Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Marie and Lundström, Jonas, 2005. Flodkräftans biologi och status i fyra sjöar på Ulvöarna. SLU, Dept. Of Aquatic Resources, Umeå. Umeå: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
599kB

Abstract

Flodkräftan har minskat i antal efter att kräftpesten införts via signalkräftor till
svenska sjöar och vattendrag. Inplantering av signalkräftor har medfört svårigheter för
flodkräftsbestånd att återhämta sig då signalkräftan bär kräftpesten, men inte själva
påverkas i större utsträckning. Förutom sjukdomar påverkas flodkräftors
populationsstorlek också av predation. Om man bortser från pesten är det svårt att
fastställa orsaken till populationsminskningen i sjöarna då många faktorer är
inblandade.
Syftet med detta examensarbete är att genomföra en litteraturstudie och att
fastställa förekomst av flodkräfta i fyra sjöar i Västernorrlands län. I litteraturdelen
behandlas bla. flodkräftans sjukdomar, beteenden och provfiskemetoder.
Fältundersökningar riktade mot flodkräftsinventering och nyttjande av fångst och
återfångst metoder förväntades ge bakgrundsfakta för att skapa en åtgärdsplan så att
flodkräftans framtid i de undersökta sjöarna på Ulvön kan säkerställas. Ulvöarna ligger
ca 2 mil sydost om Örnsköldsvik. Provfiskeresultaten visade att flodkräfta fanns i
samtliga undersökta sjöar, och ingen signalkräfta påträffades. Två kräftbestånd var
undermåliga och deras fortlevnad på kort sikt var starkt hotad. Den högsta
beståndstäthet som påträffades var ca 0,3 kräftor/m2 vilket är under rapporterade
litteraturvärden. Riktade åtgärder som t.ex. utsättning av skydd åt kräftorna kan höja
produktionen och säkra framtida bestånd i samtliga provfiskade vatten.

Main title:Flodkräftans biologi och status i fyra sjöar på Ulvöarna
Authors:Eriksson, Marie and Lundström, Jonas
Supervisor:Lundqvist, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:flodkräfta, kräftpest, signalkräfta, provfiske, populationsstorlek, predation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8404
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8404
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 10:59
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics