Home About Browse Search
Svenska


Herbertsson, Sofia, 2003. Sjunkande pH i Västerbottens humuslager : en kvantitativ analys. SLU, Dept. of Forest Soils, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Soils

[img]
Preview
PDF
330kB

Abstract

Acidification is a central concept in the environmental debate. The effect of acidification of the soil is a matter of a decreasing amount of cations and thereby a decreasing ability to resist a supply of hydrogen ions to the soil. Acidification has gradually increased in the O horizon in Västerbotten over a 30-year period from the 1970th to the 1990th. The aim of this study was from inventories of The Swedish National Forest Soil Survey and The Swedish National Forest Inventory explain and quantify the acidification that has occurred in the O horizon of two regions in the north of Sweden. Data from SMHI, The Swedish Meteorological and Hydrological Institute, has also been used. The northern region showed a more distinct decrease of pH(H2O) in the O horizon then in the southern region. However, both of the region had significantly pH(H2O) decreases. Acidification processes like biological uptake of ions, biomass distribution and deposition was investigated, but these didn't explain the changes between the regions. A possible process that was investigated and might be explaining the changes of soil chemistry in O horizon is the amount of humus. The southern region had a tendency of decrease and the northern region a tendency of increase of the humus amount.

,

Försurning är ett centralt begrepp i miljödebatten. För marken är
effekten av försurning en fråga om ett minskande förråd av katjoner och därmed en
minskande förmåga att stå emot en tillförsel av vätejoner till marken. I Västerbotten har
pH värdet i O-horisonten successivt minskat över en 30 års period från 1970- till 1990-tal.
Syftet med detta arbete har varit att utifrån material från Ståndortskarteringens och
Riksskogstaxeringens inventeringar förklara och kvantifiera den försurningen som skett i
O-horisonten av två regioner i norra Sverige. Även data från SMHI, Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut, användes. Den nordligare regionen visade på en mer tydlig
pH(H2O) sänkning i O-horisonten än den sydligare regionen. Båda sänkningarna i regionerna
var dock signifikanta. Försurningsprocesser som biologiskt upptag av joner,
biomassafördelning och deposition undersöktes utan att kunna förklara förändringarna
mellan regionerna. Humusmängden i regionerna undersöktes också och dessa kan eventuellt
förklara ändringarna i markkemin i O-horisonten. Humusmängden i den södra regionen
minskade medan att i den norra regionen tenderade att öka.

Main title:Sjunkande pH i Västerbottens humuslager
Subtitle:en kvantitativ analys
Authors:Herbertsson, Sofia
Supervisor:Karltun, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete vid institutionen för skoglig marklära, SLU
Volume/Sequential designation:8
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Soils
Keywords:försurning, O-horisont, katjon, biomassa, Norrland, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7852
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7852
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil chemistry and physics
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 08:57
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 08:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics