Home About Browse Search
Svenska


Ahlbäck, Lars, 2006. Stölder och förebyggande åtgärder : en studie hos Holmen skogs entreprenörer och egna maskinlag. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
202kB

Abstract

This master thesis was performed as a mission from Holmen Skog with the purpose to investigate to which extent their own machine teams and engaged contractors were exposed to theft and vandalism, and most common preventive measures used. With the help of collected data the study should lead to proposals of preventive measures that can help the machine teams in their struggle to minimise theft and vandalism.

Theft and vandalism are a big problem for Swedish forest contractors. In a scarce economic situation thefts and vandalism rapidly decrease the profit for the contractors. However, the last years have resulted in a positive awareness of thefts, and more and better preventive measures have been developed. With the initiative of this master thesis, Holmen Skog show that they are aware of the situation and that they wish to take control of the problem.

A total amount of 108 questionnaires was sent out to Holmen's own machine teams and engaged contractors. Out of those, 108 questionnaires 82 was returned, which gave a participation of 76 %.

Of those who answered had 57 % sometime during the last three years been exposed to theft or vandalism. The most common stolen goods were:

1. Diesel (51 %)
2. Tools (47 %)
3. Electronic (20 %)
4. Workshop equipment (19 %)
5. Other equipment (11 %)

Vandalism mostly occurs during attempted thefts, locks and doors are often damaged during a theft. The estimated cost for vandalism were approximately 400 000 SEK. The estimated cost for theft including down-time was approximately 830 000 SEK. The cost represents the sum of costs during the last three years.

The most used preventive measure were different types of locks (55 %) followed by hidden portable diesel tank (43 %). A hidden diesel tank means that a portable tank after the work day is over, is transported away from the road into the woods. Camera surveillance (6 %) and different kind of tracking devices (2 %) are not so common among the machine teams.

Good preventive measures, which can help against theft and vandalism, are available on the Swedish market. Examples of preventive measures are e.g. that the machine teams should avoid parking near big public roads, label tools and cooperate with nearest colleague. The machine teams should also consider appointing someone to be responsible for the security and preventive measures.

,

Stöld och skadegörelse är ett stort problem bland skogsentreprenörer. Med knapp ekonomi äts
vinsten snabbt upp av stölder och liknande situationer. På senare år har dock medvetenheten
ökat och en positiv utveckling sker med mer och framförallt bättre förebyggande åtgärder som
har utvecklats på marknaden. I och med initiativet till detta examensarbete visar även Holmen
att de är medvetna om situationen och vill få bättre kontroll över problemet.
Syftet med detta examensarbete var att undersöka i vilken omfattning Holmen Skogs anlitade
entreprenörer och egna maskinlag var utsatta för stöld och skadegörelse samt redogöra för
vilka förebyggande åtgärder som används och dess uppskattade effektivitet. De uppgifter som
skaffats under arbetet skulle även leda till förslag om förebyggande åtgärder som kan hjälpa
maskinlagen i strävan mot en stöld- och skadegörelsebefriad arbetsplats.
Totalt skickades 108 enkäter ut till Holmens egna maskinlag (16 st) och anlitade entreprenörer
(92 st). Av dessa returnerades 82 stycken vilket gav en svarsfrekvens på 76 %.
Av de som svarade hade 57 % någon gång under de tre senaste åren varit utsatta för stöld eller
skadegörelse. Diesel var det mest frekvent återkommande stöldgodset och stod för 51 % av
stölderna, tätt följd av verktyg på 47 %. Verkstadsutrustning och elektronik stod för 19
respektive 20 % av stölderna medan övrig utrustning svarade för 11 %. Skadegörelse sker
mestadels i samband med stöldförsök och beräknades uppgå till cirka 400 000 kr. Kostnaden
för stöld inklusive stilleståndskostnad uppgick till cirka 830 000 kr. Alla kostnader är totala
kostnader under de tre åren som studien behandlade.
Enkla förebyggande åtgärder som maskinlagen bör tänka på är exempelvis att de bör undvika
insyn från större allmänna vägar, stöldmärka utrustning, upprätta samarbeta med närmaste
entreprenörsgranne, m.m. Maskinlagen bör överväga alternativet att utse säkerhetsansvarig
som har övergripande ansvar angående stöldfrågor.

Main title:Stölder och förebyggande åtgärder
Subtitle:en studie hos Holmen skogs entreprenörer och egna maskinlag
Authors:Ahlbäck, Lars
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentuppsatser / SLU. Skogsteknologi
Volume/Sequential designation:86
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:vandalism, diesel, verktyg, stillestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8848
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8848
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 12:30
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics