Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Desiree and Hasselberg, Åsa, 2003. Rekreationsanpassad skötselplan för Skedalaskogen. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
35MB

Abstract

In this master thesis we suggest a recreational directed forest management plan for the
Skedalaskogen. The forest is situated 10 kilometres east of the city of Halmstad and is owned by the municipality.
We have in literature and in research investigated what people like and want in the forest, how to manage the forest for recreation according to for example tree species, mixtures and density. We tried to adapt the forestry methods more to recreational thinking. We have also looked at issues like what is rare and not rare in this part of the country according to nature and forest, where people live and which connection they have to the Skedalaskogen.
The Skedalaskogen is a quite big area, totally 830 hectares. The area have about 100 000
visitors a year. Many different organisations use the forest. In the southern part of the area there are some lakes of large importance for recreation. The area has some locations from which there are nice views on the area. The dominating forest type is spruce.
There are also smaller areas with young broadleaved forest, noble broadleaved forest and wetlands.
We describe the Skedalaskogen both according to forest and landscape conditions and
according to factors like history, paths, roads and topography. This has been done because we want the readers to get a clear picture of the area so it can be adapted to other areas.
We have worked with three different levels in the thesis. The first level includes suggestions for how to roughly divide the area for different interests, where to put emphasis on recreation and where to put emphasis on production. The second level consists of the western part of the forest area. Here we put more effort in how to change tree species from spruce to broadleaves.
The third level consists of five smaller detail areas. Here we give suggestions on how to
design these areas according to, for example, tree species and paths. The main purpose with these different areas is to create a better variation in the area to get a forest more adapted for recreation.

,

I detta examensarbete ges förslag på hur en rekreationsanpassad skötselplan kan se ut för
Skedalaskogen, som ligger ca 1 mil öster om Halmstad. Skogsområdet ägs av Halmstad
kommun.
Vi har i litteratur och forskningsresultat undersökt vad som krävs i ett rekreationsområde för
att människor skall tycka om att vistas i det, hur man sköter skogsområden med inriktning på
rekreation och vilka trädslag, tätheter, blandningar och skiktningar man bör använda sig av i
dessa typer av skogar. De skogsbrukssätt som används i konventionellt skogsbruk har vi
försökt att rekreationsanpassa och värdera utifrån om de är lämpliga att använda i
rekreationsskogar eller inte. Vi har även tittat på vad som är vanligt och ovanligt i dessa delar
av landet gällande natur och skog, hur infrastrukturen ser ut, var människor bor och vilken
anknytning de kan ha till Skedalaskogen. Genom att ta del av Halmstad kommuns
översiktsplan har vi bl.a. tagit reda på hur grönstrukturen ser ut idag i kommunen, vilka
framtidsplaner och mål kommunen har med rekreation och turism, samt vilka grönområden
som finns idag och målen med dessa.
Skedalaskogen är ett relativt stort skogsområde, totalt ca 830 hektar. Skogen har ca 100 000
besökare om året. Flera föreningar och organisationer bl.a. naturskolan, flera hundklubbar och
orienteringsklubben använder området regelbundet. I den södra delen finns en serie sjöar som
har en stor betydelse för rekreationen. Området är mycket kuperat och har ett par fina
utsiktsplatser. Granskog dominerar området, men det innehåller även andra element såsom
våtmarker och unga lövskogar. På ett fåtal ställen finns ädellövskog.
I arbetet beskriver vi Skedalaskogen både gällande skogs- och landskapsförhållanden och
andra faktorer som historia, stigar, vägar och topografi. Detta för att man ska få en så tydlig
bild av området som möjligt men också för att arbetet ska kunna användas som idéförslag till
andra områden.
Vi har i skötselplanen jobbat utifrån tre olika nivåer. Vi ger förslag av övergripande karaktär
för hela Skedalaskogen, t.ex. var man bör satsa på rekreation respektive produktion och vad
man bör tänka på när det är ett område som används mycket av allmänheten. Därefter går vi
ner på beståndsnivå i västra delen av Skedalaskogen och redogör, för t.ex. hur man kan
omföra bestånd från gran till lövskog och mer detaljerat vilka platser som bör visas särskild
hänsyn för besökarnas skull. På den sista nivån har ett antal mindre områden valts ut och för
dessa ges mer detaljerade förslag på hur man kan utforma olika bestånd och hur man går
tillväga för att nå målet med området.
Enligt vårt förslag vill vi öka hänsynen och skötseln med tanke på rekreation i huvudsak vid
de två större sjöarna Torvsjön och Toftasjön. Idag har Halmstad kommun satsat på mer
lövdominerade skogstyper vid sjöarna, men det är inte bara anläggning av lövskog som gör att
det blir ett bra rekreationsliv här. Vi vill att skötseln ska bli mer förfinad, d.v.s. att man ska
undersöka hur människor rör sig i området, vilka platser vill besökarna utnyttja, hur man kan
förbättra dessa platser för att det ska bli en än mer betydelsefull upplevelse.
För att öka upplevelsen vill vi föra in fler inhemska lövträd, rusta upp stigar för bättre
framkomlighet, utforma en del nya stigdragningar, öppna upp fler siktstråk och anlägga fler gemytliga rastplatser. Allt detta görs för att öka variationen i området.

Main title:Rekreationsanpassad skötselplan för Skedalaskogen
Authors:Johansson, Desiree and Hasselberg, Åsa
Supervisor:Gustavsson, Roland
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:37
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:rekreationsskogar, skogsskötsel, landskapsplanering, Skedalaskogen, tvärvetenskaplig
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7749
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7749
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 07:52
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 07:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics