Home About Browse Search
Svenska


Hagström, Dan, 2005. Metod för urval av bäriga bestånd längs med bäriga vägar i Sveaskogs planeringsområde Råneå och Överkalix. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
50kB

Abstract

With increased need for flexibility in timber deliveries, forest roads become an important factor. The disintegration of roads during the spring season can be avoided if it is possible to rule cutting areas to stands with good carrying capacity along roads with good carrying capacity.

The goal with this work was to create a method to find the stands with high carrying capacity located near roads with high carrying capacity, and select them into a collection file. The method was based on Esri ArcGIS 9 and the tables that follow within that program.

The method resulted in four different themes:

1. Collections with GYL 100 that cross the bufferzon for 0, 1, 2 and 3 class roads. Result 36 collections.
2. Collections with GYL 100 and 200 that cross the bufferzon for 0, 1, 2 and 3 class roads. Result 450 collections.
3. Collections with GYL 100 that cross the bufferzon for 0, 1 and 2 class roads. Result 22 collections.
4. Collections with GYL 100 and 200 that cross the bufferzon for 0, 1 and 2 class roads. Result 267 collections.

With the attribute table and the tool statistics, different facts for the stands was extracted such as total volume, average volume, site productivity, average age and so on. The results of the analysis showed, however, that many of the collections had restrictions that had made clear cuttings expensive.

This investigation should be followed by comparisons in the future to see if the collections with high carrying capacity, near roads with high carrying capacity, has been reduced or increased.

,

Skogsbilvägar blir allt viktigare i skogsbruket med ökat behov av större flexibilitet i
leveranser. Stillestånd p.g.a. sönderkörda vägar under våren kan undvikas om man kan
styra om avverkningarna till bäriga och vägnära bestånd.
Målet med detta arbete har varit att skapa en metod att söka fram vägnära och
tillgängliga bestånd ur ett beståndsregister. Metoden går ut på att använda Esri ArcGIS
9 och dess tematabeller till att sortera fram bestånd med önskade egenskaper från ett
beståndsregister.
Med hjälp av sökningar med programmet har fyra följande teman kunnat skapas:
1. Bestånd med GYL 100 som korsar buffertzon för 0, 1, 2 och 3 klass
vägar. Utfall 36 bestånd.
2. Bestånd med GYL 100 och 200 som korsar buffertzon för 0, 1, 2 och
3 klass vägar. Utfall 450 bestånd.
3. Bestånd med GYL 100 som korsar buffertzon för 0, 1 och 2 klass
vägar. Utfall 22 bestånd.
4. Bestånd med GYL 100 och 200 som korsar buffertzon för 0, 1 och 2
klass vägar. Utfall 267 bestånd.
Via attributtabellen och verktyget statistik har olika fakta tagits fram om bestånden som
t.ex. total volym, genomsnittlig volym, bonitet, medelålder med mera. I analysen
framkom att flera av bestånden hade begränsningar som skulle fördyra en avverkning.
Påfallande många var klassade som PF bestånd (förstärkt hänsyn).
Undersökningen bör följas upp med jämförelser längre fram i tiden för att se om de
vägnära och bäriga bestånden har minskat eller ökat.

Main title:Metod för urval av bäriga bestånd längs med bäriga vägar i Sveaskogs planeringsområde Råneå och Överkalix
Authors:Hagström, Dan
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentuppsatser / SLU. Skogsteknologi
Volume/Sequential designation:83
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:ArcGIS, terrängklasser, hänsynsbestånd, vägklasser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8825
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8825
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 11:14
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics