Home About Browse Search
Svenska


Götherström, Markus, 2007. Följdeffekter av olika användningssätt för vedråvara : en ekonomisk studie. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
466kB

Abstract

Since the turn of the millennium a sharp increase in the interest for bio energy has been observed. Important reasons for this growing interest can be due to the fact that fossil fuels are a finite resource. A net discharge of greenhouse gases occur when fossil fuels are burned. The discharge of greenhouse gases are considered to be the main reason to the greenhouse effect. Means of control to increase the use of bio energy has been introduced and, as intended, the use of bio energy has increased.

As a result of the legal provisions the ability to pay for bio energy has increased, which the forest industry view as a problem. The forest industry are positive to a higher bio energy use, but the increased ability to pay for it has led to a situation where first-rate pulpwood are used for energy production instead of production of paper.

This degree thesis is an explorative study. The aim has been to estimate effects as a consequence of the use of pulpwood in different processes. The consequences refer to employment, added value, export value and the influence of the environment. The different processes are Cogeneration (combined heat and power), production of ethanol and production of newsprint and LWC-paper.

I have developed models which simulate the four processes and on the basis of these models I have received indicative results, which underlie my conclusions.

The indicative results from the study show that the forest industry has 2 to 10 times higher employment rate than the energy sector. The added value is 1,5 to 4,6 times higher in the forest industry and the export as much as 4 to 208 times higher. An increased use of bio fuels is solely good according to the environment and the climate.

,

Intresset för bioenergi har ökat markant under 2000-talet. Viktiga orsaker till detta är att
tillgången på fossila bränslen är begränsad. Förbränning av fossila bränslen ger nettoutsläpp
av växthusgaser. Utsläppen anses vara orsaken till växthuseffekten. Styrmedel för ökad
bioenergianvändning har tillkommit och just ökat användningen av biobränslen.
Skogsindustrin ser ett följdproblem som uppstått i styrmedlenas kölvatten, nämligen den
ökade betalningsförmågan för biobränslen från energisektorn. Skogsindustrin är positiv till
ökad bioenergianvändning, men den höga betalningsförmågan har lett till att prima massaved
istället för biobränslen använts för energiproduktion.
Detta examensarbete är en explorativ studie. Syftet har varit att göra beräkningar på
följdeffekter för olika processer där massaved används. Med följdeffekter avses sysselsättning,
förädlingsvärde och export, samt miljöpåverkan. De olika processerna är kraftvärmeverk,
etanoltillverkning, samt tillverkning av tidningspapper och LWC-papper.
Jag har byggt modeller som simulerar de fyra processerna och utifrån dessa modeller erhållit
indikativa resultat som ligger till grund för mina slutsatser.
De indikativa resultaten från studien visar på att skogssektorn har 2 till 10 gånger större
sysselsättning än energisektorn. Förädlingsvärdet är 1,5 till 4,6 gånger större i skogssektorn
och exporten är hela 4 till 208 gånger större för skogssektorn. För klimatet är ökad
biobränsleanvändning positiv.

Main title:Följdeffekter av olika användningssätt för vedråvara
Subtitle:en ekonomisk studie
Authors:Götherström, Markus
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:7
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:biobränsle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8762
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8762
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 13:18
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 13:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics