Home About Browse Search
Svenska


Bäck, Martin, 2008. Effekter av "Billigaste väg" för Stora Enso Skogs transportverksamhet. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
425kB

Abstract

Transportation constitutes a large part of the forest industry's raw material costs. Transport also contributes a significant proportion of the carbon dioxide emissions. In order to reduce both the cost and environmental impact different types of decision support are required. These, in turn, require extensive information about the road network and correct information on road path selection and transport distances. In the development of national road data base for forestry (SNVDB) a road selection application has been included. The road selection application states chosen roads and distances between two points.

The aim of this study has been to quantify the reliability in the road selection and possible systematic errors in transport distances. This is done in order to estimate the economic effect of a transition from the present distance calculation methods to using the "least expensive path" application.

The results showed that the road selection application (with its current calibration parameters) chose another road than used in reality in 16 % of the cases. In 46 % of the cases the incorrect road choice resulted from discrepancies in SNVDB. The analysis showed that the distances generated by with the road selection application were on average 1.4 % longer than for the present calculation method. The variation the two, however were large, ranging from -5.4 % to 5.6 %.

The change in the average transport distances, while appearing small, translates into a large annual expenditure for Stora Enso Skog's transport organization because of the large volumes involved.

The parameters used in this study were not the first and definitely not the last that will be tested. In order to find a road selection application that chooses the true transport road, more tests are needed in order to continuously analyze new selection parameters. Distance measurement with SNVDB still has certain deficiencies but has the potential to be developed into a suitable tool for both transport planning and payment.

,

Virkestransporterna utgör en stor del av industriernas råvarukostnad och står samtidigt för en betydande del av koldioxidutsläppen. För att sänka transportkostnaden och dessutom minska miljöpåverkan krävs det olika typer av beslutsstöd. En grundförutsättning för dessa beslutsstöd är rätt vägval och avstånd mellan avlägg och mottagande industrier. I utvecklingen av den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) har en vägvalsapplikation ingått. Vägvalsapplikationen är en programvara som anger vägval och avstånd mellan två punkter.
Syftet med studien var att kontrollera tillförlitligheten i vägvalsapplikationens vägval, kartlägga och beskriva avståndsskillnaden, samt att skatta den ekonomiska effekten på Stora Enso Skogs transportkostnad. Studien begränsades till att endast omfatta rundvirkestransporter inom Stora Enso Skogs verksamhetsområde i Sverige. Inställningen som användes i vägvalsapplikationen var ”billigaste väg”.
I 16 % av fallen valde vägvalsapplikationen en felaktig väg, 46 % av dessa vägval orsakades av felaktigheter i SNVDB. Vägvalskontrollen baserades på 212 vägval.
I steg 2 genererades fyra tusen avstånd via vägvalsapplikationen som sedan jämfördes med referensavstånden. Avståndsanalysen visade att vägvalsapplikationens vägval i genomsnitt var 1,4 % längre men variationen mellan de tre mätmetoderna var stor, från -5,4 % till 5,6 %.
En relativt liten förändring på medeltransportavstånden medför stora belopp för Stora Enso Skog. Om Stora Enso Skog hade ersatt transportföretagen med hjälp av SNVDB:s vägvalsapplikation, inställningen ”Billigaste väg” skulle transportkostnaden ha ökat med 4,9 miljoner kronor.
För att få en vägvalsapplikation som väljer den verkliga transportvägen behövs det fler analyser. Studien påvisade vissa brister men vägvalsapplikationen är tveklöst framtidens metod för att generera avstånd, samt en grundläggande komponent i framtidens planeringsverktyg.

Main title:Effekter av "Billigaste väg" för Stora Enso Skogs transportverksamhet
Authors:Bäck, Martin
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:215
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:vägval, applikation, analys, planeringsverktyg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8672
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8672
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 07:35
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 07:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics