has different historical backgrounds in wood usage and house design, but both show a negative trend in finding the wood they like to use when constructing their houses. The results show that many of the timber species have disappeared from the surrounding forests. The main explanation is that an intensive selective logging has occurred during periods when a large amount of new houses were required. The farmers do not harvest in a sustainable way and has no knowledge to mange the forest sustainable. Selective logging has lowered the abundance of many other valuable forest products; large parts of the villages' forest are no longer economically interesting as a natural forest. There are also examples of species which have totally disappeared such as some species of rattan and many wild animals.

Both villages have a high concern regarding their forests and are concerned that the forest will lose even more of its value and in the end totally disappear. They do not know how to manage their forests in a sustainable way or how to protect the forest from further fragmentation of slash and burn and selective logging. Many of the problems which are occurring in the local forestry are blamed on the "Tragedy of commons" and are a good explanation why the forest can lose so much of its value without anyone stopping it.

Sammanfattning (swe)

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur människor i två olika byar i Laos väljer att konstruera sina hus och hur detta påverkar den omkringliggande skogen. Examensarbetet bygger på intervjuer samt fältundersökningar och observationer av skogen i de två berörda byarna.

Laos är idag ett land där den största delen av befolkningen lever på landsbygden med en nära relation till skogen. Mer än 70 % av landet består utav kuperade och otillgängliga bergsområden som för 100 år sedan var klädda av tropiska skogar. Laos har under det senaste århundradet fått en ökad befolkningsmängd som i norr främst livnär sig på jordbruk som i ett kuperat och bergigt landskap blir allt mer begränsande. Detta innebär att den befintliga skogen tillfälligt bränns och används för odlingar av bergsris eller majs och senare för bete, så kallat svedjebruk. Svedjebruket är den största avskogningsorsaken i det moderna Laos. Skogsarealen har sedan 1950 talet minskat med upp till 25 % och därutöver har ytterligare stora arealer påverkats av ett ogynnsamt skogutnyttjande.

Skogen i Laos är än idag en mycket viktig resurs för de flesta som bor på landet. De samlar mycket av sitt dagliga levebröd och skogsprodukter utgör ofta byarnas enda inkomster. Naturmediciner som samlas i skogarna är fortfarande den enda medicin många bybor kan tillgå. Men de viktigaste produkterna skogen tillför är bränsle, mat och byggnadsmaterial.

Denna studie fokuserar på huskonstruktioner i två olika byar i norra Laos, Phou Xang och Namo Nua. Byborna i de båda byarna är väldigt måna om att ha tillförlitiga hem och hyser därmed stor kunskap om de trädslag som växer i de kringliggande skogarna. Båda byarna har länge byggt sina hus på sitt traditionella sätt och använt olika sorters trädslag för det ändamål de passar bäst till. Beträffande den historiska bakgrunden skiljer den sig markant åt mellan byarna. Människorna som bor där är också av olika etnicitet. Likaså har byborna olika livsförutsättningar och det är stora sociala skillnader mellan dem.

Phou Xang består utav ett halvnomadiskt folk som nyligen har tvingats att bosätta sig högt uppe på en bergskam på grund av regeringens "Land and Forest Allocation act". Byborna i Phou Xang är fattiga, har det mycket svårt och lider tidvis av svält. De bor i små hus med trampat jordgolv.

Människorna i Namo Nua har däremot varit bofasta länge i området som ligger nere i en dal med gott om bördiga risfält. Byn är en medelklassby med stora hus som står på höga pålar. I Namo Nua är husbyggandet en stor konst och speglar hur rika och duktiga hushållen är. Den stora fördelen Namo Nua har i jämförelse med Phou Xang är att de har tillgång till stora låglänta risodlingar vilket producerar mycket med ris. Båda byarna använder skogarna för många olika ändamål och besöker dem nästintill dagligen för att samla skogsprodukter.

Resultaten påvisar att de båda byarna historiskt alltid har byggt sina hus utav virke från de närliggande skogarna. För femtio år sedan användes en rad olika trädslag i Namo Nua vilka i dagens huskonstruktion inte längre används. Detta påverkar hur de idag bygger sina hus när de inte längre kan finna de trädslag de föredrar. Båda byarna visar på att deras byskogar kraftigt har utarmats och till stora delar helt försvunnit. Hela området kring de båda byarna har under de senaste årtionden blivit starkt fragmenterat och stora delar av skogen används idag till svedjebruk. Skogsinventeringarna visar också att många av de bästa trädslagen för konstruktionsvirke har avverkats så hårt att de helt har försvunnit från de kringliggande skogarna. Båda byarna tycker att avskogning är ett problem och de uttrycker en stor oro för att det finnas för lite skogsprodukter redan idag och att framtiden ser mörk ut. Detta kan i längden leda till stora svårigheter för byborna och många skogliga hushållstraditioner kan komma att försvinna. Det finns också en överhängande risk att skogarna inte kommer att kunna återhämta sig utan att permanent bli både glesare och biodiversitetsmässigt fattigare.

Main title:Traditional housing in northern Laos
Subtitle:wood preferences and impact on the forest biodiversity
Authors:Kretz, Erik
Supervisor:Forshed, Olle
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2009:9
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Laos, house constructions, tropical timber, forest, deforestation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8428
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8428
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5054 ??
Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:30 Oct 2017 13:07
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 13:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics