Home About Browse Search
Svenska


Valinger, Karin, 2009. Skogsbrukets framtida arbetskraftsförsörjning : skogsmaskinföraryrkets attraktionskraft. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
475kB

Abstract

The scarcity of qualified forest machine operators as well as the increased competition for competent machine operators among others from the mining industry in Norrland, were the reasons to investigate what attracts and what deters active and potential forest machine operators to the occupation. An interview study was conducted among four groups with four persons in each group. The groups were students in year 1 and 3 respectively at a forestry school at upper secondary school level as well as employees of a forest company and employees of contractors. The majority of all respondents were of the opinion that their interests in machines had been important for the choice of occupation. But for the active machine operators both the interest in the forest and their interest for machines have had importance for choosing this occupation. More students than active machine operators could consider a change of occupation. The salary level was the most important reason for those that could consider a change. An increased salary level was also the most mentioned recommendation among the respondents to increase the attraction of the occupation. The most important aspect however in work was comradeship and an interesting and varied work, something that is not offered in the present work organization according to respondents. The possibility to flexible working hours was highly appreciated by the active machine operators while at the same time the shift forms used at present were considered to be among the worst aspects of the work. Freedom in the meaning of being in charge of once own performance, working outdoors and/or flexible working hours is still an important aspect attracting machine operators to the occupation. Suggestions for improvements are to start stimulating young people's interest in the forest early. To limit the risk of losing qualified personnel, it is important to develop leadership, working conditions and salary.

,

Bristen på kvalificerade skogsmaskinförare samt ökad konkurrens om arbetskraft från
bland annat gruvnäringen, gav anledning till att undersöka vad som attraherade och
avskräckte aktiva och potentiella skogsmaskinförare till yrket. En intervjustudie
genomfördes på fyra grupper med fyra personer i varje. Grupperna var elever i årskurs ett
och tre på ett skogsbruksinriktat naturbruksgymnasium samt anställda skogsmaskinförare
hos ett skogsbolag och hos entreprenörer. Majoriteten av alla respondenter tyckte att
deras maskinintresse hade haft betydelse vid yrkes/utbildningsval, men för de aktiva
maskinförarna var både intresset för skogen och maskinintresset viktiga för yrkesvalet.
Det var fler gymnasieelever än aktiva maskinförare som kunde tänka sig arbeta som
något annat än skogsmaskinförare. Den främsta anledningen till att byta till ett annat yrke
var lönen. Det förslag för att göra yrket mer attraktivt som angavs av flest respondenter
var ”högre lön”. Viktigast i ett arbete ansågs dock vara kamratskap samt ett intressant och
omväxlande arbete och här brister yrkets nuvarande upplägg enligt respondenterna.
Möjligheten till flexibla arbetstider uppskattades högt av de aktiva maskinförare
samtidigt som arbetstider i form av skiftarbete ansågs vara en av de sämsta faktorerna i
arbetet. Frihet i betydelsen att göra arbetet efter eget huvud, arbeta utomhus och/eller
möjlighet till flexibla arbetstider är fortfarande en viktig faktor som attraherar
maskinförarna till yrket. Som åtgärder föreslås att näringen uppmuntrar ungdomars
intresse för skog. För att minska risken för avhopp av kvalificerad arbetskraft bör
ledarskap, arbetsmiljöfaktorer och lön utvecklas.

Main title:Skogsbrukets framtida arbetskraftsförsörjning
Subtitle:skogsmaskinföraryrkets attraktionskraft
Authors:Valinger, Karin
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:244
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skogsmaskinförare, naturbruksgymnasium, rekrytering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8460
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8460
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2017 11:31
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics