Home About Browse Search
Svenska


Bylund, Anna, 2008. En analys av SCA Skog AB's metod för egenuppföljning av gallringar. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
602kB

Abstract

A high quality is highly requested in today's thinnings, since these are the base for continued value development of the forests. Thinning quality often means a minimization of damages on soil, stems and roots during the cutting. One way to reach a high quality is to set up goals that will be followed up after the cutting is made. Self-checking gives information of the machine drivers work and guarantees the customers a good quality of work. This has become a useful method in order to keep up in the competition with other companies about the desirable wood raw material.

The purpose of the study was to analyze the effectiveness in SCA's new instruction for self-checking of thinning. The study was devided into three different parts: 1) A following-up of thinnings in the form of a fieldwork with 23 stands that had been chosen by sampling. First thinnings with a pine proportion > 50 % were selected. In this part a statistical comparison was made between the data that the machine drivers collected and the data that was collected during the thinning following-up study. 2) Interviews to explore the machine drivers opinions about self-checking. In this part 13 machine drivers took part, of which seven were entrepreneurs and the rest were employees to entrepreneurs or employees from one of SCA's own thinning teams. 3) Interviews with five production leaders and one district manager to explore their opinions about the efficiency of the self-checking.

The study showed that the new and highly simplified method for self-checking of thinning within SCA works well. The basal area after thinning was overestimated with 1,3 m2/ha (8 %) by the drivers. Average diameter (6 %), average height (11 %), damage proportion (one percent unit), strip road width (4 %) and strip road proportion (four percent units) were underestimated. The strip road distance was the same at self-checking as that measured in this study. The strip road width was broader than the norm for SCA and the damage proportion exceeded in some cases 5 %.

The study indicated that drivers considering themselves to be careful with self-checking had better results than those considering themselves more careless with their measurements.

The machine drivers had a positive attitude towards the new instruction. They said that the method involved a simplification and saved time, because many measurements could be done directly from the machine. They also had a positive attitude towards self-checking as a tool to calibrate themselves, but lacked appreciation and encouragement from the company. The production leaders have started to see a certain improvement of the machine drivers submitting the self-checking records since the new instruction was taken in operation.

The study shows that there is a possibility to further improve the self-checking and make it more efficient. Within the area of data- and map management there are improvement possibilities, for example in developing a digital self-checking record.

,

En hög kvalitet efterfrågas i gallringar, eftersom dessa ligger till grund för skogens
fortsatta värdeutveckling. En bra gallringskvalitet kännetecknas bl.a. av ett bra stamval och
en minimering av skador som uppstår på mark, stammar och rötter under själva
avverkningen. Ett sätt att nå en hög kvalitet är att sätta upp mål som sedan ska följas upp.
Egenuppföljning ger information om maskinlagens arbete samt ger kunden garanti för ett
bra arbete. Detta har blivit en metod för att stå sig i konkurrensen om den åtråvärda
virkesråvaran.
Syftet med denna studie var att analysera effektiviteten i SCA’s nya instruktion för
egenuppföljning av gallring. Studien var uppbyggd i tre delar:
1) En fältarbetesdel med 23 utlottade förstagallringsbestånd med tall (>50 % tall). I denna
del jämfördes en kontrollmätning som först bearbetats statistiskt med maskinförarnas
egenuppföljning.
2) Intervjuer för att utreda hur maskinförarna själva uppfattade egenuppföljningen. I denna
deltog 13 maskinförare, varav sju var egna företagare och övriga var anställda av
entreprenörer eller SCA.
3) Intervjuer med fem produktionsledare och en distriktschef för att utröna deras
uppfattningar om egenuppföljningens effektivitet.
Studien visade att den nya och kraftigt förenklade metoden för egenuppföljning av gallring
i stort fungerar. Grundytan efter gallring överskattades generellt med 1,3 m2/ha (8 %) av
förarna. Medeldiameter (6 %), medelhöjd (11 %), skadeandel (en procentenhet),
stickvägsbredd (4 %) och stickvägsandel (fyra procentenheter) underskattades generellt.
Stickvägsavståndet uppvisade samma resultat för egenuppföljning som för
gallringsuppföljning. Stickvägarna var bredare än företagets norm och skadeandelen
överskred i några fall 5 %.
Studien indikerade att de förare som ansåg sig vara noggranna med egenuppföljning ofta
hade ett bättre resultat än de som ansåg att de var slarvigare med sina mätningar.
Maskinförarna var positiva till den nya instruktionen. De menade att metoden innebar
förenkling och tidsbesparing, mycket tack vara att många mätningar går att göra direkt från
maskinen. De var välvilligt inställda till egenuppföljning för att kalibrera sig själva, men
saknade uppskattning och uppmuntran från företagets sida. Produktionsledarna anade en
viss förbättring av inlämnandet av protokoll sedan den nya instruktionen togs i drift.
Studien visar på möjligheten att ytterligare förbättra och effektivisera egenuppföljningen.
Inom data- och kartområdet finns förbättringsmöjligheter, bl.a. att utveckla en digital
egenuppföljningsblankett.

Main title:En analys av SCA Skog AB's metod för egenuppföljning av gallringar
Authors:Bylund, Anna
Supervisor:Albrektson, Arne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2008:1
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:kvalitet, gallring, instruktion, uppföljning, intervjuer, stickvägar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8707
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8707
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5054 ??
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 11:49
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 11:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics