Home About Browse Search
Svenska


Petersen, Axel af, 2006. Privata markägares syn på vindskadeförebyggande åtgärder. SLU, Dept. of Silviculture, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Silviculture

[img]
Preview
PDF
304kB

Abstract

Wind and wind damage has become a hot subject because of the storm "Gudrun" in January 2005. The main purpose of this study was to establish how the land owners attitude toward preventive wind damage actions was changing immediately after they had been struck by a storm.

The result of the study was built on interviews. In springtime 2005 a total number of 20 private land owners were interviewed. Ten of the landowners lived in the province of Småland and ten in the province of Värmland. The landowners in Småland had some wind damage from a storm in January 2005 whereas the land owners in Värmland had not. The study was largely based on a comparison between these two groups. A great deal of the study was put on the attitude towards preventive wind damage action in the forest before and after the storm in 2005.

The interviews showed that most of the private land owners earlier had made some preventive wind damage actions in their forest, regardless if they had their land in Småland or Värmland. Whether the preventive wind damage actions that earlier was made had affected the amount of damage in the forests was not a big difference between Småland and Värmland. Six land owners in Småland and five in Värmland thought that the preventive wind damage actions had a positive effect in the forest. In comparison to the landowners in Värmland the land owners in Småland (that recently was struck by the storm "Gudrun") was more motivated to manage their forest differently in the future (8/10). Eight of the ten land owners in Småland thought that wind damage insurance were necessary and 6/10 in Värmland.

Most of the interviewed land owners in Småland thought that the risk of being affected by wind damage was big (6/10) before the storm in 2005, the remaining thought that the risk was small. The land owners in Värmland thought that the risk was slightly less and four out of ten thought that the risk was big. The remaining thought that the risk was small. After the storm 2005 the land owners risk awareness was higher. Eight out of ten land owners in Småland thought that the risk of being affected by wind damage in the future was big, one thought the risk was very big and one thought the risk was small. Five of the landowners in Värmland thought the risk in the future was big, two thought the risk was very big and three thought the risk was small.

The fact that the land owners in Småland thought that they should manage their forest differently in the future and that they thought that wind damage insurance is necessary was probably dependent on the fact that their forests was recently struck by wind damage.

,

Vind och vindskador har i och med stormen “Gudrun” 2005 blivit ett aktuellt ämne.
Målet med denna studie var att utröna hur synen på vindskadeförebyggande åtgärder
förändras hos privata markägare i och med att en storm inträffar.
Arbetet lades upp i form av djupintervjuer. Våren 2005 intervjuades totalt 20 privata
markägare. Tio av dessa bodde i Värmland och tio i Småland. Markägarna i Småland
hade drabbats av vindskador i januari 2005 medan markägarna i Värmland inte gjort
detta. Studien byggde till största del på en jämförelse mellan dessa två grupper.
Intervjuerna lade stor vikt på synen på vindskadeförebyggande åtgärder före och efter
stormen. Även riskbedömningen om fastigheterna skulle drabbas av vindskador före
stormen och i framtiden samt frågor kring förutsättningarna hos respektive markägare
behandlades.
Intervjuerna visade att de flesta av de privata markägare som intervjuades hade
genomfört åtgärder som hade vindskadeförebyggande effekt på sin mark de senaste tio
åren oavsett om man bodde i Värmland eller Småland. Det skilde sig inte mycket mellan
Värmland och Småland i om de vindskadeförebyggande åtgärderna som markägarna
tidigare genomfört haft någon effekt på vindskadornas omfattning. Sex personer i
Småland och fem i Värmland tyckte att åtgärderna haft effekt. Markägarna i Småland,
som nyligen drabbats av stormen ”Gudrun”, var mer motiverade att sköta sin skog
annorlunda i framtiden (8/10) och tänkte då genomföra fler vindskadeförebyggande
åtgärder. Endast två av markägarna i Värmland trodde att de skulle sköta skogen
annorlunda än de tidigare gjort. Markägarna i Småland ansåg i större utsträckning än de i
Värmland att man borde ha en stormskadeförsäkring.
De flesta intervjuade markägarna i Småland gjorde bedömningen att risken för att de
skulle drabbas av vindskador var stor (6/10) före stormen 2005, övriga bedömde risken
som liten. De värmländska markägarna bedömde risken som något mindre och fyra av tio
bedömde risken där som stor, de övriga bedömde risken som liten. Efter stormen hade de
båda gruppernas markägare fått ökad riskbedömning. Åtta av de tio småländska
markägarna bedömde risken som stor, en som mycket stor och en som liten. Bland de
värmländska markägarna bedömde fem markägare risken som stor, två som mycket stor
och tre bedömde risken som liten.
Att markägarna i Småland i större utsträckning ansåg att de skulle sköta skogen
annorlunda i framtiden och i högre grad ansåg att en stormskadeförsäkring var nödvändig
beror förmodligen på att de nyligen drabbats av kraftiga vindskador på sina fastigheter.

Main title:Privata markägares syn på vindskadeförebyggande åtgärder
Authors:Petersen, Axel af
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsskötsel
Volume/Sequential designation:2006:2
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Silviculture
Keywords:intervjustudie, riskbedömning, skogsskötsel, vindskador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8411
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8411
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 11:37
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 11:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics