Home About Browse Search
Svenska


Nordström, Gustav, 2005. Virkeskvalitet hos tall från förstagallringar : en provsågning vid Holmsunds sågverk. SLU, Dept. of Silviculture, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Silviculture

[img]
Preview
PDF
123kB

Abstract

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Holmsunds sågverk, SCA. Syftet är att beskriva kvalitén hos talltimmer från förstagallringar som kommer att göras på SCAs eget skogsinne-hav de kommande 10 åren.

Studien grundar sig på 334 stockar från 22 olika bestånd i Västerbotten. Urvalet av träd och sedermera stockar kan likställas med tvåstegssampling, först ett PPS-urval av bestånd och sedan ytterligare ett PPS-urval med relaskop.

Samtliga stockar bedömdes i VMFs sågtimmerklasser av virkesmätare före provsågning, alla fel noterades. Efter provsågningen bedömdes centrumutbyten enligt tre olika sorteringar: enligt Nordiskt trä AD, samt enligt SCAs egna sorteringar 510 (golv) och 518 (sågfallande.Dessutom gjordes en bedömning av friskkviststrukturen.

Studien visade att:

- Gallringsstockar från kommande förstagallringar kan ha en förskjutning från de bättre klasserna 13 till framför allt klass 5, jämfört med dagens gallringsstockar. Bättre referens behövs för att dra säkrare slutsats. Andelen klass 5 i kommande förstagallringar utgjorde 25 % av volymen jämfört med referensen för den nu inkommande råvaran med en andel på 8 %.

- En betydande andel av stockarna har nedsatt kvalitet på grund av spröt och tvärkrökar. Av stockantalet hamnade 20 % i klass 5 beroende på dessa fel.

- Frodvuxenhet och tjurved har liten inverkan på virkeskvaliteten. Av stockarnas volym fanns endast 0,7 % med något av felen, inget noterat för klass 5.

- Mindre krökar som kan leda till fiberstörningar och även orsaka volymförluster är mycket vanliga. Hela 35 % av stockarna hade synliga krökar som inte volymbehandlas.

- En stor andel av stockarna är av klass 4 och klass 5, men ger ändå mycket virke med god friskkviststruktur. För klass 4 var det 91 % av den sågade varan som fyller kraven på friskkvist, för klass 5 var det 88 %.

,

This master thesis is commissioned by Holmsund Sawmill, SCA. The purpose is to describe
quality of pine timber from first thinnings, at SCA´s forests within the next ten years. The
study is based on 334 logs from 22 different stands in Västerbotten. A two-stage sampling
was made, first PPS-sampling of the stands followed by a PPS-sampling of the trees.
Before test sawing the logs were graded into VMF´s saw log classes 1−5 by personal from
VMF, all kinds of defects were noted. After sawing, all centre planks were graded according
to three different rules: Nordiskt trä (Nordic timber) and SCA´s “510” and “518” sorting.
Furthermore, the knot structure was noted for each piece.
The study showed that:
- Logs from future thinnings might have a concentration towards class 5 compared to
current first thinnings, but better reference data is needed for safer conclusions. Of the
total log volume, 25 percent was in class 5.
- Spike knots and crooks are common. Of all logs, 20 percent were graded in class 5 due to
these defects.
- Annual ring width and compression wood have small effect on timber quality. Only 0,7
percent of the volume had either of these defects in class 4, and nothing was noted in
class 5.
- Small crooks (that may cause irregular grain and also volume loses) are very frequent.
As much as 35 percent of the logs had visible crook.
- A large amount of the logs are class 4 and class 5, but still give sawn timber with good
knot structure. Class 4 showed 91 percent acceptable knot structure and class 5 logs 88
percent.

Main title:Virkeskvalitet hos tall från förstagallringar
Subtitle:en provsågning vid Holmsunds sågverk
Authors:Nordström, Gustav
Supervisor:Weslien, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten trä och fiber
Volume/Sequential designation:2005:3
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Silviculture
Keywords:sågtimmer, gallring, virkeskvalitet, kvisttyp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 11:51
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics