Home About Browse Search
Svenska


Lagerholm, Carl Fredrik, 2006. Strategier för skogsägande i svenska skogsföretag. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
570kB

Abstract

This final thesis consists of an investigation of how suitable it is to vertically integrate forest in Swedish forest companies. Different strategies to obtain raw materials have been evaluated and the advantages and disadvantages have been weighted against each other.

The investigations contain a number of interviews with represents from companies with different strategies and persons that in different ways have faced the question of issue. An account study of SCA´s forest ownership has also been performed.

The benefits for a forest company to vertical integrate forest consist mainly of safety in delivery, control over the supply chain and company image. A good strategy to obtain the benefits of de-integration, at the same time as the company retain control and safety in delivery, is to sell the forest to a company that is bound to deliver raw materials by long term agreements. Possible consequences on a vertical integrated forest by the increased focus on fast growing markets far away from Sweden are hard to foresee. Though, much indicates that the demand for Swedish forest raw materials will continue to be strong, and therefore not have a negative influence on forest ownership in Sweden.

A vertical integrated forest affects the financial key figures of the company. Furthermore, the investment can be an inefficient way to allocate the capital when it can yield more in another place.

,

Detta examensarbete består av undersökningar av lämpligheten i vertikalt integrerad skog i
svenska skogsföretag. Olika strategier för anskaffning av vedråvara har utvärderats och föroch
nackdelar med respektive alternativ har vägts mot varandra.
Undersökningarna innefattar ett antal kvalitativa intervjuer med representanter från företag
som valt olika strategier gällande råvaruanskaffning samt personer som på olika sätt har
kommit i kontakt med arbetets frågeställning. En redovisningsstudie av SCA:s skogsinnehav
har också utförts.
Fördelar för ett skogsföretag med att äga skog ligger bl.a. i trygghet i leveranser, kontroll över
förädlingskedjan och i företagsimage. En bra lösning att tillgodose företaget fördelar med att
icke-integrera samtidigt som man behåller kontroll och trygget är att avyttra skogsinnehav till
ett virkesförsörjande bolag med vilket man har långsiktiga virkesavtal. Eventuella följder på
ett vertikalt integrerat skogsinnehav av en ökad fokusering på växande marknader långt ifrån
Sverige är svåra att förutse. Mycket talar dock för att den framtida efterfrågan på svensk
skogsråvara kommer att vara fortsatt hög. Detta pekar mot att många skogsföretag kommer att
bibehålla ett integrerat ägande av skog i Sverige.
Ett vertikalt integrerat skogsinnehav påverkar företagets finansiella nyckeltal. Förutom
påverkan på lönsamhetsmått kan en negativ effekt av vertikalt integrerad skog vara att
kapitalallokeringen blir ineffektiv då kapitalet skulle kunna avkasta mer på annat håll.

Main title:Strategier för skogsägande i svenska skogsföretag
Authors:Lagerholm, Carl Fredrik
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:75
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:vertikal integration, skogsägande, råvaruförsörjning, transaktionskostnad, administrationskostnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7743
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7743
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 10:30
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 10:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics