Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Anders, 2009. Produktivitet och lönsamhet vid skörd av skogsbränsle i klen björkgallring. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
541kB

Abstract

The aim of the study was to compare productivity in first thinning of birch stands, when either energy- or pulpwood was harvested. The systems total profitability was also compared by including forwarding and chipping costs. A Gremo 950 HPVR harvester was used and the same driver was used under the entire study. During the pulpwood harvest a Logmax 4000b harvester head was used and a feller buncher head made by Silvatec was used during the energy wood harvest. Six study unit pairs were located in a birch dominated stand outside Ängelholm in Skåne. The stand contained 2887 trees/ha, and measured 9,4 cm at breast height diameter and 11,0 m in height. The standing volume before harvest was 131 m3/ha. The harvest of energy wood was 36.1 tons dry matter (DM) per ha. The pulpwood harvest was 32.2 m3 per ha. The harvest of energy wood was 54.8 % larger per ha than the harvest of pulpwood calculated as ton DM per ha. The time consumption per ha was for the energy wood method 7.0 E0- hour per ha, and for the pulpwood method 11.3 E0- hour per ha. This gave a productivity of 5.2 ton DM/ E0- hour or 1.4 ton DM/ E0- hour respectively. The number of damaged trees in the remaining stand was 5 % in the energy wood method and 8.7 % in the pulpwood method. There was not a significant different between the methods. The net yield, including chipping and forwarding was included was 5303 SEK per ha for the energy wood system and -518 SEK per ha for the pulpwood system.

,

Syftet med studien var att jämföra produktiviteten vid avverkning i klen förstagallring av björk, där enbart skogsbränsle eller enbart massaved togs ut. Även avverkningssytemens lönsamhet jämfördes när skotning och sönderdelning inkluderades. En Gremo 950 HPVR skördare användes och föraren var densamma under hela försöket. Under massavedsskörden användes ett Logmax 4000b engreppsskördareaggregat och för biobränsleskörden användes ett ackumulerande Silvatec fällar-läggaraggregat. Beståndet där sex parcellpar lades ut var ett björkdominerat bestånd utanför Ängelholm i Skåne. Beståndstäthet och stående volym var 2887 träd/ha respektive 131 m3sk/ha. Brösthöjdsdiameter och trädhöjd var 9,4 cm respektive 11,0 meter. Det skördades 36,1 ton torrsubstans (TS) biobränsle per hektar eller 32,2 m3fub massaved per hektar. Vid skörd av biobränsle blev uttaget 54,8 % högre än vid uttag av massaved beräknat som ton TS/ha. Tidsåtgången var 7,0 tim/ha för skördaren under biobränsleskörden och 11,3 tim/ha under massavedsskörden, vilket motsvarade en produktivitet på 5,2 respektive 1,4 ton TS/G0-timme. Andel skadade träd i kvarvarande bestånd var 5 % för biobränslemetoden och 8,7 % för massavedsmetoden, men skillnaden var inte signifikant mellan metoderna. Nettot när skotning och sönderdelning inkluderades blev 5303 kr/ha för biobränsleskörden. Motsvarande siffra för massavedsskörden inklusive utskotning blev ett negativt netto på -518 kr/ha.

Main title:Produktivitet och lönsamhet vid skörd av skogsbränsle i klen björkgallring
Authors:Nilsson, Anders
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:248
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:bioenergi, flis, förstagallring, jämförande tidsstudie, massaved
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8450
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2017 09:33
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 09:33

Repository Staff Only: item control page