Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Linda, 2000. En skogshistorisk jämförelse mellan två närbelägna landskap med olika mångfald i östra Småland. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
57MB

Abstract

This study shows the historical development of the forests in Hornsö and Ebbegärde state forest area in eastern Småland situated in southern Sweden.

,

Denna studie belyser den skogshistoriska utvecklingen i delar av Hornsö och Ebbegärde kronoparker i östra Småland. Vid inventeringar som utförts de senaste åren har ungefär 200 rödlistade arter, främst insekter och lavar, påträffats i Hornsö kronopark. Mycket tyder på att antalet rödlistade arter i närbelägna Ebbegärde kronopark är mycket lågt. Genom att analysera områdenas skogshistoria kan man förhoppningsvis hitta förklaringen till skillnaden i fynd av rödlistade arter. Tyngdpunkten i studien ligger på lövskogens historiska utveckling eftersom ett flertal av de rödlistade vedskalbaggarna som påträffats i kronoparken har visat sig vara knutna till lövskog. Skogshistorien har analyserats genom studie av arealbeskrivningar från 1700-talets mitt och mer detaljerade skogsindelningar från 1850 och framåt. Materialet presenteras bland annat i form av kartor av lövskogens utbredning.
Resultatet visar att avverkningsintensiteten har varit betydligt högre i Ebbegärde undersökningsområde under 1800-talet. Sent utbyggt vägnät och omfattande blockighet verkar ha varit två avgörande faktorer för det relativt ringa uttaget av virke i Hornsö kronopark fram till slutet av 1800-talet. Detta har lett till att Hornsö undersökningsområde fortfarande har en relativt hög lövskogsandel vilket troligen är av stor vikt för artdiversiteten i området.

Main title:En skogshistorisk jämförelse mellan två närbelägna landskap med olika mångfald i östra Småland
Authors:Gustafsson, Linda
Supervisor:Niklasson, Mats
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:15
Year of Publication:2000
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:skogsvetenskap, historia, södra, Sverige, Hornsö, Ebbegärde, rödlistade arter, bredlövad skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 10:26
Metadata Last Modified:05 Oct 2017 10:26

Repository Staff Only: item control page