Home About Browse Search
Svenska


Karlhager, Johan, 2008. The Swedish market for wood briquettes : production and market development. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Wood briquettes have constituted an important input to the Swedish energy system during the last two decades. However, the development of the production and markets for briquettes during the years 2000-2007 has not been studied in detail. The purpose of this study was to elucidate the state of the briquette industry. More specifically, the aims were to map the production of briquettes, describe the development of its markets, describe the production process, describe the producers and to examine the competitive situation for the producers. To collect data regarding the production and the producers, the markets, raw materials and company structures, a questionnaire was sent out to the producers during the fall in the year 2007. The results were then compiled and compared to previous studies. The description of the production process was mainly based on literature studies. The results were analyzed and related to M.E. Porter's Five force model to be able to describe the competitive environment for the briquette producers. The study was limited to production in Sweden and did not intend to cover a possible import of briquettes. Regarding the production process, the most common types of briquetting equipments were described. The results showed that the trend in the briquette industry was neutral, possibly negative. The turnover derived from briquette sales during the year 2006 was roughly a quarter of a billion SEK. The industry was very concentrated, with one producer accounting for 43 % of the aggregate production in the year 2006. Since the year 2000, the production of briquettes among the participating producers increased from some 210 000 tons (980 GWh) (Hirsmark, 2002) to some 280 000 tons (1 300 GWh) in the year 2006. The planned expansion of the production capacity was 3,8 % within the two years to come. A typical small scale briquette producer was a small saw mill, planing mill or a joinery using their by-products as raw material. 78 % of the briquettes are produced from purchased raw material. Planer shavings and saw dust were the raw materials used by the largest number of producers. Peat was another important raw material, used only in large-scale production. Pellet producers were considered being the most important raw material competitor and an analysis showed that pellets constituted a severe threat to the briquette industry as they were important substitute products to briquettes. The analysis also showed that the briquette buyers have a strong bargaining power in their negotiations with the producers.

,

Träbriketter har under de senaste två decennierna varit en viktig tillförsel till det Svenska
energisystemet. Mellan år 2000-2007 har dock bilden av utvecklingen för produktionen och
marknaderna för briketter varit osäker. Syftet med den här studien var att klargöra läget för
brikettbranschen. Mer specifikt var målen att kartlägga produktionen av briketter, beskriva
marknadsutvecklingen, beskriva produktionsprocessen, beskriva brikettproducenterna och att
undersöka konkurrenssituationen för producenterna. För att samla in data om produktionen
och producenterna, marknaderna, råvara och företagsstrukturer skickades en enkät ut till
producenterna. Resultaten sammanställdes sedan och jämfördes med tidigare studier.
Litteraturstudier låg dock till grund för beskrivningen av tillverkningsprocessen. Resultaten
analyserades sedan med hjälp av M.E. Porters Five Force Model för att kunna beskriva
konkurrenssituationen i brikettbranschen. Studien var begränsad till att gälla brikettproduktion
i Sverige och avsåg inte att täcka en eventuell import av briketter. När det gäller
tillverkningsprocessen beskrevs enbart de vanligaste typerna av briketteringsutrustning.
Resultaten visade att brikettindustrin hade en neutral trend, möjligen negativ. Omsättningen
från brikettförsäljningen under 2006 var ungefär en kvarts miljard SEK. Branschen var
mycket koncentrerad då en tillverkare stod för 43 % av produktionen 2006. Sedan år 2000
ökade brikettillverkningen bland de deltagande producenterna från ca 210 000 ton (980 GWh)
(Hirsmark, 2002) till ca 280 000 ton (1 300 GWh) år 2006. Den planerade kapacitetsökningen
inom de två kommande åren var 3,8 %. Den typiska småskaliga brikettproducenten var ett
mindre sågverk, hyvleri eller snickeri som använde sina biprodukter som råvara. I volym
räknat dominerade köpt råvara, medan hyvelspån och sågspån var de vanligaste råvarorna sett
till antalet producenter. Torv var en annan viktig råvara, enbart använd i storskalig produktion.
Pellettillverkare ansågs vara de viktigaste råvarukonkurrenterna och en analys visade att
pellets utgjorde ett svårt hot mot brikettindustrin eftersom de var ett viktigt substitut till
briketter. Analysen visade också att köparna av briketter sitter i en stark förhandlingsposition
gentemot producenterna.

Main title:The Swedish market for wood briquettes
Subtitle:production and market development
Authors:Karlhager, Johan
Supervisor:Bohlin, Folke
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:13
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:briquettes, bio energy, densified biomass fuels, bio fuel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8699
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8699
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Processing of forest products
Language:English
Deposited On:08 Nov 2017 09:53
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 09:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics