Home About Browse Search
Svenska


Brömses, Erika, 2005. Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This work consists of a survey and risk classification of eleven metal industries including foundries, finishers and engineering industries in two industrial areas in Mora. The study follows a method called MIFO (Method of Surveying Contaminated Sites) composed by the Swedish Environmental Protection Agency. In the method assessments of the degree of hazard posed by the pollutants, the level of pollution, the conditions of dispersal, sensitivity and the degree to which the area is worthy to protect are made for each contaminated site (object). The assessment classify the objects into four risk classes in which risk class 1 denotes a very large risk, 2 large risk, 3 moderate risk and risk class 4 little risk. The work of surveying using MIFO is divided into two phases. In the first phase, an over-view of the situation is achieved by studying maps, archives and making visits and interviews. In the second phase, an in-depth study is being done involving sampling of soil water and ground water. The surveying made in this work is mainly a phase 1 study and the investigations were made with help from the County Administrate Board of Dalarna.

The two industrial areas that have been studied are named Öna and Östnor and have been industrialised for a very long time. The consequence of the long-term industrial history is that the industrial places are closely embedded in an urban area. Due to the fact that people are living nearby the industries the areas were classified as sensitive to contaminants. No soil sampling was done in the area but as a consequence of the high density and long duration of industrial activities metals, cyanide, trichloroethene, oil and solvents are likely pollutants. Most of the industries have earlier used the nearby streams as recipients without any treatment of the polluted waste water. A couple of samples have previously been taken in the stream sediments, which showed a high content of for example copper, zinc, chromium and nickel.

Nine of the eleven objects in this study where assigned to be in the risk class 2 (large risk) and two in risk class 3 (moderate risk). Because of the fact that possible surveys will be made in phase two of MIFO, the risk assessments are based mostly on a "worst case scenario". Within a phase-two study a better picture of the 'actual scenario' would be given.

If remediation of some of these areas are needed in the future, different remediation methods would be possible, for example soil washing, phytoremediation or inclosing (if the pollutants are present below buildings). For remediation of sediments dredging followed by burning of the dredge masses can be of interest.

,

Detta examensarbete består av en inventering och riskklassning av två industriområden i
Mora. Arbetet har utförts vid Länsstyrelsen i Dalarnas län och är inriktat mot verksamheter
inom metallindustrin som gjuterier, ytbehandlare och verkstadsindustrier. Inom arbetet har 11
objekt inventerats och ytterligare ett antal objekt har identifierats. Inventeringen har följt
Naturvårdsverkets metod MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) och är till
största del en MIFO fas 1 inventering. Inom MIFO studeras vilka kemikalier som använts vid
en industri (objekt) och vilken farlighet de har. Dessutom beskrivs föroreningsnivån,
spridningsförutsättningarna samt områdets skyddsvärde och känslighet. Det hela mynnar ut i
att objekten delas in i riskklasserna 1 till 4, där 1 betyder mycket stor risk, 2 stor risk, 3
måttlig risk och 4 liten risk.
Öna och Östnor är områden där det funnits metallindustrier under mycket lång tid vilket
innebär att dagens industrier i många fall är ”inbäddade” bland övrig bostadsbebyggelse.
Eftersom det därigenom finns risk att människor exponeras för eventuella föroreningar har
området mycket stor känslighet. De eventuella föroreningarna utgörs troligen främst av
metaller, cyanider, trikloretylen, olja och lösningsmedel. I de flesta fall har industrierna
tidigare släppt ut orenat avloppsvatten till närliggande vattendrag vilket medför att sedimenten
har påverkats av punktkällor. Flera sedimentprovtagningar har gjorts i området och de visar
på höga halter av främst koppar, zink, krom och nickel.
Vid riskklassningen hamnade nio av företagen i riskklass 2, det vill säga bedömdes vara av
stor risk, medan två objekt hamnade i riskklass 3, måttlig risk. Eftersom det är en MIFO fas 1
inventering bygger dock riskklassningen till stor del på antaganden och är gjord utifrån ett
”värsta fallet scenario”. Om det visar sig bli aktuellt att göra en MIFO fas 2 inventering för
något av objekten kommer markprovtagningar, som mer exakt kan redogöra för
föroreningssituationen, att göras.
Om en MIFO fas 2 inventering visar att det finns förorenade områden i Öna och Östnor kan
det eventuellt bli aktuellt med sanering. Möjliga saneringsmetoder för marken kan då vara
jordtvättning, fytosanering samt inneslutning om föroreningarna exempelvis finns under ett
hus. Möjlig saneringsmetod för sedimenten är muddring med efterföljande förbränning av
muddermassorna.

Main title:Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor
Authors:Brömses, Erika
Supervisor:Berggren Kleja, Dan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examens- och seminariearbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för markkemi och jordmånslära
Volume/Sequential designation:68
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:MIFO, riskklassning, förorenade områden, inventering, marksanering, metaller
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7845
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7845
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil surveys and mapping
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 08:24
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 08:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics