Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Arvid, 2008. Motiv och avkastningsvärde vid köp av skogsfastigheter : en intervjuundersökning. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
344kB

Abstract

The purpose of this paper has been to find out what motives buyers of forest property has for there purchasse, what competence they have in economics and forestry, and what analysis they had done before the purchase. The study is based on interviews with nine different buyers from two geographical areas, five from Hälsingland and four from Småland/Skåne. A forest property is a property where the value to 100 % consist of forest. A part from the interviews every purhase has been analysed in comparison to an estimation of the yield value. The theoretical yield value was estimated with a computer programme. The calculation is based on for time of the study relevant information about prices, costs and interests.

The motives for buying a forest property were many and everyone had more than one motive for their purchase. An interesting observation is that buyers from Hälsingland had more monetary motives for their purchase compared to the buyers in Småland/Skåne. Many buyers values things such as hunting and recreation and the status of being a forest owner very high. The buyers knowledge in economics and forestry was pretty hard to assess, and quality of there calculations varies. All buyers exept one thinks they made a good deal buying the property. Everyone feels that it is an investment with low risk. The interests impact on the the buyers will to pay varies but three of nine states that it was significant. The tax legislation was important for eight of nine buyers. It was formost the possobility for taxdeduction that they valued.

Only one of the properties was sold to a lower price than the yield value. As in previous studies the difference between the price and the yield value was bigger in the southern study area (Småland/Skåne) then in the northern. Only two of the buyers had taken the option to make an estimation of the yield value before the purchase, but everyone thought it was relevant information that they would have wanted to take part of. Two of the buyer's would not have paid the price they did if they had information the yield value.

,

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på vilka motiv som köpare av skogsfastigheter har,
vilken kompetens köparna har i skogliga och ekonomiska frågor, samt vilka analyser som har
föregått köpet. Undersökningen baserar sig på intervjuer med nio st. fysiska köpare av
skogsfastigheter inom två geografiska områden, fem st. i Hälsingland och fyra st. i
Småland/Skåne. Med skogsfastighet avses en fastighet där skogsbruksvärdet utgör 100 % av
fastighetsvärdet i fastighetstaxeringen. Förutom intervjuerna har varje köp analyserats i
jämförelse med en avkastningsvärdering som köparna fått ta del av. Den teoretiska
avkastningsvärderingen gjordes med hjälp av dataprogrammet BM-win vilket bygger på
Beståndsmetoden. Kalkylen innefattar endast virkesproduktion och bygger på för tiden för
arbetet aktuella priser, kostnader och räntor.
Motiven för att köpa en skogsfastighet var många och alla hade fler än ett motiv till köpet. En
intressant iakttagelse är att köparna i Hälsingland överlag hade mer monetära motiv jämfört
med köparna i Småland/Skåne. Många köpare värderar värden som jakt, rekreation och status
som skogsägare väldigt högt. Köparnas kunskaper i skogsbruk och ekonomi är ganska
svårbedömda, men man kan konstatera att det finns en stor spridning på kvalitén på
kalkylerna. Alla köpare utom en anser att de gjort en bra affär. Något som är genomgående
för alla köpare är att man tycker det är en investering med liten risk. Köpens finansiering
varierar från 100 % eget kapital till 100 % lån. Räntans betydelse för betalningsvilja varierar
men tre anger att räntan hade stor betydelse. Skattelagstiftningen hade stor betydelse för
betalningsviljan ansåg åtta av nio köpare. Framförallt var det möjligheten till skogsavdrag
som man syftade på. Två stycken angav också möjligheten att undvika förmögenhetsskatt som
en viktig faktor.
Resultaten av avkastningsvärderingen visade att det endast var en fastighet som sålts till ett
lägre pris än en vad avkastningsvärderingen på fastigheten gav. I likhet med tidigare
undersökningar var skillnaden mellan avkastningsvärdering och köpesumma större i södra än
i norra Sverige. Endast två av köparna hade utnyttjat möjligheten att få en
avkastningsvärdering gjord innan köpet. Resterande köpare visste inte att möjligheten fanns
men tyckte alla att det var viktig information man hade velat ta del av. Två av köparna hade
inte varit beredda att betala den summa de gjorde om de haft tillgång till en
avkastningsvärdering.

Main title:Motiv och avkastningsvärde vid köp av skogsfastigheter
Subtitle:en intervjuundersökning
Authors:Jonsson, Arvid
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:211
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:förvärv, avkastningsvärdering, betalningsvilja, fastighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8657
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8657
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2017 11:27
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 11:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics