Home About Browse Search
Svenska


Morberg, Mattias, 2007. Mellanskog medlemmars och medarbetares inställning till SMS och e-post : en fallstudie. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
294kB

Abstract

Communication, information and marketing are three of the main prerequisites for companies that want to increase their turnover. The everyday work for a Forest Manager within the forest owners' association Mellanskog consists to a large part of interpersonal communication, either by close vicinity contact or by phone calls. Interpersonal communication is time consuming and resource intensive. If the flow of information, communication and marketing does not function well then there is a lack of a base for development. This degree project is about these three important prerequisites and it has been carried out against the background of trends towards change and development that are visible in the forest owners' association Mellanskog. Mellanskog is situated in the middle of Sweden. The theoretical frame for the project consists of earlier research within the areas of information and communication theory, marketing theory, research on wireless communications media and research on factors supporting change. That utilisable information, good communication and appropriate marketing lays the foundation for developing good customer relationships and increasing the turnover is the basic premise on which this degree project is based.

The aim of the project was to make a problem inventory through investigating the members' and staffs' attitudes to SMS and e-mail in the current daily information and communication flow and in the marketing procedures used at Mellanskog. In addition, a direct experiment is planed and it will use one-to-one focused marketing by SMS.

The design of this investigation is in case study format. The methods used were questionnaires and interviewing. The interviews were carried out using a basic questions guide and the results were collected in narrative form. The statistical analysis of the data was carried out using descriptive statistics.

The following questions limit the extent of the study: What are the forest owner's and the staff's individual opinions to information, communication and marketing by SMS. Do certain categories of forest owners require special techniques related to age, sex, "åbo" and "utbo"? Are there similarities or differences due to sex and/or age concerning prerequisites to the use of modern techniques? Which media do the customers and staffs prefer to use when they communicate? How could an experiment be designed and carried out if communication by SMS is being used?

The main results point to Mellanskog's forest owners preferring to use e-mail compared to SMS for short messages, whereas the staff prefer using SMS. It is important for Mellanskog to note that forest owners have an openness towards trying new media, in this case e-mail, and that this could be an opening to encourage them to start trying to use SMS when communicating. However, there is a need for further investigation to be made before coming to any final judgement about this. The consequence could be a time consuming and complicated individualisation of contacts, however, this could eventually result in more effective information, communication and marketing. The continued process of development should be based on the premise that the demand and needs of separate categories of forest owners are different and that the marketing techniques must be based on different factors such as age, sex, åbo or utbo.

,

Av de basala förutsättningar för alla företag, som vill öka sin omsättning, är information, kommunikation och marknadsföring till synes de tre viktigaste. Inom skogsägarföreningen Mellanskog består vardagen för en inspektor till stor del av interpersonell kommunikation, fysiskt eller via telefon. Kommunikationen är tidskrävande och i hög grad resurskrävande. Fungerar inte informationen, kommunikationen och marknadsföringen (som är direkt beroende av kommunikationen), inom ett företag, så saknas grundförutsättningarna för utveckling. Denna studie handlar om dessa viktiga förutsättningar och har gjorts mot bakgrund av de trender för förändring och utveckling som syns i Skogsägarföreningen Mellanskog i Gästrikland. Den teoretiska ramen till studien består av tidigare forskning om informationsteori, kommunikationsteori, marknadsföringsteori, forskning om trådlösa kommunikationsmedia samt forskning om faktorer kring förändringsarbete. God information, god kommunikation och ändamålsenlig marknadsföring grundlägger starka kundrelationer och bidrar till ökad omsättning och detta är det grundläggande antagande, utifrån vilket studien görs.
Syftet med studien är att utifrån en probleminventering i nuvarande situation på Mellanskog, undersöka medlemmars och medarbetares inställning till SMS och e-post i information, kommunikation och marknadsföring samt planera för ett praktiskt försök med direktriktad information via SMS.
Följande frågor avgränsar studien: Vilken inställning har Mellanskogs medlemmar och anställda till information, kommunikation och marknadsföring via SMS? Kräver skilda kategorier skogsägare skilda informationstekniker med avseende på ålder, kön, åbo alternativt utbo? Finns likheter och skillnader med avseende på kön och ålder vad gäller förutsättningar för användning av SMS och E-post? Vilka media föredrar Mellanskogs kunder och medarbetare i information, kommunikation och marknadsföring? Hur skulle designen av ett praktiskt försök med direktriktad information via SMS kunna utformas? Undersökningen har lagts upp som en fallstudie. De metoder som används är observation, enkät och intervju. Intervjuerna är gjorda med frågeguide vilket ger narrativt resultat. Den statistiska bearbetningen av enkätens data utgörs endast av deskriptiv statistik.
Studiens huvudresultat innebär att Mellanskogs skogsägare föredrar e-post framför SMS och medarbetarna föredrar SMS framför E-post i information när det gäller meddelanden som kan anses vara korta. För Mellanskog är det viktigt att notera att skogsägarna har en öppenhet för att pröva information via e-post. Detta skulle kunna vara en början till en utveckling av SMS och E-post. Det behövs dock vidare forskning och utredning innan något ställningstagande kan göras. Detta kan resultera i en tidskrävande och omständlig individualisering av kontakterna för att så småningom nå ett gott resultat i effektivare information, kommunikation och marknadsföring. Det fortsatta utvecklingsarbetet bör baseras på tesen: att skilda kategorier skogsägare kräver skilda marknadsföringstekniker med avseende på ålder, kön, åbo (skogsägare som bor på eller i anslutning till sin skogsfastighet) alternativt utbo (skogsägare som inte bor på eller i anslutning till sin skogsfastighet). Detta är en viktig slutsats av studien.

Main title:Mellanskog medlemmars och medarbetares inställning till SMS och e-post
Subtitle:en fallstudie
Authors:Morberg, Mattias
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:203
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skogsägare, kommunikation, marknadsföring, enkät, trådlösa media
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8715
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8715
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Documentation and information
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 12:40
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 12:40

Repository Staff Only: item control page