Home About Browse Search
Svenska


Lundin, Michael, 2004. En studie av besöksantalet i tre tätortsnära skogar i Stockholmsområdet med hjälp av Radio Beam Counter : ett räkneverk baserat på radiovågsteknik. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Forests affect its visitors in many positive ways. It is the acknowledgement of this fact that has prompted an EU-LIFE sponsored project entitled "Urban forests for mankind". It aims to lure or welcome more citizens near urban forests to experience nature in its many forms.

In Sweden, three municipalities have decided to take the lead in this effort. Huddinge district, Haninge district, and the Royal Djurgården Administration in conjunction with The National Board of Forestry in Mälardalen are in the midst of this four year project (2001-2005). Their goals are to increase the visitor amount to their respective recreational area by implementing certain efforts such as guiding, enhanced websites, developed visitor services, and more.

The main purpose of my study is to quantify the amount of visitors to these three recreational areas. Thereby establishing a base of data results for future comparison. This study will reflect the extent of visitor usage before the different measures to increase visitor frequency have been applied by the three municipalities. Studies performed during and after the implications will therefore be able to compare their data with the data of this study.

The second purpose of this study is to become familiar with the technique of the Radio Beam Counter 2000 and evaluate its validity and reliability in the field. The counter is an instrument for measuring visitor use (people, bicyclists, cars, horses, etc.) which up to the date of this study has rarely been used in scientific studies in Sweden.

The results of this study show the visitor frequency to three recreational forests located in the Stockholm region under a period stretching from the end of May to the beginning of October. Due to certain fallacies, the areas have not been able to be measured throughout the whole period. Studying the data reveals the popularity of the areas in terms of weekend versus weekday visitor use. The results also point to a higher visitor frequency during late afternoons and evenings.

After a period of over 4 months in the field, the study can conclude that the Radio Beam
Counter is a recommended instrument for measuring visitor usage of recreational areas. If the two-part instrument (sender and receiver) can be firmly placed and well-hidden from visitors, it measures and logs painlessly the visitor frequency day in and day out. It serves, however, best on single-file trails where hikers are less likely to be registered as one visitor by walking alongside each other.

,

Skogens positiva inverkan på människans välbefinnande är väl dokumenterad. Detta faktum
ligger till grund för EU-LIFE prjoketet Tätortsnära Skog för Människan. Projektiden avser
perioden 2001-2005 och ett av syftena med projektet är att locka fler människor ut till skogen.
I Sverige har tre förvaltare av tätortsnära natur, Huddinge kommun, Haninge kommun, och
Kungliga Djurgårdsförvaltningen åtagit sig att göra vissa insatser i deras respektive pilotskog.
Det kan handla om guidning, information på Internet, eller utökade informationsatser ute i
skogen.
Det primära syftet med detta arbete var att kvantifiera besöksantalet i dessa tre ovan nämnda
pilotskogar och därmed skapa ett underlag för att kunna jämföra med framtida undersökningar
i samma områden. Med positiva insatser i pilotskogarna hoppas de tre förvaltarna höja
besöksantalet vilket då skulle kunna konstateras med hjälp av detta arbetets resultat som
speglar besöksantalet före insatserna.
Det andra syftet med detta arbete var att stifta bekantskap med Radio Beam Counter 2000.
Detta är ett mätinstrument som används för att räkna antalet besökare i olika områden. Fram
till datumet för detta arbete hade Radio Beam Counter använts sparsamt i dokumenterade
undersökningar i Sverige.
Resultaten från detta arbete redovisar de besöksantal som uppnåtts i de tre pilotskogarna.
Fältarbetet har ägt rum under perioden 30 maj- 4 oktober. Pga. vissa motgångar och ett
begränsat antal mätinstrument har inte alla områden mäts kontinuerligt under denna period.
Resultaten visar en viss skillnad i de olika områdenas popularitet i förhållandet helgbesök
jämfört med vardagsbesök. En högre besöksfrekvens märks även under sen eftermiddag och
kväll.
Efter drygt 4 månader i fält kan detta arbete klart rekommendera Radio Beam Counters
användbarhet i besökarundersökningar i rekreationsområden. Om mottagaren och sändaren
kan placeras stabilt och välgömd, kan ett bra resultat uppnås. Radio Beam Counter gör bäst
ifrån sig om den får mäta på smala stigar där risken är mindre att två personer skall gå i sida
vid sida och därmed endast registreras som en besökare.

Main title:En studie av besöksantalet i tre tätortsnära skogar i Stockholmsområdet med hjälp av Radio Beam Counter
Subtitle:ett räkneverk baserat på radiovågsteknik
Authors:Lundin, Michael
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:38
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:tätortsnära skogar, radiovågsteknik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7556
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7556
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 10:54
Metadata Last Modified:05 Oct 2017 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics